တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္လုပ္ရန္ သြားသူ (၁၇) ဦးကို အသိပညာေပး၍ ျပန္လႊတ္

0
127

မႏၱေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၈

တရုတ္ႏိုင္ငံ ျပည္မႀကီးရွိ ဓာတ္ခဲစက္ရံုတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ သြားေရာက္ခဲ့သူ (၁၇) ဦးကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၄) ရက္ေန႔ ည (၇) နာရီေက်ာ္အခ်ိန္က ၁၆ မိုင္စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ တားစီးခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ အသိပညာေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ ျပန္လႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး တပ္ဖြဲ႕ခြဲ(မႏၱေလး) က သိရသည္။

အလုပ္လုပ္မည့္ သူမ်ားမွာ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားျဖစ္ၿပီး ယခင္က တရုတ္ႏိုင္ငံ ျပည္မႀကီးရွိ ဓာတ္ခဲစက္ရံုတြင္ အလုပ္လုပ္ဖူးသူ ဖိုးေက်ာ္ ဆိုသူက ေခၚေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ခုဟာက လူကုန္ကူးမႈလည္း မေျမာက္ဘူး ။ ျပည္ပအလုပ္လုပ္ကိုင္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒနဲ႔လည္း အေရးယူမရဘူး ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဦးေဆာင္ ေခၚခဲ့တဲ့ ဖိုးေက်ာ္ ကလည္း အခအေၾကးေငြေတာင္းၿပီး ေခၚခဲ့တာမဟုတ္ဘူး ။ ေခၚတဲ့သူေတြကလည္း အကုန္ အမ်ိဳးေတာ္စပ္ေနတယ္ ။ သူက ဟိုမွာ တစ္လ ကို ငါးသိန္းေက်ာ္ရမယ္ ဆိုေတာ့ လိုက္သြားၾကတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ကေတာ့ အသိပညာေပးၿပီး ျပန္ပို႔လိုက္တယ္ ။´´ ဟု လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး တပ္ဖြဲ႕ခြဲ(မႏၱေလး) က ရဲမွဴးမ်ိဳးဇင္ က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရျခင္းသည္ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရမရွိသည့္အတြက္ စီးပြားေရးအခက္အခဲျဖစ္ကာ ဝင္ေငြရရွိေရးအတြက္ အလုပ္ လုပ္ရန္ ထြက္ခြာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တုန္းကလည္း အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳးျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဦးေဆာင္ေခၚသူမ်ားအေနျဖင့္ အခေၾကးေငြရယူကာ တရုတ္ ႏိုင္ငံသို႔ ေခၚသည့္အတြက္ ျပည္ပအလုပ္လုပ္ကိုင္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၆ ျဖင့္ အေရးယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၈

တရုတ္ႏိုင္ငံ ျပည္မႀကီးရွိ ဓာတ္ခဲစက္ရံုတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ သြားေရာက္ခဲ့သူ (၁၇) ဦးကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၄) ရက္ေန႔ ည (၇) နာရီေက်ာ္အခ်ိန္က ၁၆ မိုင္စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ တားစီးခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ အသိပညာေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ ျပန္လႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး တပ္ဖြဲ႕ခြဲ(မႏၱေလး) က သိရသည္။

အလုပ္လုပ္မည့္ သူမ်ားမွာ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားျဖစ္ၿပီး ယခင္က တရုတ္ႏိုင္ငံ ျပည္မႀကီးရွိ ဓာတ္ခဲစက္ရံုတြင္ အလုပ္လုပ္ဖူးသူ ဖိုးေက်ာ္ ဆိုသူက ေခၚေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ခုဟာက လူကုန္ကူးမႈလည္း မေျမာက္ဘူး ။ ျပည္ပအလုပ္လုပ္ကိုင္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒနဲ႔လည္း အေရးယူမရဘူး ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဦးေဆာင္ ေခၚခဲ့တဲ့ ဖိုးေက်ာ္ ကလည္း အခအေၾကးေငြေတာင္းၿပီး ေခၚခဲ့တာမဟုတ္ဘူး ။ ေခၚတဲ့သူေတြကလည္း အကုန္ အမ်ိဳးေတာ္စပ္ေနတယ္ ။ သူက ဟိုမွာ တစ္လ ကို ငါးသိန္းေက်ာ္ရမယ္ ဆိုေတာ့ လိုက္သြားၾကတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ကေတာ့ အသိပညာေပးၿပီး ျပန္ပို႔လိုက္တယ္ ။´´ ဟု လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး တပ္ဖြဲ႕ခြဲ(မႏၱေလး) က ရဲမွဴးမ်ိဳးဇင္ က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရျခင္းသည္ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရမရွိသည့္အတြက္ စီးပြားေရးအခက္အခဲျဖစ္ကာ ဝင္ေငြရရွိေရးအတြက္ အလုပ္ လုပ္ရန္ ထြက္ခြာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တုန္းကလည္း အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳးျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဦးေဆာင္ေခၚသူမ်ားအေနျဖင့္ အခေၾကးေငြရယူကာ တရုတ္ ႏိုင္ငံသို႔ ေခၚသည့္အတြက္ ျပည္ပအလုပ္လုပ္ကိုင္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၆ ျဖင့္ အေရးယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply