အစားအေသာက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ FDA နွင့္ စည္ပင္ ေဘာ္လီေဘာ ပုတ္ေနဟု မန္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာ

0
145

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အစားအေသာက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစားအေသာက္နွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီး႒ာန (FDA) နွင့္ စည္ပင္ ေဘာ္လီေဘာပုတ္ေနတာေတြ ရွိေၾကာင္း ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ကခ်င္ျပည္နယ္ နွင့္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ အေသးစား အလတ္စား (MSMEs) လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ျပပြဲ ၿပိဳင္ပြဲ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေျဖေလ်ာ့ရမယ့္ မူဝါဒတစ္ခ်ိဳ႕ရွိတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္ ။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး SME ေတြထဲမွာ အစားအေသာက္လုပ္ငန္းအမ်ားႀကီးေတြ႕တယ္ ။ ခက္ေနတာက အစားအေသာက္လုပ္ငန္းသည္ FDA ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရဖို႔လိုတယ္ ။ တစ္ခါ FDA ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရဖို႔ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရွိသလားေမးတယ္ ။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ေဘာ္လီေဘာပုတ္ေနတဲ့ ဟာမ်ိဳးေတြရွိတယ္။ လိုင္စင္သြား ေတာ့ FDA ခြင့္ျပဳခ်က္မပါလို႔ FDA သြားေတာ့ လိုင္စင္မရွိလို႔ ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းေတြ ဘယ္လိုဖြံ႕ၿဖိဳးေတာ့မလဲ။ ဒါေတြကို FDA လည္း ေျပာထားတယ္။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မွာလည္း ေျပာထားတယ္”ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္လုပ္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ရွိျခင္း၊ SME ဝင္ရန္ အတြက္ ကုန္က်ျခင္း ၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဝင္ရန္လည္း ကုန္က်ျခင္း တို႔ရွိေနၿပီး ထိုသို႔ကုန္က်မႈမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးရန္ ၄င္းတြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ SME လုပ္ငန္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနၿပီး စီးပြားေရးအရ အေရးပါသည့္ ၿမိဳ႕တစ္ျဖစ္သည့္အျပင္ အိႏၵိယ နွင့္ တရုတ္နိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားလည္းရွိလာနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အစားအေသာက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အစားအေသာက္နွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီး႒ာန (FDA) နွင့္ စည္ပင္ ေဘာ္လီေဘာပုတ္ေနတာေတြ ရွိေၾကာင္း ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ကခ်င္ျပည္နယ္ နွင့္ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္းရွိ အေသးစား အလတ္စား (MSMEs) လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ျပပြဲ ၿပိဳင္ပြဲ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေျဖေလ်ာ့ရမယ့္ မူဝါဒတစ္ခ်ိဳ႕ရွိတယ္ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္ ။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး SME ေတြထဲမွာ အစားအေသာက္လုပ္ငန္းအမ်ားႀကီးေတြ႕တယ္ ။ ခက္ေနတာက အစားအေသာက္လုပ္ငန္းသည္ FDA ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရဖို႔လိုတယ္ ။ တစ္ခါ FDA ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ရဖို႔ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရွိသလားေမးတယ္ ။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ေဘာ္လီေဘာပုတ္ေနတဲ့ ဟာမ်ိဳးေတြရွိတယ္။ လိုင္စင္သြား ေတာ့ FDA ခြင့္ျပဳခ်က္မပါလို႔ FDA သြားေတာ့ လိုင္စင္မရွိလို႔ ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းေတြ ဘယ္လိုဖြံ႕ၿဖိဳးေတာ့မလဲ။ ဒါေတြကို FDA လည္း ေျပာထားတယ္။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မွာလည္း ေျပာထားတယ္”ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္လုပ္ရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ရွိျခင္း၊ SME ဝင္ရန္ အတြက္ ကုန္က်ျခင္း ၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဝင္ရန္လည္း ကုန္က်ျခင္း တို႔ရွိေနၿပီး ထိုသို႔ကုန္က်မႈမ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးရန္ ၄င္းတြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုးတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ SME လုပ္ငန္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနၿပီး စီးပြားေရးအရ အေရးပါသည့္ ၿမိဳ႕တစ္ျဖစ္သည့္အျပင္ အိႏၵိယ နွင့္ တရုတ္နိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားလည္းရွိလာနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply