တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြင္းရွိ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕မွ စာရင္းအင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေထြ/အုပ္ရုံးခ်ဳပ္ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွ ထုတ္ျပန္မည္ ဆိုသည္မွာ မျဖစ္သင့္ဟုဆို

0
106

ပဲခူး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃၊ ၂ဝ၁၈

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္အတြင္း ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္း အခ်ဳိ႕မွ စာရင္းအင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ မ်ားအား လႊတ္ေတာ္မွေတာင္းယူ သည္ကို အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရုံးခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ ထုတ္ျပန္သြား မည္ဆို သည္မွာ လုံးဝမျဖစ္သင့္သည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚဇင္မိုးထိုက္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ နဝမေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝးအ႒မေန႔တြင္ ယစ္မ်ဳိးခြန္မ်ားေကာက္ခံရရွိ မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ အခ်က္ အလက္မ်ားေပးပို႔ ႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ ေမးခြန္းေမးျမန္းရာတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး၏ ျပန္လည္ေျဖဆိုမႈအေပၚ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ညႊန္ၾကားထားတယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတဲ့အဆင့္ေတာင္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေထြအုပ္ရုံးခ်ဳပ္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံထားပါတယ္ဆိုတဲ့အေျဖမ်ဳိးက လုံးဝမျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ယစ္မ်ဳိးခြန္ေကာက္ ခံတဲ့ကိစၥဟာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေဘာင္ထဲမွာပဲရွိပါတယ္” ဟု ေဒၚဇင္မိုးထိုက္က ေထာက္ျပသည္။

ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တိုင္းအစိုးရထံ ေမးျမန္းမည့္ ေမးခြန္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ တြင္ အခ်က္အလက္ျပည့္စုံလုံေလာက္မႈမရွိသည္မွာ အားရစရာမရွိသလို ေမးခြန္းႀကိဳတင္ ေပးပို႔သည့္ရက္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ေျဖဆိုမည့္ ရက္မ်ားအား ေပါင္းလွ်င္ ရက္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးရဲ႕ ေမးခြန္းဟာ အခြန္ဘ႑ာ တိုးတက္ ရရွိေရးအတြက္ တကယ့္ကိုေကာင္းမြန္တဲ့ ေမးခြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ကိုင္ရတဲ့အခါမွာ သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနေတြရဲ႕ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းအရ အခ်ိန္ေစာင့္ရတာေတြရွိပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းၿပီးေတာ့မွ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္လို႔ ေျဖၾကား ပါရေစ” ဟု တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးညြန္႔ေရႊက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္၌ ယစ္မ်ဳိး လိုင္စင္ခ် ထားေပးမႈမ်ားအနက္ ပဲခူးခ႐ုိင္တြင္ ၁၁၅၃ ဆုိင္၊ ေတာင္ငူခ႐ုိင္တြင္ ၈၈၇ ဆုိင္၊ ျပည္ခ႐ုိင္တြင္ ၁၂၇၉ ဆုိင္၊ သာယာဝတီခ႐ုိင္တြင္ ၁၅ဝ၇ ဆုိင္ျဖစ္ၿပီး ယစ္မ်ိဳးလုိင္စင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ ယစ္မ်ိဳးအက္ ဥပေဒ (၂၈)၊ (၂၉)အရ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးေျမ

ပဲခူး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃၊ ၂ဝ၁၈

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္အတြင္း ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္း အခ်ဳိ႕မွ စာရင္းအင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္ မ်ားအား လႊတ္ေတာ္မွေတာင္းယူ သည္ကို အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရုံးခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိမွသာ ထုတ္ျပန္သြား မည္ဆို သည္မွာ လုံးဝမျဖစ္သင့္သည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းလႊတ္ေတာ္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚဇင္မိုးထိုက္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ နဝမေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝးအ႒မေန႔တြင္ ယစ္မ်ဳိးခြန္မ်ားေကာက္ခံရရွိ မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ အခ်က္ အလက္မ်ားေပးပို႔ ႏိုင္ျခင္းရွိမရွိ ေမးခြန္းေမးျမန္းရာတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး၏ ျပန္လည္ေျဖဆိုမႈအေပၚ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ျပန္လွန္ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ညႊန္ၾကားထားတယ္၊ ဒါမွမဟုတ္ ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတဲ့အဆင့္ေတာင္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေထြအုပ္ရုံးခ်ဳပ္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံထားပါတယ္ဆိုတဲ့အေျဖမ်ဳိးက လုံးဝမျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ယစ္မ်ဳိးခြန္ေကာက္ ခံတဲ့ကိစၥဟာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေဘာင္ထဲမွာပဲရွိပါတယ္” ဟု ေဒၚဇင္မိုးထိုက္က ေထာက္ျပသည္။

ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တိုင္းအစိုးရထံ ေမးျမန္းမည့္ ေမးခြန္းမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားရာ တြင္ အခ်က္အလက္ျပည့္စုံလုံေလာက္မႈမရွိသည္မွာ အားရစရာမရွိသလို ေမးခြန္းႀကိဳတင္ ေပးပို႔သည့္ရက္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ေျဖဆိုမည့္ ရက္မ်ားအား ေပါင္းလွ်င္ ရက္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

“လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးရဲ႕ ေမးခြန္းဟာ အခြန္ဘ႑ာ တိုးတက္ ရရွိေရးအတြက္ တကယ့္ကိုေကာင္းမြန္တဲ့ ေမးခြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတူပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ကိုင္ရတဲ့အခါမွာ သက္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာနေတြရဲ႕ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းအရ အခ်ိန္ေစာင့္ရတာေတြရွိပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းၿပီးေတာ့မွ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္လို႔ ေျဖၾကား ပါရေစ” ဟု တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးညြန္႔ေရႊက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္၌ ယစ္မ်ဳိး လိုင္စင္ခ် ထားေပးမႈမ်ားအနက္ ပဲခူးခ႐ုိင္တြင္ ၁၁၅၃ ဆုိင္၊ ေတာင္ငူခ႐ုိင္တြင္ ၈၈၇ ဆုိင္၊ ျပည္ခ႐ုိင္တြင္ ၁၂၇၉ ဆုိင္၊ သာယာဝတီခ႐ုိင္တြင္ ၁၅ဝ၇ ဆုိင္ျဖစ္ၿပီး ယစ္မ်ိဳးလုိင္စင္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ ယစ္မ်ိဳးအက္ ဥပေဒ (၂၈)၊ (၂၉)အရ ပယ္ဖ်က္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိုးေျမ

Leave a Reply