ပရီမီယာေကာ္ဖီမစ္စက္ရံု အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ

0
155

ရန္ကုန္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃။ ၂၀၁၈

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးရရွိေရး အတြက္ လိႈင္သာယာ စက္္မႈဇုန္ အတြင္းရွိေသာ ပရီမီယာ ေကာ္ဖီမစ္စက္ ရံုမွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ယေန႔မနက္ ၁၁ နာရီ က ဆႏၵျပေတာင္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္ ၈ ခ်က္ျဖင့္ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းစက္ရံုေရွ႕မွ စတင္ထြက္ခြာကာ ရန္ကုန္ု- ပုသိမ္ လမ္း၊ တပင္ေရႊထီးလမ္းႏွင့္ ေညာင္တုန္းလမ္းမႀကီးမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အားကစားကြင္း အေရွ႕တြင္ စုရံုးခဲ့သည္။

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေနစဥ္အတြင္း အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ မထုတ္ေရး၊ အစမ္းခန္႔ကာလအၿပီး အလုပ္သ မားမ်ားကို ပါမစ္နစ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ခန္႔ထားေရး၊ ခြင့္ရက္ႏွင့္ ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ လစာ မျဖတ္ေတာက္ေရး၊ စက္ရံု သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ခိုင္းေစျခင္း မျပဳလုပ္ေရး၊ စက္ရံုအတြင္း အေျခခံေဆးဝါးမ်ား ထားရွိေပးေရး၊ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျဖရွင္းေပးေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကို ဆႏၵျပသည့္ လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ဟစ္ေၾကြး ေတာင္းဆို ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဆႏၵျပ ပရီမီယာစက္ရံုမွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ယင္းစက္ရံုေရွ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္မွ စတင္ကာ ဆႏၵျပ ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၄ ခ်က္တြင္ စက္ရံုဘက္မွ ၆ ခ်က္ကို သေဘာတူ လိုက္ေလ်ာခဲ့ၿပီး က်န္သည့္ အခ်က္မ်ားအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပေနေသာ ပရီမီယာေကာ္ဖီမစ္ စက္ရံုတြင္ အလုပ္သမား ၉၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ၆၀၀ ေက်ာ္က အလုပ္မဆင္းဘဲ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္မွ စတင္ကာ စက္ရံုေရွ႕ တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃။ ၂၀၁၈

အလုပ္သမားအခြင့္အေရးရရွိေရး အတြက္ လိႈင္သာယာ စက္္မႈဇုန္ အတြင္းရွိေသာ ပရီမီယာ ေကာ္ဖီမစ္စက္ ရံုမွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ယေန႔မနက္ ၁၁ နာရီ က ဆႏၵျပေတာင္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္းဆိုခ်က္ ၈ ခ်က္ျဖင့္ ေတာင္းဆို ဆႏၵျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းစက္ရံုေရွ႕မွ စတင္ထြက္ခြာကာ ရန္ကုန္ု- ပုသိမ္ လမ္း၊ တပင္ေရႊထီးလမ္းႏွင့္ ေညာင္တုန္းလမ္းမႀကီးမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အားကစားကြင္း အေရွ႕တြင္ စုရံုးခဲ့သည္။

အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေနစဥ္အတြင္း အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ မထုတ္ေရး၊ အစမ္းခန္႔ကာလအၿပီး အလုပ္သ မားမ်ားကို ပါမစ္နစ္ ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ခန္႔ထားေရး၊ ခြင့္ရက္ႏွင့္ ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ လစာ မျဖတ္ေတာက္ေရး၊ စက္ရံု သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ခိုင္းေစျခင္း မျပဳလုပ္ေရး၊ စက္ရံုအတြင္း အေျခခံေဆးဝါးမ်ား ထားရွိေပးေရး၊ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျဖရွင္းေပးေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကို ဆႏၵျပသည့္ လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ ဟစ္ေၾကြး ေတာင္းဆို ခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဆႏၵျပ ပရီမီယာစက္ရံုမွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ယင္းစက္ရံုေရွ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္မွ စတင္ကာ ဆႏၵျပ ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေတာင္းဆိုခ်က္ ၁၄ ခ်က္တြင္ စက္ရံုဘက္မွ ၆ ခ်က္ကို သေဘာတူ လိုက္ေလ်ာခဲ့ၿပီး က်န္သည့္ အခ်က္မ်ားအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္း လည္း ျဖစ္သည္။

ဆႏၵျပေနေသာ ပရီမီယာေကာ္ဖီမစ္ စက္ရံုတြင္ အလုပ္သမား ၉၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ၆၀၀ ေက်ာ္က အလုပ္မဆင္းဘဲ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္မွ စတင္ကာ စက္ရံုေရွ႕ တြင္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply