က်ပ္သိန္း ၄၅၀၀ တန္ ေရႊ႕လ်ား ေဆးကုသယာဥ္ ၂ စီး ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း ထားရွိမည္

0
140

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၈။

က်ပ္သိန္း ၄၅၀၀ တန္ဖိုးရွိေသာ ေရႊ႕လ်ား ေဆးကုသယာဥ္ (Swimming Doctor) ၂ စီအား ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင္႔ ဧရာ၀တီျဖစ္အတြင္းထားရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

“သေဘၤာတစ္စီးလုပ္ဖုိ႔က က်ပ္ သိန္းေလးေထာ့င့္ငါးရာနဲ႔ ဆုိရေလာက္ တယ္။ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနကုိ က်ပ္သိန္းသုံးေထာင္ေလာက္နဲ႔ ရမလားဆုိၿပီးေတာင္းၾကည့္မယ္။ ဒါႏုိင္ငံအတြက္ အလြန္အေရးႀကီး ပါတယ္။ က်ေနာ္အေနနဲ႔ ႏွစ္စီးေလာက္ကုိ ထားပါ့မယ္။ ရခုိင္ အတြက္ထားမယ္၊ ဧရာ၀တီျမစ္တစ္ေလွ်ာက္မွာရယ္ေပါ့”ဟု ေဒါက္တာျမင္႔ေထြးက ေျပာသည္။

ေရႊ႕လ်ားေဆးကုသယာဥ္ေပၚတြင္ မ်က္စိ၊ ႏွား၊ ႏွာေခါင္း၊ အေထြေထြ၊ သြားေရာဂါေ၀ဒရွင္မ်ားအတြက္ ကုသမႈေပးႏုိင္သည့္ဆရာ၀န္မ်ားအား ျဖည္႔ဆည္းေပးႏုိင္ေသာ္လည္း လုိအပ္သည့္ ကုန္က်စရိတ္ (သေဘာၤကုန္က်စရိတ္) အတြက္ အလွဴရွင္လုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

“ျမစ္ရုိးတစ္ေလွ်ာက္မွာရွိတ့ဲျပည္သူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကုိ အမ်ားႀကီး လုပ္ေပးလုိ႔ရပါတယ္။ Mobile e clinic တစ္ခုမွာ ၾကည့္မယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ထည္ရင္ ထည္႔သေလာက္ရပါတယ္။ တစ္ခုရွိတာက သေဘၤာရွိဖုိ႔ လုိပါတယ္။ သေဘၤာကုိလွဴမယ္႔လူေတြရွိရင္ေတာ႔ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အဆင္႔သင္႔ပဲ။ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ခ်င္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာျမင္႔ေထြးက ေျပာသည္။

ထုိကဲ႔သုိ႔ သေဘာၤတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ဘတ္ဂ်တ္တြင္ ထည့္သြင္း ေတာင္းခံႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ရရွိပါက ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“Swimming Doctor ဆုိတာ Moblile Clinic ပါပဲ။ Mobile Clinic မွာႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ ကုန္းမွာသြားတဲ့ Moblie Clinic နဲ႕ ေရမွာ သြားတဲ့Moblie Clinic ဆုိၿပီးေတာ႔ ရွိပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလတုန္းက ဂ်ာမနီ က Swimming Doctor 3 ဆုိၿပီးေတာ့ ဆင္မလုိက္ သေဘာၤက်င္းမွ ေရခ်ပြဲ လုပ္ပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတဲ့အစီအစဥ္ပါ။ ဒီသေဘာၤကုိလည္း ဆင္မလုိက္ သေဘာၤက်င္းကပဲ တည္ေဆာက္ေပးပါတယ္။ ေဆာက္ေပး တဲ့ အခါတုန္းက သိန္း ၄၀၀၀ ေလာက္ေက်ာ္ေလာက္ ကုန္က်တယ္”ဟု ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

Swimming Doctor ျဖစ္ျဖစ္ Moblile Clinic ျဖစ္ျဖစ္ ၎တုိ႔သည္ သြားလာေရးခက္ခဲသည့္ေဒသမ်ားတြင္ အသုံး၀င္ ၿပီး က်န္းမာေရး ေဆးခန္းဖြင္႔ရန္ ခက္ခဲသည္႔ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္သင္႔ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး ျပႆနာရွိသည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားသင့္ေၾကာင္း၊ ကပ္ေရာျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း အသုံး၀င္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျပာသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၈။

က်ပ္သိန္း ၄၅၀၀ တန္ဖိုးရွိေသာ ေရႊ႕လ်ား ေဆးကုသယာဥ္ (Swimming Doctor) ၂ စီအား ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင္႔ ဧရာ၀တီျဖစ္အတြင္းထားရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

“သေဘၤာတစ္စီးလုပ္ဖုိ႔က က်ပ္ သိန္းေလးေထာ့င့္ငါးရာနဲ႔ ဆုိရေလာက္ တယ္။ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနကုိ က်ပ္သိန္းသုံးေထာင္ေလာက္နဲ႔ ရမလားဆုိၿပီးေတာင္းၾကည့္မယ္။ ဒါႏုိင္ငံအတြက္ အလြန္အေရးႀကီး ပါတယ္။ က်ေနာ္အေနနဲ႔ ႏွစ္စီးေလာက္ကုိ ထားပါ့မယ္။ ရခုိင္ အတြက္ထားမယ္၊ ဧရာ၀တီျမစ္တစ္ေလွ်ာက္မွာရယ္ေပါ့”ဟု ေဒါက္တာျမင္႔ေထြးက ေျပာသည္။

ေရႊ႕လ်ားေဆးကုသယာဥ္ေပၚတြင္ မ်က္စိ၊ ႏွား၊ ႏွာေခါင္း၊ အေထြေထြ၊ သြားေရာဂါေ၀ဒရွင္မ်ားအတြက္ ကုသမႈေပးႏုိင္သည့္ဆရာ၀န္မ်ားအား ျဖည္႔ဆည္းေပးႏုိင္ေသာ္လည္း လုိအပ္သည့္ ကုန္က်စရိတ္ (သေဘာၤကုန္က်စရိတ္) အတြက္ အလွဴရွင္လုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

“ျမစ္ရုိးတစ္ေလွ်ာက္မွာရွိတ့ဲျပည္သူေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကုိ အမ်ားႀကီး လုပ္ေပးလုိ႔ရပါတယ္။ Mobile e clinic တစ္ခုမွာ ၾကည့္မယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ထည္ရင္ ထည္႔သေလာက္ရပါတယ္။ တစ္ခုရွိတာက သေဘၤာရွိဖုိ႔ လုိပါတယ္။ သေဘၤာကုိလွဴမယ္႔လူေတြရွိရင္ေတာ႔ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အဆင္႔သင္႔ပဲ။ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ခ်င္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာျမင္႔ေထြးက ေျပာသည္။

ထုိကဲ႔သုိ႔ သေဘာၤတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ဘတ္ဂ်တ္တြင္ ထည့္သြင္း ေတာင္းခံႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ရရွိပါက ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“Swimming Doctor ဆုိတာ Moblile Clinic ပါပဲ။ Mobile Clinic မွာႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ ကုန္းမွာသြားတဲ့ Moblie Clinic နဲ႕ ေရမွာ သြားတဲ့Moblie Clinic ဆုိၿပီးေတာ႔ ရွိပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေတာ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလတုန္းက ဂ်ာမနီ က Swimming Doctor 3 ဆုိၿပီးေတာ့ ဆင္မလုိက္ သေဘာၤက်င္းမွ ေရခ်ပြဲ လုပ္ပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတဲ့အစီအစဥ္ပါ။ ဒီသေဘာၤကုိလည္း ဆင္မလုိက္ သေဘာၤက်င္းကပဲ တည္ေဆာက္ေပးပါတယ္။ ေဆာက္ေပး တဲ့ အခါတုန္းက သိန္း ၄၀၀၀ ေလာက္ေက်ာ္ေလာက္ ကုန္က်တယ္”ဟု ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

Swimming Doctor ျဖစ္ျဖစ္ Moblile Clinic ျဖစ္ျဖစ္ ၎တုိ႔သည္ သြားလာေရးခက္ခဲသည့္ေဒသမ်ားတြင္ အသုံး၀င္ ၿပီး က်န္းမာေရး ေဆးခန္းဖြင္႔ရန္ ခက္ခဲသည္႔ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္သင္႔ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရး ျပႆနာရွိသည့္ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားသင့္ေၾကာင္း၊ ကပ္ေရာျဖစ္ပြားသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း အသုံး၀င္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေျပာသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply