အတိတ္က ငလ်င္မ်ား ေလ့လာမႈမ်ားကို ေရခါးအင္းအနီးျပဳလုပ္

0
175

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၈

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရခါးအင္းအနီးတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး အတိတ္က လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္မ်ား ေလ့လာျခင္းကို စတင္ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မတီ က သိရသည္။

ယင္း ေရခါးအင္းအနီးသည္ ၁၉၅၆ ခုနွစ္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ လႈပ္ခတ္သြား သည့္ အပိုင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ကတည္းက ငလ်င္ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနကာ ယခုနွစ္တြင္ နိုင္ငံတစ္ကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား နွင့္ပူးေပါင္း၍ ထပ္မံေလ့လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

“အဲ့ဒီေနရာမွာ အရင္က သံုးႀကိမ္ေလာက္ လႈပ္ထားတယ္ဆိုတာ ေတြ႔ရ တယ္။ နွစ္အတိအက်ေတာ့ မတိုင္းတာရေသးဘူး။ အရင္တုန္းက စစ္ကိုင္းေတာင္ရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းက အပိုင္းမွာ Active မရွိေတာ့ပဲ အေနာက္ဘက္ျခမ္းကို ေရြ႕သြားတယ္” ဟု ျမန္မာနိုင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔က ေျပာသည္။

၂၀၁၆ ခုနွစ္က ေျမသားမ်ားတူးေဖာ္ေလ့လာမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ယခုတစ္ေခါက္ ေလ့လာမႈတြင္လည္း ေနရာအသစ္ေရြးကာ ေျမသားတူးေဖာ္ ေလ့လာ ျခင္း ျပဳလုပ္၍ ပိုမိုေကာင္းမြနိသည့္ အေျဖတစ္ခု ထုတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္လာေရာက္ေလ့လာမႈကို စင္ကာပူနိုင္ငံ က ငလ်င္ပညာရွင္ မ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး တရုတ္၊ ထိုင္ဝမ္၊ မေလးရွား၊ ထိုင္း ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအို ၊ ဗီယက္နမ္ နွင့္ အေမရိကန္ တို႔မွာရွိသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားက ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ား လာေရာက္ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလကတည္းက ေနျပည္ေတာ္အနီးတြင္ အတိတ္က ငလ်င္ေလ့လာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး ယင္းေနရာတြင္လည္း ေလးႀကိမ္ခန္႔ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၈

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရခါးအင္းအနီးတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး အတိတ္က လႈပ္ခတ္ခဲ့သည့္ ငလ်င္မ်ား ေလ့လာျခင္းကို စတင္ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မတီ က သိရသည္။

ယင္း ေရခါးအင္းအနီးသည္ ၁၉၅၆ ခုနွစ္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ လႈပ္ခတ္သြား သည့္ အပိုင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ကတည္းက ငလ်င္ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနကာ ယခုနွစ္တြင္ နိုင္ငံတစ္ကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား နွင့္ပူးေပါင္း၍ ထပ္မံေလ့လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

“အဲ့ဒီေနရာမွာ အရင္က သံုးႀကိမ္ေလာက္ လႈပ္ထားတယ္ဆိုတာ ေတြ႔ရ တယ္။ နွစ္အတိအက်ေတာ့ မတိုင္းတာရေသးဘူး။ အရင္တုန္းက စစ္ကိုင္းေတာင္ရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ျခမ္းက အပိုင္းမွာ Active မရွိေတာ့ပဲ အေနာက္ဘက္ျခမ္းကို ေရြ႕သြားတယ္” ဟု ျမန္မာနိုင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔က ေျပာသည္။

၂၀၁၆ ခုနွစ္က ေျမသားမ်ားတူးေဖာ္ေလ့လာမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ယခုတစ္ေခါက္ ေလ့လာမႈတြင္လည္း ေနရာအသစ္ေရြးကာ ေျမသားတူးေဖာ္ ေလ့လာ ျခင္း ျပဳလုပ္၍ ပိုမိုေကာင္းမြနိသည့္ အေျဖတစ္ခု ထုတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုတစ္ႀကိမ္လာေရာက္ေလ့လာမႈကို စင္ကာပူနိုင္ငံ က ငလ်င္ပညာရွင္ မ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး တရုတ္၊ ထိုင္ဝမ္၊ မေလးရွား၊ ထိုင္း ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအို ၊ ဗီယက္နမ္ နွင့္ အေမရိကန္ တို႔မွာရွိသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားက ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ား လာေရာက္ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလကတည္းက ေနျပည္ေတာ္အနီးတြင္ အတိတ္က ငလ်င္ေလ့လာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး ယင္းေနရာတြင္လည္း ေလးႀကိမ္ခန္႔ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply