ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား၌ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ သင္ၾကားေပးမည္

0
134

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၈။

ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား၌ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ဒစ္ဂ်စ္ တယ္ နည္းပညာ သင္တန္း သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန သိရွိရသည္။

“ဒီႏွစ္မွာေတာ့ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၄ ခုရယ္ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကုိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာသင္တန္းေတြ ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးသိတဲ့ အတုိင္းပါပဲ ဒီကေန႔ ေခတ္က နည္းပညာေခတ္ကုိေရာက္လာတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကေလးငယ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ နည္းပညာေခတ္ကုိ လုိက္မွီဖုိ႔အတြက္ ဒီလုိသင္တန္းေတြေပးၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ကေလးေတြ ေခတ္နဲ႔ အညီ ပါ၀င္ၿပီးေတာ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ကုိ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ ပါ တယ္”ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ႏုိင္စုိးက ေျပာသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၌ အေျခခံပညာ သင္ၾကားေပးေနသည္႔ ေက်ာင္းေပါင္း ၄၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၎ ေက်ာင္းမ်ား၌ ပညာသင္ၾကားေနသည္႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဦးေရ ၉ သန္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

အဆုိပါ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ၇ တန္း၊ ၈ တန္းႏွင္႔ ၉ တန္းမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၂ ေသာင္း ၅ ေထာင္အား ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ကာလအတြင္း သင္ၾကား ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“အခုလုပ္မယ့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဆန္းမားစကူးကေတာ့ မတ္ကေန ေမအတြင္းသင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကုိ ကြန္ပ်ဴတာဆုိတာဘယ္လုိ၊ Microsoft Window ကုိသင္ေပးမွာပါ။ ေနာက္ၿပီးေတာ႔ Micarosoft Word ကုိသင္ေပးမွာပါ။ အင္တာနက္ အသုံးျပဳတဲ့ ေကာင္းက်ဳိးဆုိးက်ဳိး ေတြကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးသြားမွာပါ”ဟု တယ္လီေနာ္ျမန္မာမွ တာ၀န္ရွိသူ ကုိမင္းသူက ေျပာသည္။

၎ သင္တန္းကုိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ KMD ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး သင္တန္းအား စိတ္ပါ၀င္စားၿပီး သင္တန္းကာလအတြင္း မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ႏုိင္ သည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သင္တန္းျဖစ္ေျမွာက္ေရးအတြက္ တယ္လီေနာျမန္မာ၊ KMD ႏွင္႔ အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း ၃ ခုမွ ကူညီပံ႔ပုိးေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဇဗၺဴသီရိဟုိတယ္တြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာန၏ လမ္းညြန္ပံ႔ပုိးကူညီမႈျဖင္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္႔ ေႏြရာသီ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာသင္တန္း (၂၀၁၈ ခုႏွစ္) လုပ္ငန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းအခမ္းအနားကုိ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၈။

ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား၌ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ဒစ္ဂ်စ္ တယ္ နည္းပညာ သင္တန္း သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန သိရွိရသည္။

“ဒီႏွစ္မွာေတာ့ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၄ ခုရယ္ ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကုိ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာသင္တန္းေတြ ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးသိတဲ့ အတုိင္းပါပဲ ဒီကေန႔ ေခတ္က နည္းပညာေခတ္ကုိေရာက္လာတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကေလးငယ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ နည္းပညာေခတ္ကုိ လုိက္မွီဖုိ႔အတြက္ ဒီလုိသင္တန္းေတြေပးၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ကေလးေတြ ေခတ္နဲ႔ အညီ ပါ၀င္ၿပီးေတာ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ကုိ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္ ပါ တယ္”ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ႏုိင္စုိးက ေျပာသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၌ အေျခခံပညာ သင္ၾကားေပးေနသည္႔ ေက်ာင္းေပါင္း ၄၆၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၎ ေက်ာင္းမ်ား၌ ပညာသင္ၾကားေနသည္႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူဦးေရ ၉ သန္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရွိရသည္။

အဆုိပါ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ၇ တန္း၊ ၈ တန္းႏွင္႔ ၉ တန္းမွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၂ ေသာင္း ၅ ေထာင္အား ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ကာလအတြင္း သင္ၾကား ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“အခုလုပ္မယ့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဆန္းမားစကူးကေတာ့ မတ္ကေန ေမအတြင္းသင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြကုိ ကြန္ပ်ဴတာဆုိတာဘယ္လုိ၊ Microsoft Window ကုိသင္ေပးမွာပါ။ ေနာက္ၿပီးေတာ႔ Micarosoft Word ကုိသင္ေပးမွာပါ။ အင္တာနက္ အသုံးျပဳတဲ့ ေကာင္းက်ဳိးဆုိးက်ဳိး ေတြကုိ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးသြားမွာပါ”ဟု တယ္လီေနာ္ျမန္မာမွ တာ၀န္ရွိသူ ကုိမင္းသူက ေျပာသည္။

၎ သင္တန္းကုိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ KMD ကြန္ပ်ဴတာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၌ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး သင္တန္းအား စိတ္ပါ၀င္စားၿပီး သင္တန္းကာလအတြင္း မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ႏုိင္ သည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားမွ တက္ေရာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

သင္တန္းျဖစ္ေျမွာက္ေရးအတြက္ တယ္လီေနာျမန္မာ၊ KMD ႏွင္႔ အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း ၃ ခုမွ ကူညီပံ႔ပုိးေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဇဗၺဴသီရိဟုိတယ္တြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာန၏ လမ္းညြန္ပံ႔ပုိးကူညီမႈျဖင္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္႔ ေႏြရာသီ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာသင္တန္း (၂၀၁၈ ခုႏွစ္) လုပ္ငန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းအခမ္းအနားကုိ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply