စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရား ထံုးသကၤန္းျပန္လည္ကပ္လွဴရန္ ေဂါပက အသစ္နွင့္ညိွႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္မည္

0
183

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၈

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ရွိ ေကာင္းမႈေတာ္ေစတီေတာ္ၿမတ္ႀကီးကို လက္ရွိ ေရႊေဆး သကၤန္းမွ ထုံးသကၤန္းျပန္လည္ကပ္လွဴႏုိင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕မိ ၿမိဳ႕ဖ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ယခုအခါ ေဂါပကအသစ္ေရြးခ်ယ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ၿပီးပါ တက္လာသည့္ ေဂါပက အသစ္နွင့္ ညိွႏိွဳင္းလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထံုးသကၤန္းကပ္ရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူ၏ သေဘာထား လက္မွတ္ ေကာက္ခံ မႈကို ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လက္မွတ္ သံုးေသာင္းခြဲေက်ာ္ရရွိထားကာလက္မွတ္ထိုးကာက္ခံမႈကိုလည္းရပ္ဆိုင္းထားသည္။

“ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေတြကလည္း ၾသဝါဒေပးတယ္။ ေဂါပက အသစ္တက္မွ ညိွႏိွဳင္းၿပီးလုပ္ဖို႔ရာကို ခု ေဂါပကေရြးဖို႔ လုပ္ေနၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဘုရားႀကီးကို ထံုးသကၤန္းနဲ႔ပဲ ျပန္ျမင္ခ်င္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆက္လုပ္သြားမွာပါ” ဟု စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မိ ၿမိဳ႕ဖအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ဝင္း က ေျပာသည္။

ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရား ေဂါပကေရြးခ်ယ္ပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ မကုန္မီ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုျပဳလႊာပံုစံမ်ား လက္ခံေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေကာင္းမႈေတာ္ ဘုရားႀကီးကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖဳိးေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ ဘုရားဖူး ခရီးစဥ္ အၿပီး ဒီဇင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ ၾသဝါဒ ဆရာေတာ္ဘုရား ႀကီး(၅)ပါးထံတြင္ ၾသဝါဒခံယူကာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔စတင္၍ လုံးေတာ္ျပည့္ ေရႊသကၤန္း ကပ္လွဴ ပူေဇာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရႊေဆး သကၤန္း ကပ္လွဴရန္ အတြက္ အလွဴေငြ က်ပ္သိန္း (၇၀၀၀)ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ၿပီး ေရႊေဆး သကၤန္း ကပ္လွဴမႈ ကုန္က် ေငြ က်ပ္သိန္း (၃၅၀၀) ကုန္က်ကာ က်န္ေငြမ်ား ကို ဘဏ္စာရင္း ဖြင့္၍ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ အပ္ႏွံထားေၾကာင္း ေဂါပကအဖြဲ႔၏ မွတ္တမ္းမ်ား အရ သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၈

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ရွိ ေကာင္းမႈေတာ္ေစတီေတာ္ၿမတ္ႀကီးကို လက္ရွိ ေရႊေဆး သကၤန္းမွ ထုံးသကၤန္းျပန္လည္ကပ္လွဴႏုိင္ေရးအတြက္ ၿမိဳ႕မိ ၿမိဳ႕ဖ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ယခုအခါ ေဂါပကအသစ္ေရြးခ်ယ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ၿပီးပါ တက္လာသည့္ ေဂါပက အသစ္နွင့္ ညိွႏိွဳင္းလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထံုးသကၤန္းကပ္ရန္အတြက္ အမ်ားျပည္သူ၏ သေဘာထား လက္မွတ္ ေကာက္ခံ မႈကို ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လက္မွတ္ သံုးေသာင္းခြဲေက်ာ္ရရွိထားကာလက္မွတ္ထိုးကာက္ခံမႈကိုလည္းရပ္ဆိုင္းထားသည္။

“ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေတြကလည္း ၾသဝါဒေပးတယ္။ ေဂါပက အသစ္တက္မွ ညိွႏိွဳင္းၿပီးလုပ္ဖို႔ရာကို ခု ေဂါပကေရြးဖို႔ လုပ္ေနၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဘုရားႀကီးကို ထံုးသကၤန္းနဲ႔ပဲ ျပန္ျမင္ခ်င္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဆက္လုပ္သြားမွာပါ” ဟု စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မိ ၿမိဳ႕ဖအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္ဝင္း က ေျပာသည္။

ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရား ေဂါပကေရြးခ်ယ္ပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ မကုန္မီ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုျပဳလႊာပံုစံမ်ား လက္ခံေနေၾကာင္း သိရသည္။

ေကာင္းမႈေတာ္ ဘုရားႀကီးကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖဳိးေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ၏ ဘုရားဖူး ခရီးစဥ္ အၿပီး ဒီဇင္ဘာလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ ၾသဝါဒ ဆရာေတာ္ဘုရား ႀကီး(၅)ပါးထံတြင္ ၾသဝါဒခံယူကာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၃) ရက္ေန႔စတင္၍ လုံးေတာ္ျပည့္ ေရႊသကၤန္း ကပ္လွဴ ပူေဇာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေရႊေဆး သကၤန္း ကပ္လွဴရန္ အတြက္ အလွဴေငြ က်ပ္သိန္း (၇၀၀၀)ေက်ာ္ ရရွိခဲ့ၿပီး ေရႊေဆး သကၤန္း ကပ္လွဴမႈ ကုန္က် ေငြ က်ပ္သိန္း (၃၅၀၀) ကုန္က်ကာ က်န္ေငြမ်ား ကို ဘဏ္စာရင္း ဖြင့္၍ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ အပ္ႏွံထားေၾကာင္း ေဂါပကအဖြဲ႔၏ မွတ္တမ္းမ်ား အရ သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply