စစ္ကုိင္းခရုိင္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဖြဲ႕စည္းသြားမည္

0
130

စစ္ကုိင္း ၊ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၈

စစ္ကုိင္းခရုိင္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား အသင္း ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အသင္းအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မူလက္မူလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ကို က်စ္လစ္ခိုင္မာ၍ ရည္ရွည္တည္တံေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီးဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕၊ျမင္းမူၿမဳိ႕၊ေျမာင္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလုံး ပါဝင္လာႏုိင္ေစေရး အတြက္စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အသင္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ က သိရသည္။

“အသင္းဖြဲ႕စည္းၿပီး သြားရင္ေတာ့ အသင္းကေန လုိအပ္တဲ့ နည္းပညာေတြ အကူအညီေတြ ၊စီးပြားေရးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ သင္တန္းေတြ ကုိ ဒီမွာေခၚၿပီး သင္တန္းေတြ ေပးသြားမယ္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိရင္လည္း စုိက္ပ်ဳိးေရးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ နည္းပညာေတြ ေပးဖုိ႕အတြက္ ႏုိင္ငံျခားက အဖြဲ႕အစည္းေတြ နဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ ျပီးေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ေနာက္ၿပီး ေခ်းေငြအစီအစဥ္ေတြ ရွိလာမယ္ ။´´ ဟု အသင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕မွ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စုိးက ေျပာျပသည္။

စစ္ကုိင္းခရုိင္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ အတြက္ ကနဦး အေနျဖင့္ စစ္ကုိင္းခရုိင္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ယာယီ) ဖြဲ႕စည္းသြားရန္အတြက္ ယခုလ (၁၇) ရက္ေန႔က စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕ ၿမဳိ႕မေစ်းႀကီး အေပၚထပ္တြင္ႀကဳိတင္ညွိႏႈိင္း အ စည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကုိင္း ၊ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၈

စစ္ကုိင္းခရုိင္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား အသင္း ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အသင္းအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မူလက္မူလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ကို က်စ္လစ္ခိုင္မာ၍ ရည္ရွည္တည္တံေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီးဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕၊ျမင္းမူၿမဳိ႕၊ေျမာင္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအားလုံး ပါဝင္လာႏုိင္ေစေရး အတြက္စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အသင္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ က သိရသည္။

“အသင္းဖြဲ႕စည္းၿပီး သြားရင္ေတာ့ အသင္းကေန လုိအပ္တဲ့ နည္းပညာေတြ အကူအညီေတြ ၊စီးပြားေရးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ သင္တန္းေတြ ကုိ ဒီမွာေခၚၿပီး သင္တန္းေတြ ေပးသြားမယ္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိရင္လည္း စုိက္ပ်ဳိးေရးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ နည္းပညာေတြ ေပးဖုိ႕အတြက္ ႏုိင္ငံျခားက အဖြဲ႕အစည္းေတြ နဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ ျပီးေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ေနာက္ၿပီး ေခ်းေငြအစီအစဥ္ေတြ ရွိလာမယ္ ။´´ ဟု အသင္းျဖစ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕မွ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္စုိးက ေျပာျပသည္။

စစ္ကုိင္းခရုိင္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ အတြက္ ကနဦး အေနျဖင့္ စစ္ကုိင္းခရုိင္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ယာယီ) ဖြဲ႕စည္းသြားရန္အတြက္ ယခုလ (၁၇) ရက္ေန႔က စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕ ၿမဳိ႕မေစ်းႀကီး အေပၚထပ္တြင္ႀကဳိတင္ညွိႏႈိင္း အ စည္းအေဝးျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply