ကူဝိတ္၌ ဖိလစ္ပိုင္အိမ္အကူကိုသတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ သံသယရွိသူႏွစ္ဦး အနက္ တစ္ဦးကို ဖမ္းမိထားၿပီျဖစ္

0
149

မနီလာ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄

ကူဝိတ္ႏုိင္ငံ၌ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသူ အိမ္အကူတစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္ၿပီး ေရခဲေသတၱာထဲထည့္ထားခဲ့မႈႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး သံသယရွိသူႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္အာဏာပိုင္မ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္အိမ္အကူ ဂ်ိဳနာဒဲမာဖဲလစ္၏႐ုပ္အေလာင္းကို လြန္ခဲ့ေသာ လတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္အိမ္အကူ သတ္ျဖတ္ခံရ မႈေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးသည္ ကူဝိတ္သို႔ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသားေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားေစလႊတ္မႈကို ရပ္ဆုိင္းထားရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား သံတမန္ဆက္ဆံေရး ထိခိုက္ခဲ့သည္။

ဒဲမာဖဲလစ္၏မိသားစုအတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒူတာေတးကေျပာဆိုခဲ့သည္။ ကူဝိတ္အိမ္ရွင္မ်ားသည္ ဖိလစ္ပိုုင္အိမ္အကူမ်ားအား လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ တစ္ရက္လွ်င္ ၂၁ နာရီ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေစျခင္းႏွင့္ စားၾကြင္းစားက်န္မ်ားကိုသာ ေကၽြးေမြးျခင္း အစရွိသည့္ လူမဆန္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၎က စြပ္စဲြေျပာဆုိခဲ့သည္။

လက္ဘႏြန္သား နာဒါအက္ဆမ္အာဆက္ဖ္သည္ ဒဲမာဖဲလစ္ကို သတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ လက္ဘႏြန္တြင္ အဖမ္းခံထားရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကူဝိတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ၎တို႔ကို အသိေပးခဲ့ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခံထားသည့္ လကၡဏာမ်ားရွိသည့္ အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ အိမ္အကူ၏႐ုပ္အေလာင္းကုိ ယခုဖမ္ဆီးခံထားရသူႏွင့္ ဆီးရီးယားဇနီးသည္တုိ႔၏တိုက္ခန္းထဲတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆီးရီးယားဇနီးသည္သည္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ေနဆဲျဖစ္သည္။

နာဒါအက္ဆမ္အာဆက္သည္ လက္ဘႏြန္အာဏာပိုင္မ်ားလက္ထဲတြင္ ရွိေနသည္ဆုိသည့္ သတင္းကို သမၼတဒူတာေတးသိရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အလန္ကာယဲနာတိုကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဂ်ိဳနာအတြက္ တရားမွ်တမႈရွာေဖြေရးတြင္ အာဆက္ကို ဖမ္းဆီးႏုိင္ျခင္း သည္ အေရးပါေသာ အဆင့္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကူဝိတ္ႏွင့္ လက္ဘႏြန္ရွိ မိတ္ေဆြမ်ားကုိ အကူအညီေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဒဲမာဖဲလစ္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း ၎၏မိသားစုက အသိေပးတုိင္ၾကား ခဲ့သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္မွစၿပီး အာဆက္ႏွင့္ ဇနီးတို႔အား ႏုိင္ငံတကာ ရဲတပ္ဖဲြ႕က အပူတျပင္းရွာေဖြခဲ့သည္။ ကူဝိတ္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသား ၂၅၂၀၀၀ ခန္႔အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၿပီး အမ်ားစုမွာ အိမ္အကူမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

မနီလာ၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄

ကူဝိတ္ႏုိင္ငံ၌ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသူ အိမ္အကူတစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္ၿပီး ေရခဲေသတၱာထဲထည့္ထားခဲ့မႈႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး သံသယရွိသူႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္အာဏာပိုင္မ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္အိမ္အကူ ဂ်ိဳနာဒဲမာဖဲလစ္၏႐ုပ္အေလာင္းကို လြန္ခဲ့ေသာ လတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္အိမ္အကူ သတ္ျဖတ္ခံရ မႈေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးသည္ ကူဝိတ္သို႔ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသားေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားေစလႊတ္မႈကို ရပ္ဆုိင္းထားရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား သံတမန္ဆက္ဆံေရး ထိခိုက္ခဲ့သည္။

ဒဲမာဖဲလစ္၏မိသားစုအတြက္ တရားမွ်တမႈရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒူတာေတးကေျပာဆိုခဲ့သည္။ ကူဝိတ္အိမ္ရွင္မ်ားသည္ ဖိလစ္ပိုုင္အိမ္အကူမ်ားအား လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ တစ္ရက္လွ်င္ ၂၁ နာရီ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေစျခင္းႏွင့္ စားၾကြင္းစားက်န္မ်ားကိုသာ ေကၽြးေမြးျခင္း အစရွိသည့္ လူမဆန္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ၎က စြပ္စဲြေျပာဆုိခဲ့သည္။

လက္ဘႏြန္သား နာဒါအက္ဆမ္အာဆက္ဖ္သည္ ဒဲမာဖဲလစ္ကို သတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ လက္ဘႏြန္တြင္ အဖမ္းခံထားရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကူဝိတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ၎တို႔ကို အသိေပးခဲ့ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခံထားသည့္ လကၡဏာမ်ားရွိသည့္ အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ အိမ္အကူ၏႐ုပ္အေလာင္းကုိ ယခုဖမ္ဆီးခံထားရသူႏွင့္ ဆီးရီးယားဇနီးသည္တုိ႔၏တိုက္ခန္းထဲတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆီးရီးယားဇနီးသည္သည္ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ေနဆဲျဖစ္သည္။

နာဒါအက္ဆမ္အာဆက္သည္ လက္ဘႏြန္အာဏာပိုင္မ်ားလက္ထဲတြင္ ရွိေနသည္ဆုိသည့္ သတင္းကို သမၼတဒူတာေတးသိရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အလန္ကာယဲနာတိုကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ဂ်ိဳနာအတြက္ တရားမွ်တမႈရွာေဖြေရးတြင္ အာဆက္ကို ဖမ္းဆီးႏုိင္ျခင္း သည္ အေရးပါေသာ အဆင့္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကူဝိတ္ႏွင့္ လက္ဘႏြန္ရွိ မိတ္ေဆြမ်ားကုိ အကူအညီေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဒဲမာဖဲလစ္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း ၎၏မိသားစုက အသိေပးတုိင္ၾကား ခဲ့သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္မွစၿပီး အာဆက္ႏွင့္ ဇနီးတို႔အား ႏုိင္ငံတကာ ရဲတပ္ဖဲြ႕က အပူတျပင္းရွာေဖြခဲ့သည္။ ကူဝိတ္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသား ၂၅၂၀၀၀ ခန္႔အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၿပီး အမ်ားစုမွာ အိမ္အကူမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

Leave a Reply