အိႏၵိယ မွ အဝယ္ပိတ္ထားသည့္ ပဲစင္းငံု ျပန္လည္ခြင့္ျပဳ ေပးရန္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ား ေမွ်ာ္လင့္

0
121

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၈

အိိႏၵိယနိုင္ငံတြင္ စားသံုးမႈျမင့္မားသည့္ ပဲစင္းငံုကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထဲက အဝယ္ရပ္ခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးရန္အတြက္ ျမန္မာ ကုန္သည္မ်ားေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း မႏၲေလး ပြဲစား၊ ကုန္သည္၊ စက္ပုိင္မ်ား ကထိန္ေတာ္အသင္းမွ သိရသည္။

ထိုသို႔ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ကုန္သည္အခ်ိဳ႕မွာ အိႏိၵယေကာင္စစ္ဝန္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ဧၿပီလ ဘတ္ဂ်က္ကာလအၿပီးတြင္ ျပန္လည္ အဝယ္ဖြင့္ေပးရန္ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ပဲစင္းငံုက အိႏၵိယကပဲ အဝယ္မ်ားတယ္ ။ ျပည္တြင္းမွာေတာင္အရင္က စားသံုးသူနည္းတယ္ ။ အဝယ္ရပ္ထားတာလည္းၾကာၿပီဆိုေတာ့ ျပန္လည္ဖြင့္ေပးဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတယ္ ။´´ ဟု မႏၲေလး ပြဲစား၊ ကုန္သည္၊ စက္ပုိင္မ်ား ကထိန္ေတာ္အသင္းမွ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးေဆြက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္း၌ ပဲစင္းငံုစားသံုးမႈျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ပဲစားပြဲေတာ္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပဲအသံုးျပဳသည့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ယခုအခါ ပဲစင္းငံုမ်ားကို ၾကာဇံလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း၌ ပဲစင္းငံု အျခမ္းစားသံုးမႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္မွ ရိကၡာအတြက္ ပဲစင္းငံု တင္း ၄၀၀၀၀၀ ၀ယ္ယူရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လိုက္သျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ပဲစင္းငံု ဝယ္ယူမႈျမင့္တက္ကာ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း မႏၲေလး ပြဲစား၊ ကုန္သည္ စက္ပုိင္မ်ား ကထိန္ေတာ္အသင္း က သိရသည္။

ပဲစင္းငံုအနီ တစ္အိတ္လွ်င္ ၃၇၀၀၀ က်ပ္ ႏွင့္ ပဲစိမ္းငံု အျဖဴ တစ္အိတ္လွ်င္ ၄၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၈

အိိႏၵိယနိုင္ငံတြင္ စားသံုးမႈျမင့္မားသည့္ ပဲစင္းငံုကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထဲက အဝယ္ရပ္ခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးရန္အတြက္ ျမန္မာ ကုန္သည္မ်ားေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း မႏၲေလး ပြဲစား၊ ကုန္သည္၊ စက္ပုိင္မ်ား ကထိန္ေတာ္အသင္းမွ သိရသည္။

ထိုသို႔ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ကုန္သည္အခ်ိဳ႕မွာ အိႏိၵယေကာင္စစ္ဝန္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီး ဧၿပီလ ဘတ္ဂ်က္ကာလအၿပီးတြင္ ျပန္လည္ အဝယ္ဖြင့္ေပးရန္ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ပဲစင္းငံုက အိႏၵိယကပဲ အဝယ္မ်ားတယ္ ။ ျပည္တြင္းမွာေတာင္အရင္က စားသံုးသူနည္းတယ္ ။ အဝယ္ရပ္ထားတာလည္းၾကာၿပီဆိုေတာ့ ျပန္လည္ဖြင့္ေပးဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတယ္ ။´´ ဟု မႏၲေလး ပြဲစား၊ ကုန္သည္၊ စက္ပုိင္မ်ား ကထိန္ေတာ္အသင္းမွ ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးေဆြက ေျပာသည္။

ျပည္တြင္း၌ ပဲစင္းငံုစားသံုးမႈျမွင့္တင္ရန္အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ ပဲစားပြဲေတာ္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပဲအသံုးျပဳသည့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ယခုအခါ ပဲစင္းငံုမ်ားကို ၾကာဇံလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း၌ ပဲစင္းငံု အျခမ္းစားသံုးမႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္မွ ရိကၡာအတြက္ ပဲစင္းငံု တင္း ၄၀၀၀၀၀ ၀ယ္ယူရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္လိုက္သျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ပဲစင္းငံု ဝယ္ယူမႈျမင့္တက္ကာ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း မႏၲေလး ပြဲစား၊ ကုန္သည္ စက္ပုိင္မ်ား ကထိန္ေတာ္အသင္း က သိရသည္။

ပဲစင္းငံုအနီ တစ္အိတ္လွ်င္ ၃၇၀၀၀ က်ပ္ ႏွင့္ ပဲစိမ္းငံု အျဖဴ တစ္အိတ္လွ်င္ ၄၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply