လာမည့္ ဘ႑ာနွစ္တြင္ စည္ပင္သာယာမွ ယာဥ္အစီးေရ (၁၉၀) ေက်ာ္ ဝယ္ယူမည္

0
200

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ စက္ရံုနွင့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ဌာန မွ လာမည့္ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာနွစ္တြင္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန နွင့္ လမ္းတံတားဌာနအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ ယာဥ္အစီးေရ (၁၉၀) ေက်ာ္ ဝယ္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ဝယ္ယူရာတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က ခ်ထားေပး သည့္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်တ္ က်ပ္သိန္း (၂၄၀၀၀) ေက်ာ္နွင့္ ၃၃ စီး၊ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာနွစ္အတြက္ရရွိသည့္ ဘတ္ဂ်တ္ေငြ က်ပ္သိန္း (၆၇၀၀၀) နွင့္ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္ အပါအဝင္ အစီးေရ (၁၆၀) ေက်ာ္ ဝယ္ယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အမိႈက္ေတြကို ရပ္ကြက္တိုင္းမွာ ေန႔တိုင္းမသိမ္းနိုင္ေသးဘူး။ အဲ့ဒီဟာ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေန႔စဥ္ အမိႈက္သိမ္းနိုင္ေအာင္ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္ေတြ ထပ္တိုးဝယ္သြားဖို႔ရွိပါတယ္” ဟုမႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္က ေျပာသည္။

အမိႈက္သိမ္းဆည္းသည့္စနစ္ ေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ အမိႈက္သိမ္း ကားမ်ားကို အဓိကထားဝယ္ယူျဖစ္ကာ လမ္းႀကိဳလမ္းၾကားပါမက်န္ အမိႈက္သိမ္းဆည္းနိုင္ရန္ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္ (၆၅) စီးဝယ္ယူျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုနွစ္ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာနွစ္တြင္ အမိႈက္သိမ္းကားနွင့္ အျခား လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္ (၁၄) မ်ိဳးအတြက္ အစီးေရ (၅၀) ကို က်ပ္သိန္း ၂၅၃၂၉ ဒသမ ၁ သံုးစြဲ ဝယ္ယူထားၿပီး ဝယ္ယူသည့္ ကားမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ ကားမ်ားျဖစ္ၿပီး တရုတ္နိုင္ငံလုပ္ အရည္ ေသြးျမင့္ ကားမ်ားလည္းပါဝင္သည္ ။ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ဘ႑ာနွစ္ ကလည္း ကားအမ်ိဳးအစား (၁၂) မ်ိဳး ကားအစီးေရ (၄၇) ကို က်ပ္သိန္း ၂၇၆၇၇ ဒသမ ၈၈ သံုးစြဲ ဝယ္ယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

ပံုစာ – ယခုနွစ္တြင္ ဝယ္ယူခဲ့သည့္ အမိွဳက္သိမ္းယာဥ္မ်ားျဖစ္သည္ ။

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ စက္ရံုနွင့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ဌာန မွ လာမည့္ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာနွစ္တြင္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန နွင့္ လမ္းတံတားဌာနအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ ယာဥ္အစီးေရ (၁၉၀) ေက်ာ္ ဝယ္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ဝယ္ယူရာတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က ခ်ထားေပး သည့္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်တ္ က်ပ္သိန္း (၂၄၀၀၀) ေက်ာ္နွင့္ ၃၃ စီး၊ ၂၀၁၈ – ၂၀၁၉ ဘ႑ာနွစ္အတြက္ရရွိသည့္ ဘတ္ဂ်တ္ေငြ က်ပ္သိန္း (၆၇၀၀၀) နွင့္ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္ အပါအဝင္ အစီးေရ (၁၆၀) ေက်ာ္ ဝယ္ယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အမိႈက္ေတြကို ရပ္ကြက္တိုင္းမွာ ေန႔တိုင္းမသိမ္းနိုင္ေသးဘူး။ အဲ့ဒီဟာ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေန႔စဥ္ အမိႈက္သိမ္းနိုင္ေအာင္ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္ေတြ ထပ္တိုးဝယ္သြားဖို႔ရွိပါတယ္” ဟုမႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္က ေျပာသည္။

အမိႈက္သိမ္းဆည္းသည့္စနစ္ ေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ အမိႈက္သိမ္း ကားမ်ားကို အဓိကထားဝယ္ယူျဖစ္ကာ လမ္းႀကိဳလမ္းၾကားပါမက်န္ အမိႈက္သိမ္းဆည္းနိုင္ရန္ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္ (၆၅) စီးဝယ္ယူျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုနွစ္ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာနွစ္တြင္ အမိႈက္သိမ္းကားနွင့္ အျခား လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္ (၁၄) မ်ိဳးအတြက္ အစီးေရ (၅၀) ကို က်ပ္သိန္း ၂၅၃၂၉ ဒသမ ၁ သံုးစြဲ ဝယ္ယူထားၿပီး ဝယ္ယူသည့္ ကားမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ ကားမ်ားျဖစ္ၿပီး တရုတ္နိုင္ငံလုပ္ အရည္ ေသြးျမင့္ ကားမ်ားလည္းပါဝင္သည္ ။ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ဘ႑ာနွစ္ ကလည္း ကားအမ်ိဳးအစား (၁၂) မ်ိဳး ကားအစီးေရ (၄၇) ကို က်ပ္သိန္း ၂၇၆၇၇ ဒသမ ၈၈ သံုးစြဲ ဝယ္ယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

ပံုစာ – ယခုနွစ္တြင္ ဝယ္ယူခဲ့သည့္ အမိွဳက္သိမ္းယာဥ္မ်ားျဖစ္သည္ ။

Leave a Reply