ငလ်င္အသိပညာေပး စာအုပ္ေပါင္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္ လွဴဒါန္း

0
172

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရံုး အပါအဝင္ ပညာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႔မ်ားသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက “ငလ်င္မ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ျခင္း´´ အမည္ရွိ ငလ်င္အသိပညာေပး စာအုပ္ေပါင္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

အမ်ားျပည္သူအေနျဖင့္ ငလ်င္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာရွိရန္ ႏွင့္ ငလ်င္လႈပ္ ပါက ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံငလ်င္ေကာ္မတီ ႏွင႔္ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းတို႔ ပူးေပါင္းထုတ္ေဝကာ လွဴဒါန္းေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကီးမားသည့္ ငလ်င္လွဳပ္ခတ္မႈျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ငလ်င္ျပတ္ေရြ႕မ်ားရွိသည့္အနက္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ငလ်င္သည္ အႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလယ္ဗဟိုတြင္ ေတာင္ ေျမာက္တန္းလွ်က္ရွိကာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္လက္မခန္႔ ေတာင္မွ ေျမာက္သို႔ ေရြ႕လ်ားေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံငလ်င္ေကာ္မတီ က သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရံုး အပါအဝင္ ပညာေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ပရဟိတအဖြဲ႔မ်ားသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက “ငလ်င္မ်ားႏွင့္ ေနထိုင္ျခင္း´´ အမည္ရွိ ငလ်င္အသိပညာေပး စာအုပ္ေပါင္း ၁၇၀၀ ေက်ာ္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

အမ်ားျပည္သူအေနျဖင့္ ငလ်င္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိပညာရွိရန္ ႏွင့္ ငလ်င္လႈပ္ ပါက ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံငလ်င္ေကာ္မတီ ႏွင႔္ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းတို႔ ပူးေပါင္းထုတ္ေဝကာ လွဴဒါန္းေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႀကီးမားသည့္ ငလ်င္လွဳပ္ခတ္မႈျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ ငလ်င္ျပတ္ေရြ႕မ်ားရွိသည့္အနက္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ငလ်င္သည္ အႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလယ္ဗဟိုတြင္ ေတာင္ ေျမာက္တန္းလွ်က္ရွိကာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္လက္မခန္႔ ေတာင္မွ ေျမာက္သို႔ ေရြ႕လ်ားေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံငလ်င္ေကာ္မတီ က သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply