မန္းတုိင္းအတြင္း တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား/သူ ယခင္နွစ္က ထက္ပိုမိုမ်ား

0
131

မႏၱေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၈

မႏၲလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား/သူ အေရအတြက္သည္ ယခင္နွစ္က ထက္ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴးရံုး က သိရသည္။

ယခင္ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ပညာသင္နွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ၌ ေျဖဆိုသူ ၉၉၀၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ယခုနွစ္ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုမည့္သူ ၁၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ေျဖဆိုမယ့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားလာတာနဲ႔အမွ် စာစစ္ဌာန ေတြလည္း တိုးေပးရတယ္ ။ စာစစ္ဌာနေတြမွာ တာဝန္ယူရမယ့္ စာေမးပြဲႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးေတြေရာ လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးေတြကို လည္း သင္တန္းေပးၿပီးျဖစ္တယ္ ။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴးရံုး မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ အက်ဥ္းေထာင္စာစစ္ဌာန နွင့္ ေဆးရံုႀကီး စာစစ္ဌာနအပါအဝင္ စာစစ္ဌာနေပါင္း ၁၉၂ ခုဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ သည္။

ထို႔အျပင္ ဖ်ားနာမႈ၊ မေတာ္တဆမႈ စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေဆးရံုတတ္၍ ေျဖဆိုရမည့္သူမ်ားအတြက္ ေျဖဆိုသူ တစ္ဦးလွ်င္ အေစာင့္တစ္ဦးထားၿပီး ေဆးရံုႀကီးစာစစ္ဌာနတြင္ ေျဖဆိုေစမည္ျဖစ္ကာ မ်က္မျမင္ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ား ပါဝင္လာပါက တစ္ဦးလ်င္ တစ္ေယာက္ အခန္းခြဲကာ ေျဖဆိုေစရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၈

မႏၲလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား/သူ အေရအတြက္သည္ ယခင္နွစ္က ထက္ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴးရံုး က သိရသည္။

ယခင္ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ပညာသင္နွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲ၌ ေျဖဆိုသူ ၉၉၀၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ယခုနွစ္ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေျဖဆိုမည့္သူ ၁၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ေျဖဆိုမယ့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားလာတာနဲ႔အမွ် စာစစ္ဌာန ေတြလည္း တိုးေပးရတယ္ ။ စာစစ္ဌာနေတြမွာ တာဝန္ယူရမယ့္ စာေမးပြဲႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးေတြေရာ လက္ေထာက္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးေတြကို လည္း သင္တန္းေပးၿပီးျဖစ္တယ္ ။´´ ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴးရံုး မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ အက်ဥ္းေထာင္စာစစ္ဌာန နွင့္ ေဆးရံုႀကီး စာစစ္ဌာနအပါအဝင္ စာစစ္ဌာနေပါင္း ၁၉၂ ခုဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ သည္။

ထို႔အျပင္ ဖ်ားနာမႈ၊ မေတာ္တဆမႈ စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေဆးရံုတတ္၍ ေျဖဆိုရမည့္သူမ်ားအတြက္ ေျဖဆိုသူ တစ္ဦးလွ်င္ အေစာင့္တစ္ဦးထားၿပီး ေဆးရံုႀကီးစာစစ္ဌာနတြင္ ေျဖဆိုေစမည္ျဖစ္ကာ မ်က္မျမင္ ေက်ာင္းသား/ သူမ်ား ပါဝင္လာပါက တစ္ဦးလ်င္ တစ္ေယာက္ အခန္းခြဲကာ ေျဖဆိုေစရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply