ျပံဳခ်မ္းေဆာင္းရာသီအိုလံပစ္ပိတ္ပဲြသို႔ သမၼတထရမ့္၏သမီး အီဗန္ကာႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးတုိ႔ တက္ေရာက္မည္

0
167

ဆိုးလ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃

လာမည့္ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ျပဳလုပ္မည့္ ေဆာင္းရာ သီအုိလံပစ္ ပိတ္ပဲြ အခမ္းအနားသုိ႔ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္၏သမီး အီဗန္ကာႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးတုိ႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္တြင္ သတင္းထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ၿပဳံခ်မ္း၌ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ေဆာင္းရာသီ အုိလံပစ္ ပဲြေတာ္သည္ ပထဝီႏုိင္ငံေရးကစားပဲြတစ္ခုျဖစ္သလို ေျမာက္ကိုရီးယား အတြက္လည္း ၎အေပၚ ႏုိင္ငံတကာအျမင္ေျပာင္းလာေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္အခါေကာင္းလည္းျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္သည္ ညီမျဖစ္သူ ကင္ယိုဂ်ံဳအား ပဲြေတာ္ဖြင့္ပဲြသုိ႔ ေစလႊတ္ ခ့ဲသည္။ အုိလံပစ္ပဲြေတာ္ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားသို႔ အေမရိကန္ဒုတိယသမၼတ မိုက္ခ္ပန္႔စ္လည္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ကင္ယိုဂံ်ဳသည္ ေတာင္ကိုရီးယား ခရီးစဥ္အတြင္း ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတမြန္းေဂ်အင္အား ေျမာက္ကိုရီးယား သို႔လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

ၿပံဳခ်မ္းေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္ပိတ္ပဲြအခမ္းအနားသို႔ အဆင့္ျမင့္တန္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိဦးေဆာင္ၿပီး သြားေရာက္ရန္ သမၼတထရမ့္က သားသမီးမ်ားအနက္ အႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ အီဗန္ကာအား ညႊန္ၾကား ခဲ့ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အီဗန္ကာသည္ အိမ္ျဖဴေတာ္ အဆင့္ျမင့္အႀကံေပးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ အသက္ ၃၆ ႏွစ္အရြယ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္း အီဗန္ကာႏွင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္ျပန္ၾကားေရးအတြင္းဝန္ ဆာရာဆန္ဒါစ္တို႔သည္ အျခားကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ ေျမာက္ကိုရီး ယား သို႔သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရသည္လည္း အာဏာရအလုပ္သမားမ်ားပါတီရွိ ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးဌာနအႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကင္ယြန္ခ်ိဳ ဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ႕ဝင္ရွစ္ဦးပါဝင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ကုိ ေတာင္ ကိုရီးယားသို႔ေစလႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားရွိ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ၏အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈစာရင္းတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကင္ယြန္ခ်ိဳ၏ အမည္ပါရွိျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေတာင္ကိုရီးယားက ေျမာက္ကိုရီးယား အေပၚခ်မွတ္သည့္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားတြင္မူ ၎၏အမည္ပါရွိသည္။ ကင္ယြန္ခ်ိဳ သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားရွိ သူလွ်ိဳဌာနကို တစ္ခ်ိန္က ဦးေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္နွစ္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားသေဘၤာ ခ်ိဳနန္ကို ေတာ္ပီဒိုျဖင့္ တိုက္ခိုက္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆခံထားရသည္။
သေဘၤာတိုက္ခိုက္ခံရမႈေၾကာင့္ လူ ၄၆ ဦးေသဆုံးခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္လည္း ယြန္ျပြန္ကၽြန္းသို႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ရန္ ကင္ယြန္ခ်ိဳက ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

ဆိုးလ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃

လာမည့္ ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ျပဳလုပ္မည့္ ေဆာင္းရာ သီအုိလံပစ္ ပိတ္ပဲြ အခမ္းအနားသုိ႔ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္၏သမီး အီဗန္ကာႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးတုိ႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္တြင္ သတင္းထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ ၿပဳံခ်မ္း၌ ျပဳလုပ္ေနသည့္ ေဆာင္းရာသီ အုိလံပစ္ ပဲြေတာ္သည္ ပထဝီႏုိင္ငံေရးကစားပဲြတစ္ခုျဖစ္သလို ေျမာက္ကိုရီးယား အတြက္လည္း ၎အေပၚ ႏုိင္ငံတကာအျမင္ေျပာင္းလာေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္အခါေကာင္းလည္းျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္သည္ ညီမျဖစ္သူ ကင္ယိုဂ်ံဳအား ပဲြေတာ္ဖြင့္ပဲြသုိ႔ ေစလႊတ္ ခ့ဲသည္။ အုိလံပစ္ပဲြေတာ္ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားသို႔ အေမရိကန္ဒုတိယသမၼတ မိုက္ခ္ပန္႔စ္လည္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ကင္ယိုဂံ်ဳသည္ ေတာင္ကိုရီးယား ခရီးစဥ္အတြင္း ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတမြန္းေဂ်အင္အား ေျမာက္ကိုရီးယား သို႔လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

ၿပံဳခ်မ္းေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္ပိတ္ပဲြအခမ္းအနားသို႔ အဆင့္ျမင့္တန္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိဦးေဆာင္ၿပီး သြားေရာက္ရန္ သမၼတထရမ့္က သားသမီးမ်ားအနက္ အႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ အီဗန္ကာအား ညႊန္ၾကား ခဲ့ေၾကာင္း အိမ္ျဖဴေတာ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အီဗန္ကာသည္ အိမ္ျဖဴေတာ္ အဆင့္ျမင့္အႀကံေပးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ အသက္ ၃၆ ႏွစ္အရြယ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေဟာင္း အီဗန္ကာႏွင့္ အိမ္ျဖဴေတာ္ျပန္ၾကားေရးအတြင္းဝန္ ဆာရာဆန္ဒါစ္တို႔သည္ အျခားကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ ေျမာက္ကိုရီး ယား သို႔သြားေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရသည္လည္း အာဏာရအလုပ္သမားမ်ားပါတီရွိ ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးဌာနအႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကင္ယြန္ခ်ိဳ ဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ႕ဝင္ရွစ္ဦးပါဝင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ကုိ ေတာင္ ကိုရီးယားသို႔ေစလႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားရွိ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိင္ငံျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ၏အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈစာရင္းတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကင္ယြန္ခ်ိဳ၏ အမည္ပါရွိျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေတာင္ကိုရီးယားက ေျမာက္ကိုရီးယား အေပၚခ်မွတ္သည့္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားတြင္မူ ၎၏အမည္ပါရွိသည္။ ကင္ယြန္ခ်ိဳ သည္ ေျမာက္ကိုရီးယားရွိ သူလွ်ိဳဌာနကို တစ္ခ်ိန္က ဦးေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္နွစ္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားသေဘၤာ ခ်ိဳနန္ကို ေတာ္ပီဒိုျဖင့္ တိုက္ခိုက္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း ယူဆခံထားရသည္။
သေဘၤာတိုက္ခိုက္ခံရမႈေၾကာင့္ လူ ၄၆ ဦးေသဆုံးခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္လည္း ယြန္ျပြန္ကၽြန္းသို႔ လက္နက္ႀကီးျဖင့္ ပစ္ခတ္ရန္ ကင္ယြန္ခ်ိဳက ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

Leave a Reply