” ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းကို ပ့ဲထြက္ေအာင္ လုပ္ေန” ဟု သူရဦးေရႊမန္း သတိေပး

0
156

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄။ ၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းကို အက္ကြဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကသည္ကို သတိျပဳကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္း က သတိေပးေျပာၾကားလိုက္သည္။

” အက္ရာမွ ကြဲေအာင္ ပ့ဲထြက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈကို သတိျပဳၿပီး ကာကြယ္ တားဆီးမႈ အထူးျပဳ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကပါ ” ဟု သူရဦးေရႊမန္း က ၄င္း၏ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမွ သတိေပးထားသည္။

ယေန႔မနက္ပိုင္းတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အစိုးရရံုးမ်ားအား ဗံုးခြဲမႈ ေအာက္တို ဘာလအတြင္း ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း ရဲကင္းစခန္းမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရမႈ လတ္တေလာတြင္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲၿပီး မည့္သည့္ အေၾကာင္းအရာကို ဦးတည္ေျပာဆိုေၾကာင္း မပါဝင္ေခ်။

သူရဦးေရႊမန္းသည္ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ္လည္း အႏိုင္ရရွိျခင္း မရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ရွိ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄။ ၂၀၁၈

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းကို အက္ကြဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကသည္ကို သတိျပဳကာကြယ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သူရဦးေရႊမန္း က သတိေပးေျပာၾကားလိုက္သည္။

” အက္ရာမွ ကြဲေအာင္ ပ့ဲထြက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈကို သတိျပဳၿပီး ကာကြယ္ တားဆီးမႈ အထူးျပဳ စီမံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကပါ ” ဟု သူရဦးေရႊမန္း က ၄င္း၏ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမွ သတိေပးထားသည္။

ယေန႔မနက္ပိုင္းတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အစိုးရရံုးမ်ားအား ဗံုးခြဲမႈ ေအာက္တို ဘာလအတြင္း ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း ရဲကင္းစခန္းမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရမႈ လတ္တေလာတြင္ ျဖစ္ေပၚခ့ဲၿပီး မည့္သည့္ အေၾကာင္းအရာကို ဦးတည္ေျပာဆိုေၾကာင္း မပါဝင္ေခ်။

သူရဦးေရႊမန္းသည္ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ္လည္း အႏိုင္ရရွိျခင္း မရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ ေနျပည္ေတာ္လႊတ္ေတာ္ရွိ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

Leave a Reply