ပုဂံေဒသကို ယူနက္စကိုဝင္ႏိုင္ေရး အတြက္ အထိမ္းအမွတ္ ဓာတ္ပံုျပပြဲျပဳလုပ္မည္

0
193

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄၊၂၀၁၈

ပုဂံေဒသ မင္းနန္သူေက်းရြာ ေလးမ်က္နွာဘုရားအနီးတြင္ ပုဂံေဒသကို ယူနက္စကို ဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ က႑ေပါင္းစံုက ပါဝင္သည့္အေနျဖင့္ အထိမ္းအမွတ္ ဓာတ္ပံုျပပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) က သိရသည္။

ယင္းဓာတ္ပံုျပပြဲကို မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ မွ ၃ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး “နွလံုးသားထဲက ပုဂံ´´ ဟု ျပပြဲအမည္ေပးထားကာ ပုဂံေဒသႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားသာ ျပသသြားမည္ျဖစ္သည္။

“ယူနက္စကိုရရွိေရးလုပ္တယ္ဆိုတာ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုနဲ႔ သက္ဆိုင္ တာမဟုတ္ဘူး ။ အားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္မလို႔ ကမာၻ႔ အေမြအနွစ္စာရင္း သတ္မွတ္ေရးမွာလည္း အားလံုးက က႑ေပါင္းစံု ကေန ပါဝင္တဲ့အေနနဲ႔ ဒီျပပြဲေလး လုပ္ရတာျဖစ္တယ္။ ဒီကမာၻ႕ အေမြအနွစ္စာရင္းဝင္ဖို႔ ဓာတ္ပံုသမားေတြကေန ပူးေပါင္းတယ္။ ေထာက္ခံတယ္ ။ အားေပးတယ္ ။ ပါဝင္တယ္ ။ ဒီလိုသေဘာေလးပါပဲ” ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ပုဂံေဒသ ကမာၻ႔အေမြအနွစ္စာရင္း (UNESCO) ဝင္ေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေထာက္ခံၿပီး ကမာၻ႔အေမြအနွစ္စာရင္းဝင္ရန္အတြက္ ႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ဦးစီး႒ာနတို႔ ပူးေပါင္းကာ အမွိဳက္ေကာက္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း မ်ားလည္းရွိသည္။

ပုဂံေဒသကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ယူနက္စကို ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ရန္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလထဲမွာ အေခ်ာသတ္အစီရင္ခံစာတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄၊၂၀၁၈

ပုဂံေဒသ မင္းနန္သူေက်းရြာ ေလးမ်က္နွာဘုရားအနီးတြင္ ပုဂံေဒသကို ယူနက္စကို ဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ က႑ေပါင္းစံုက ပါဝင္သည့္အေနျဖင့္ အထိမ္းအမွတ္ ဓာတ္ပံုျပပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) က သိရသည္။

ယင္းဓာတ္ပံုျပပြဲကို မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ မွ ၃ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး “နွလံုးသားထဲက ပုဂံ´´ ဟု ျပပြဲအမည္ေပးထားကာ ပုဂံေဒသႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားသာ ျပသသြားမည္ျဖစ္သည္။

“ယူနက္စကိုရရွိေရးလုပ္တယ္ဆိုတာ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုနဲ႔ သက္ဆိုင္ တာမဟုတ္ဘူး ။ အားလံုးနဲ႔ သက္ဆိုင္တယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္မလို႔ ကမာၻ႔ အေမြအနွစ္စာရင္း သတ္မွတ္ေရးမွာလည္း အားလံုးက က႑ေပါင္းစံု ကေန ပါဝင္တဲ့အေနနဲ႔ ဒီျပပြဲေလး လုပ္ရတာျဖစ္တယ္။ ဒီကမာၻ႕ အေမြအနွစ္စာရင္းဝင္ဖို႔ ဓာတ္ပံုသမားေတြကေန ပူးေပါင္းတယ္။ ေထာက္ခံတယ္ ။ အားေပးတယ္ ။ ပါဝင္တယ္ ။ ဒီလိုသေဘာေလးပါပဲ” ဟု ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခြဲ) ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ပုဂံေဒသ ကမာၻ႔အေမြအနွစ္စာရင္း (UNESCO) ဝင္ေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေထာက္ခံၿပီး ကမာၻ႔အေမြအနွစ္စာရင္းဝင္ရန္အတြက္ ႀကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ဦးစီး႒ာနတို႔ ပူးေပါင္းကာ အမွိဳက္ေကာက္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း မ်ားလည္းရွိသည္။

ပုဂံေဒသကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ယူနက္စကို ကမာၻ႔အေမြအႏွစ္ စာရင္းဝင္ရန္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလထဲမွာ အေခ်ာသတ္အစီရင္ခံစာတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply