အိမ္ျဖဴေတာ္အျပင္ဘက္ရွိ လံုၿခံဳေရးအတားအဆီးကို ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ျဖင့္ ဝင္တိုက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္ပြား

0
136

ဝါရွင္တန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄

အေမရိကန္သမၼတ႐ုံးစိုက္ရာ အိမ္ျဖဴေတာ္အျပင္ဘက္ရွိ အတားအဆီး တစ္ခုကုိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးျဖင့္ ဝင္တုိက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယင္းဝင္တိုက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ထားေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ၏လံုၿခံဳေရးကိုတာဝန္ယူထားရသည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယာဥ္တုိက္မႈေၾကာင့္ မည္သည့္အရာရွိမွ် ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တင္နက္စီျပည္နယ္ လာဗာ့ေန အသက္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္ ဂ်က္စီကာဖုိ႔ဒ္ကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသည္။ ယခုျဖစ္ရပ္ တြင္ စိတ္က်န္းမာေရးမေကာင္းမြန္မႈသည္လည္း အေၾကာင္းအရင္း တစ္ခုျဖစ္ႏုိင္သည္။

ဖို႔ဒ္သည္ ယမန္ႏွစ္ေႏြဦးတြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္ၿခံစည္း႐ုိးကိုေက်ာ္တက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဝါရွင္တန္ပို႔စ္ သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ယမန္ႏွစ္ဇူလုိင္တြင္လည္း အိမ္ျဖဴေတာ္နားကုိ မလာရဟု ပိတ္ပင္ထားျခင္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့မႈျဖင့္ ထပ္မံအဖမ္းခံခဲ့ ရျပန္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္ အျဖစ္အပ်က္တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ အိမ္ျဖဴေတာ္ရွိ လံုၿခံဳေရးအတားအဆီးမ်ားကိုေက်ာ္လႊားႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႕က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္း၌ အေမရိကန္ သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ ၾသစေၾတးလ် ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မယ္လ္ကြမ္း တန္းဘူး ကို လက္ခံေတြ႕ဆံုေနသည္။

အရာရွိမ်ားသည္ ယာဥ္ေမာင္းအမ်ိဳးသမီးကို ေသနတ္ျဖင့္ ခ်ိန္ၿပီး ယာဥ္ထဲမွ ဆဲြထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသတစ္ဦးက ေဖာက္စ္ သတင္းလိုင္းသို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လံုၿခံဳေရးခ်ိဳးေဖာက္ရန္ လုပ္ေဆာင္မႈတခ်ိဳ႕ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္တြင္ င႐ုတ္ရည္ျဖန္းဘူးကိုင္ေဆာင္ထားေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ အိမ္ျဖဴေတာ္ ၿခံစည္း႐ုိးကိုေက်ာ္တက္ၿပီးေနာက္ အိမ္ျဖဴေတာ္ဝင္းအတြင္း ၁၆ မိနစ္ၾကာေနထိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ ဓားကိုုင္ေဆာင္ထားသည့္ အေမရိကန္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း တစ္ဦးသည္ ၿခံစည္း႐ုိးကိုေက်ာ္တက္ၿပီးေနာက္ အိမ္ျဖဴေတာ္အေရွ႕ခန္းအထိ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ဝါရွင္တန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄

အေမရိကန္သမၼတ႐ုံးစိုက္ရာ အိမ္ျဖဴေတာ္အျပင္ဘက္ရွိ အတားအဆီး တစ္ခုကုိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးျဖင့္ ဝင္တုိက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ယင္းဝင္တိုက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ထားေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတ၏လံုၿခံဳေရးကိုတာဝန္ယူထားရသည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယာဥ္တုိက္မႈေၾကာင့္ မည္သည့္အရာရွိမွ် ထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု တင္နက္စီျပည္နယ္ လာဗာ့ေန အသက္ ၃၅ ႏွစ္အရြယ္ ဂ်က္စီကာဖုိ႔ဒ္ကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသည္။ ယခုျဖစ္ရပ္ တြင္ စိတ္က်န္းမာေရးမေကာင္းမြန္မႈသည္လည္း အေၾကာင္းအရင္း တစ္ခုျဖစ္ႏုိင္သည္။

ဖို႔ဒ္သည္ ယမန္ႏွစ္ေႏြဦးတြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္ၿခံစည္း႐ုိးကိုေက်ာ္တက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဝါရွင္တန္ပို႔စ္ သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ယမန္ႏွစ္ဇူလုိင္တြင္လည္း အိမ္ျဖဴေတာ္နားကုိ မလာရဟု ပိတ္ပင္ထားျခင္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့မႈျဖင့္ ထပ္မံအဖမ္းခံခဲ့ ရျပန္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္ အျဖစ္အပ်က္တြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ အိမ္ျဖဴေတာ္ရွိ လံုၿခံဳေရးအတားအဆီးမ်ားကိုေက်ာ္လႊားႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ ေသနတ္ပစ္ခတ္မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႕က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္း၌ အေမရိကန္ သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္သည္ ၾသစေၾတးလ် ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မယ္လ္ကြမ္း တန္းဘူး ကို လက္ခံေတြ႕ဆံုေနသည္။

အရာရွိမ်ားသည္ ယာဥ္ေမာင္းအမ်ိဳးသမီးကို ေသနတ္ျဖင့္ ခ်ိန္ၿပီး ယာဥ္ထဲမွ ဆဲြထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသတစ္ဦးက ေဖာက္စ္ သတင္းလိုင္းသို႔ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လံုၿခံဳေရးခ်ိဳးေဖာက္ရန္ လုပ္ေဆာင္မႈတခ်ိဳ႕ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္တြင္ င႐ုတ္ရည္ျဖန္းဘူးကိုင္ေဆာင္ထားေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ အိမ္ျဖဴေတာ္ ၿခံစည္း႐ုိးကိုေက်ာ္တက္ၿပီးေနာက္ အိမ္ျဖဴေတာ္ဝင္းအတြင္း ၁၆ မိနစ္ၾကာေနထိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ ဓားကိုုင္ေဆာင္ထားသည့္ အေမရိကန္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း တစ္ဦးသည္ ၿခံစည္း႐ုိးကိုေက်ာ္တက္ၿပီးေနာက္ အိမ္ျဖဴေတာ္အေရွ႕ခန္းအထိ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply