စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕အငွားအိမ္ရာ (၉၆) ခန္းအနက္ အခန္း (၈၆) ခန္းကို မဲႏႈိက္ေရြးခ်ယ္

0
127

စစ္ကုိင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၈

စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕ ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရား အနီး ဆြမ္းခ်က္ရပ္ကြက္ရွိ ျပည္သူ႕အငွားအိမ္ရာတြင္ အခန္းေပါင္း (၉၆) ခန္းအနက္ အခန္း (၈၆) ခန္းကိုသာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၄) ရက္ေန႔က မဲႏႈိက္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

ယင္းအငွားအိမ္ရာတြင္ ေနထိုင္လိုသူမ်ားသည္ အိမ္ပိုင္မရွိသူမ်ား၊ လုပ္သက္ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ အစိုးရ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ကတည္းက ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေခၚယူခဲ့ရာ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ (၄၀၀) ေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန က သိရသည္။

“ခုခ်ထားေပးတဲ့သူေတြကို စည္းကမ္းခ်က္ေတြေပးၿပီးသားျဖစ္တယ္။ မဲေပါက္တဲ့သူေတြကို ျပန္စီစစ္လို႔ အိမ္ပိုင္ေတြ႔ရင္ ျပန္သိမ္းသြားမယ္ ။ ေနာက္ ႏွစ္ေတြမွာလည္း ဘ႑ာေငြ႐ွိတဲ့အေပၚမူတည္ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္။´´ ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။

မဲႏႈိက္မေပးပဲ က်န္ရွိသည့္ (၁၀) ခန္းကို သဘာဝေဘး ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ အသံုးခ်ရန္အတြက္ မဲ မႏႈိက္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး အငွားအိမ္ရာ မဲေပါက္သူမ်ားအေနျဖင့္ (၁၀) ရက္အတြင္း အခန္းမ်ားကို မဲစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအိမ္ရာအေဆာက္အဦမွာ (၁၂) ခန္း တြဲ ေလးထပ္ အေဆာက္အဦ (၂) လံုးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုနွစ္က က်ပ္သိန္း (၄၈၂၀) ျဖင့္ စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကုိင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၈

စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕ ေကာင္းမႈေတာ္ဘုရား အနီး ဆြမ္းခ်က္ရပ္ကြက္ရွိ ျပည္သူ႕အငွားအိမ္ရာတြင္ အခန္းေပါင္း (၉၆) ခန္းအနက္ အခန္း (၈၆) ခန္းကိုသာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၄) ရက္ေန႔က မဲႏႈိက္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

ယင္းအငွားအိမ္ရာတြင္ ေနထိုင္လိုသူမ်ားသည္ အိမ္ပိုင္မရွိသူမ်ား၊ လုပ္သက္ (၂၅) ႏွစ္ျပည့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ အစိုးရ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ကတည္းက ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေခၚယူခဲ့ရာ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားသူ (၄၀၀) ေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန က သိရသည္။

“ခုခ်ထားေပးတဲ့သူေတြကို စည္းကမ္းခ်က္ေတြေပးၿပီးသားျဖစ္တယ္။ မဲေပါက္တဲ့သူေတြကို ျပန္စီစစ္လို႔ အိမ္ပိုင္ေတြ႔ရင္ ျပန္သိမ္းသြားမယ္ ။ ေနာက္ ႏွစ္ေတြမွာလည္း ဘ႑ာေငြ႐ွိတဲ့အေပၚမူတည္ၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္။´´ ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။

မဲႏႈိက္မေပးပဲ က်န္ရွိသည့္ (၁၀) ခန္းကို သဘာဝေဘး ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားတြင္ အသံုးခ်ရန္အတြက္ မဲ မႏႈိက္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး အငွားအိမ္ရာ မဲေပါက္သူမ်ားအေနျဖင့္ (၁၀) ရက္အတြင္း အခန္းမ်ားကို မဲစနစ္ျဖင့္ ျပန္လည္ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအိမ္ရာအေဆာက္အဦမွာ (၁၂) ခန္း တြဲ ေလးထပ္ အေဆာက္အဦ (၂) လံုးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုနွစ္က က်ပ္သိန္း (၄၈၂၀) ျဖင့္ စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply