ေရႀကီးေရလ်ွံ မႈမ်ားကို ကန္ေဒၚလာ သန္း၁၀၀ေက်ာ္ သံုးစြဲၿပီး ျပင္ဆင္မည္

0
123

ရန္ကုန္ ၊ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ၊၂၀၁၈

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ မိုးရာသီအခ်ိန္အခါ အတြင္းျဖစ္ပြားလ်ွက္ ရွိေနေသာ ေရႀကီးေရလ်ွံမႈမ်ားအား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၆သန္းအသုံးျပဳ၍ World bank ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႔မွသိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားသည္ ယခင္က က်ယ္ဝန္းစြာေရစီးဆင္း ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လူေနထူထပ္လာမႈ ေရဆိုးထြက္ရွိသည့္ ေျမာင္းမ်ား ေရစီးဆင္းမႈ နည္းပါးလာမႈတို႔ေၾကာင့္
ျမစ္ေရတက္ခ်ိန္ႏွင့္ မိုးရာသီတို႔တြင္ ေရႀကီးေရလ်ွံ မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ယခင္က ရွိခဲ႔ေသာေရစုကန္ႀကီးမ်ား ေနရာတြင္အိမ္ရာမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး စနစ္တက်ေရဆိုးစြန္႔သည့္ စနစ္မ်ားပ်က္ယြင္း ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေရႀကီးေရလ်ွံမႈ ေတြမျဖစ္ဖို႔ အမွန္ေတာ့ ေရစုကန္ ေတြထဲမွာစုၿပီးေတာ့ ပန္႔နဲ႔ေမာင္းၿပီးထုတ္ရမယ့္စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ဒီစနစ္ ကပ်က္ျပားသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင့္မို႔ဒီလို စနစ္ေတြကိုျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းဖို႔အတြက္ မၾကာမီကပဲ World bankနဲ႔ သေဘာတူညီထားပါတယ္။ ဒီႏွစ္အကုန္ပိုင္းမွာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ေတြကိုစဖို႔ က်ြန္ေတာ္တို႔စတင္ေနၿပီီျဖစ္ပါတယ္”ဟုရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တြင္မိုးရာသီ၌ပုံမွန္ ေရႀကီးေရလ်ွံမႈ မ်ားျဖစ္ပြားလ်ွက္ရွိ ေနၿပီးသက္ဆိုင္ ရာဌာနမ်ားမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ႀကိဳးပမ္း ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ထူးျခားမႈ မ႐ွိေသးေပ။

ေမစု

ရန္ကုန္ ၊ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ၊၂၀၁၈

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ မိုးရာသီအခ်ိန္အခါ အတြင္းျဖစ္ပြားလ်ွက္ ရွိေနေသာ ေရႀကီးေရလ်ွံမႈမ်ားအား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁၆သန္းအသုံးျပဳ၍ World bank ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႔မွသိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ားသည္ ယခင္က က်ယ္ဝန္းစြာေရစီးဆင္း ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လူေနထူထပ္လာမႈ ေရဆိုးထြက္ရွိသည့္ ေျမာင္းမ်ား ေရစီးဆင္းမႈ နည္းပါးလာမႈတို႔ေၾကာင့္ 
ျမစ္ေရတက္ခ်ိန္ႏွင့္ မိုးရာသီတို႔တြင္ ေရႀကီးေရလ်ွံ မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ယခင္က ရွိခဲ႔ေသာေရစုကန္ႀကီးမ်ား ေနရာတြင္အိမ္ရာမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး စနစ္တက်ေရဆိုးစြန္႔သည့္ စနစ္မ်ားပ်က္ယြင္း ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေရႀကီးေရလ်ွံမႈ ေတြမျဖစ္ဖို႔ အမွန္ေတာ့ ေရစုကန္ ေတြထဲမွာစုၿပီးေတာ့ ပန္႔နဲ႔ေမာင္းၿပီးထုတ္ရမယ့္စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ဒီစနစ္ ကပ်က္ျပားသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ႔ေၾကာင့္မို႔ဒီလို စနစ္ေတြကိုျပန္လည္ ျဖည့္ဆည္းဖို႔အတြက္ မၾကာမီကပဲ World bankနဲ႔ သေဘာတူညီထားပါတယ္။ ဒီႏွစ္အကုန္ပိုင္းမွာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ေတြကိုစဖို႔ က်ြန္ေတာ္တို႔စတင္ေနၿပီီျဖစ္ပါတယ္”ဟုရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တြင္မိုးရာသီ၌ပုံမွန္ ေရႀကီးေရလ်ွံမႈ မ်ားျဖစ္ပြားလ်ွက္ရွိ ေနၿပီးသက္ဆိုင္ ရာဌာနမ်ားမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ႀကိဳးပမ္း ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ထူးျခားမႈ မ႐ွိေသးေပ။

ေမစု

Leave a Reply