ရန္ကုန္တြင္ တစ္ေန႔တည္း မီးေလာင္မႈ ၅ ႀကိမ္ျဖစ္ပြား

0
198

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃။ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔တစ္ရက္တည္းတြင္ မတူညီေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ခုတြင္ မီးေလာင္မႈ ၅ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႔၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရသည္။

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ မဂၤလာဒံု၊ ေရႊျပည္သာ၊ တြံ႕ေတးႏွင့္ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စသည့္ မတူညီေသာ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ မီးေလာင္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမာက္ဒဂံုတြင္ ေနအိမ္မီးေလာင္မႈ၊ မဂၤလာဒံုတြင္ ကိုယ္ပိုင္ အထက္ တန္းေက်ာင္း မီးေလာင္မႈ၊ ေရႊျပည္သာ တြင္ ကိုင္းေတာမီးေလာင္မႈ၊ တြံေတးတြင္ လမ္းေဘးဆီဆိုင္မီးေလာင္မႈႏွင့္ မရမ္းကုန္းတြင္ အိမ္ယာ မီးေလာင္မႈ မ်ား အသီးသီးျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မီးေလာင္မႈ ၅ ခုတြင္ တြ႔ံေတးၿမိဳ႕နယ္ လမ္းေဘးဆီဆိုင္ မီးေလာင္မႈသည္ တစ္နာရီခန္႔ ၿငိမ္းသတ္ခဲ့ရေသာ္ လည္း က်န္မီးေလာင္မႈမ်ားကုိ မိနစ္ပိုင္း အတြင္းသာ ၿငိမ္းသတ္ခဲ့ရသည္။

အဆိုပါ မီးေလာင္မႈ အသီးသီး၏ ပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးမႈ တန္ဖိုးႏွင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ထားမႈ အေျခအေနမ်ားကိုမူ အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေသးေခ်။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Photo : Yango Police

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃။ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔တစ္ရက္တည္းတြင္ မတူညီေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ခုတြင္ မီးေလာင္မႈ ၅ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႔၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ အရ သိရသည္။

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ မဂၤလာဒံု၊ ေရႊျပည္သာ၊ တြံ႕ေတးႏွင့္ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စသည့္ မတူညီေသာ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ မီးေလာင္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေျမာက္ဒဂံုတြင္ ေနအိမ္မီးေလာင္မႈ၊ မဂၤလာဒံုတြင္ ကိုယ္ပိုင္ အထက္ တန္းေက်ာင္း မီးေလာင္မႈ၊ ေရႊျပည္သာ တြင္ ကိုင္းေတာမီးေလာင္မႈ၊ တြံေတးတြင္ လမ္းေဘးဆီဆိုင္မီးေလာင္မႈႏွင့္ မရမ္းကုန္းတြင္ အိမ္ယာ မီးေလာင္မႈ မ်ား အသီးသီးျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မီးေလာင္မႈ ၅ ခုတြင္ တြ႔ံေတးၿမိဳ႕နယ္ လမ္းေဘးဆီဆိုင္ မီးေလာင္မႈသည္ တစ္နာရီခန္႔ ၿငိမ္းသတ္ခဲ့ရေသာ္ လည္း က်န္မီးေလာင္မႈမ်ားကုိ မိနစ္ပိုင္း အတြင္းသာ ၿငိမ္းသတ္ခဲ့ရသည္။

အဆိုပါ မီးေလာင္မႈ အသီးသီး၏ ပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးမႈ တန္ဖိုးႏွင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ထားမႈ အေျခအေနမ်ားကိုမူ အေသးစိတ္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေသးေခ်။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Photo : Yango Police

Leave a Reply