သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္

0
164

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ပရဟိတအဖြဲ႔မ်ား လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပူးေပါင္းၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ေစ်းမ်ားအပါအဝင္ လူစည္ကားရာေနရာ (၃၀) ခန္႔၌ ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၅ ရက္ေန႔တို႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၆၂ လမ္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းၿခံေရွ႕တြင္ ဖိုတိုကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္ျခင္း ၊ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အဓိကထား အသိပညာေပးရန္ မ်က္လွည့္မ်ားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္အသိပညာေပးျခင္း တို႔ကိုျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔က သက္ငယ္မုဒိမ္း အမႈေတြကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ နဲ႔ ျပင္းထန္တဲ့အမိန္႔ ခ်ေစခ်င္တယ္ ။ ခုလုပ္ေနတာ ကေလး မိဘေတြသိေအာင္လို႔ လက္ကမ္းစာေဆာင္ေတြ ေဝၿပီး အသိေပးတာပါ ။´´ ဟု Online ပရဟိတ Family မွ ကိုဟန္ေဇာ္ ကေျပာသည္။

လက္ကမ္းစာေဆာင္မ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား သိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား၊ ကေလးမိခင္မ်ား သိထားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား စသည္တို႔ပါဝင္သည္။

“တရားစီရင္ေရးနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔က အသိေပးတဲ့သေဘာျဖစ္တယ္။ ကေလးသူငယ္ေတြအေနနဲ႔ က ဘာမွ သိတာမဟုတ္ဘူး ။ တရားရံုးေတြမွာ ေလးသူငယ္မုဒိမ္းနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အမႈ ၾကန္႔ၾကာတာေတြက မျဖစ္သင့္ဘူး ။´´ ဟု One ပရဟိတအဖြဲ႔ မွ ကိုဝမ္းက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မုဒိမ္းမႈစုစုေပါင္း ၁၄၀၅ မႈရွိသည့္အနက္ သက္ငယ္မုဒိမ္း ၈၉၇ မႈပါဝင္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ပရဟိတအဖြဲ႔မ်ား လူမႈအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပူးေပါင္းၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ေစ်းမ်ားအပါအဝင္ လူစည္ကားရာေနရာ (၃၀) ခန္႔၌ ကမ္ပိန္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၅ ရက္ေန႔တို႔တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၆၂ လမ္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းၿခံေရွ႕တြင္ ဖိုတိုကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္ျခင္း ၊ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အဓိကထား အသိပညာေပးရန္ မ်က္လွည့္မ်ားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္အသိပညာေပးျခင္း တို႔ကိုျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔က သက္ငယ္မုဒိမ္း အမႈေတြကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ နဲ႔ ျပင္းထန္တဲ့အမိန္႔ ခ်ေစခ်င္တယ္ ။ ခုလုပ္ေနတာ ကေလး မိဘေတြသိေအာင္လို႔ လက္ကမ္းစာေဆာင္ေတြ ေဝၿပီး အသိေပးတာပါ ။´´ ဟု Online ပရဟိတ Family မွ ကိုဟန္ေဇာ္ ကေျပာသည္။

လက္ကမ္းစာေဆာင္မ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ား သိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား၊ ကေလးမိခင္မ်ား သိထားသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား စသည္တို႔ပါဝင္သည္။

“တရားစီရင္ေရးနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔က အသိေပးတဲ့သေဘာျဖစ္တယ္။ ကေလးသူငယ္ေတြအေနနဲ႔ က ဘာမွ သိတာမဟုတ္ဘူး ။ တရားရံုးေတြမွာ ေလးသူငယ္မုဒိမ္းနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး အမႈ ၾကန္႔ၾကာတာေတြက မျဖစ္သင့္ဘူး ။´´ ဟု One ပရဟိတအဖြဲ႔ မွ ကိုဝမ္းက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မုဒိမ္းမႈစုစုေပါင္း ၁၄၀၅ မႈရွိသည့္အနက္ သက္ငယ္မုဒိမ္း ၈၉၇ မႈပါဝင္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply