ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္၌ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ပစၥည္းမ်ား တရားမဝင္ကုန္သြယ္ျခင္း ကင္းစင္ရန္လူထုလွုပ္ရွားမႈျပဳလုပ္မည္

0
148

ရန္ကုန္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ၂၄ ၊၂၀၁၈

မတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ကမာၻ႔ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားေန႔ (World Wildlife Day) အားရည္မွန္း၍ တရားမဝင္ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္မႈကို လူအမ်ား သတိျပဳမိေစရန္ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ ၌ လူထုလွုပ္ရွားမႈျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း WWF-Myanmarကမာၻ႔ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္းမ်ား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းမွသိရသည္။

မိုမိုတို႔အတြက္ ရင္တြင္းစကားသံ (VOICES FOR MOMOS)အမည္ရွိ ေတာရိုင္း တိရစာၦန္ဆင္ႀကီးမ်ား အတြက္ လူထုလွုပ္ရွားမွု ကန္ပိန္းတစ္ခုကို ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္၏ ခရီးသည္မ်ား ေခတၱ နားေန ေစာင့္ဆိုင္းရာ ေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား ဆိုက္ကပ္ရာ Terminal 1 ၊ 2 ႏွင့္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ား ဆိုက္ကပ္ရာ Terminal 3 တို႔တြင္ အရြယ္အစားႀကီးမားလွသည့္ စကၠဴ ဆင္႐ုပ္ႀကီိး ၆ ႐ုပ္ ျပသျခင္းတို႔ အျပင္ ေလဆိပ္ဧရိယာအတြင္း ေတာရိုင္း တိရိစာၦန္မ်ား ႏွင္႔ပက္သက္သည့္ဆင္စြယ္ ၊တိရိစာၦန္မ်ား၏အေရခြံမ်ား ျဖင္႔ျပဳလုပ္သည့္လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမရွိေစရန္ အသိပညာေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ပစၥည္းေတြ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မယ္ဆုိရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္နဲ႔ နယ္စပ္ေဒသေတြ မွာ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးထားတဲ့ သူေတြနဲ႔ မွန္ကန္တဲ့ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈ နည္းပညာေတြ လုိအပ္ပါတယ္။ အခုလိုလုပ္ေဆာင္မႈဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တရားမဝင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ပစၥည္း ကုန္သြယ္ေရးကင္းစင္ႏုိင္ငံအျဖစ္နဲ႔ ဒီကုန္သြယ္ေနမႈေတြကို လံုးဝ ရပ္တန္႔ပစ္ဖုိ႔အတြက္ နယ္ပယ္အသီးသီးက ျပည္သူေတြ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္တဲ့ ပဏာမေျခလွမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (MONREC) လက္ေအာက္ရွိ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ႏွင့္ CITES Management Authority of Myanmar တုို႔၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာညီညီေက်ာ္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ပတ္လွ်င္ ဆင္တစ္ေကာင္ႏႈန္းသတ္ျဖတ္ခံေနရၿပီး ဆင္အေရျပား၊ အၿမွီး၊ သြား ႏွင့္ ဆင္စြယ္မ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတုိ႔ရွိ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ား သြားေရာက္ လည္ပတ္မႈ အမ်ားဆံုးေနရာမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနၾကျပီး တ႐ုတ္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေဒသအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမ လူသိ မ်ားေသာ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ထိုင္းႏုိင္ငံ _ ႏုိင္ငံ ၃ ႏိုင္ငံဆက္စပ္ေနေသာ ေဒသတြင္လည္း အေျမာက္အျမား ေရာင္းဝယ္လ်ွက္ရွိရာ ဆင္ အေရျပား မ်ားကို အေျခာက္ျပဳလုပ္ၿပီး ေဆးၿမီးတိုမ်ားျပဳလုပ္ ရန္အတြက္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ပုတီးလံုးကေလးမ်ားအျဖစ္ျပဳလုပ္ၿပီး လက္ေကာက္မ်ား ျပဳလုပ္၍လည္း အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ဓာတ္ပံု -WWF-Myanmar

ရန္ကုန္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ၂၄ ၊၂၀၁၈

မတ္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ကမာၻ႔ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားေန႔ (World Wildlife Day) အားရည္မွန္း၍ တရားမဝင္ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ ပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္မႈကို လူအမ်ား သတိျပဳမိေစရန္ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ ၌ လူထုလွုပ္ရွားမႈျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း WWF-Myanmarကမာၻ႔ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္းမ်ား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းမွသိရသည္။

မိုမိုတို႔အတြက္ ရင္တြင္းစကားသံ (VOICES FOR MOMOS)အမည္ရွိ ေတာရိုင္း တိရစာၦန္ဆင္ႀကီးမ်ား အတြက္ လူထုလွုပ္ရွားမွု ကန္ပိန္းတစ္ခုကို ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္၏ ခရီးသည္မ်ား ေခတၱ နားေန ေစာင့္ဆိုင္းရာ ေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား ဆိုက္ကပ္ရာ Terminal 1 ၊ 2 ႏွင့္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ား ဆိုက္ကပ္ရာ Terminal 3 တို႔တြင္ အရြယ္အစားႀကီးမားလွသည့္ စကၠဴ ဆင္႐ုပ္ႀကီိး ၆ ႐ုပ္ ျပသျခင္းတို႔ အျပင္ ေလဆိပ္ဧရိယာအတြင္း ေတာရိုင္း တိရိစာၦန္မ်ား ႏွင္႔ပက္သက္သည့္ဆင္စြယ္ ၊တိရိစာၦန္မ်ား၏အေရခြံမ်ား ျဖင္႔ျပဳလုပ္သည့္လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမရွိေစရန္ အသိပညာေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ပစၥည္းေတြ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မယ္ဆုိရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕ဝင္ေပါက္၊ ထြက္ေပါက္နဲ႔ နယ္စပ္ေဒသေတြ မွာ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးထားတဲ့ သူေတြနဲ႔ မွန္ကန္တဲ့ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈ နည္းပညာေတြ လုိအပ္ပါတယ္။ အခုလိုလုပ္ေဆာင္မႈဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တရားမဝင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ပစၥည္း ကုန္သြယ္ေရးကင္းစင္ႏုိင္ငံအျဖစ္နဲ႔ ဒီကုန္သြယ္ေနမႈေတြကို လံုးဝ ရပ္တန္႔ပစ္ဖုိ႔အတြက္ နယ္ပယ္အသီးသီးက ျပည္သူေတြ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္တဲ့ ပဏာမေျခလွမ္းပဲျဖစ္ပါတယ္” ဟု သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (MONREC) လက္ေအာက္ရွိ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ႏွင့္ CITES Management Authority of Myanmar တုို႔၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာညီညီေက်ာ္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တစ္ပတ္လွ်င္ ဆင္တစ္ေကာင္ႏႈန္းသတ္ျဖတ္ခံေနရၿပီး ဆင္အေရျပား၊ အၿမွီး၊ သြား ႏွင့္ ဆင္စြယ္မ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတုိ႔ရွိ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္မ်ား သြားေရာက္ လည္ပတ္မႈ အမ်ားဆံုးေနရာမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနၾကျပီး တ႐ုတ္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေဒသအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေရႊႀတိဂံနယ္ေျမ လူသိ မ်ားေသာ ျမန္မာ၊ လာအို၊ ထိုင္းႏုိင္ငံ _ ႏုိင္ငံ ၃ ႏိုင္ငံဆက္စပ္ေနေသာ ေဒသတြင္လည္း အေျမာက္အျမား ေရာင္းဝယ္လ်ွက္ရွိရာ ဆင္ အေရျပား မ်ားကို အေျခာက္ျပဳလုပ္ၿပီး ေဆးၿမီးတိုမ်ားျပဳလုပ္ ရန္အတြက္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ပုတီးလံုးကေလးမ်ားအျဖစ္ျပဳလုပ္ၿပီး လက္ေကာက္မ်ား ျပဳလုပ္၍လည္း အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ဓာတ္ပံု -WWF-Myanmar

Leave a Reply