အမ်ိဳးသားအႏုပညာျပတိုက္ဖြင့္လွစ္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

0
178

ရန္ကုန္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ၂၆ ၊၂၀၁၈

ႏိုင္ငံေက်ာ္ပန္းခ်ီဆရာႀကီး မ်ားေရးဆြဲထားသည့္ ပန္းခ်ီကားလက္ရာ မ်ားအား ေခတ္အဆက္ဆက္ထိန္းသိမ္း ျပသြားႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ အမ်ိဳးသားအႏုပညာျပတိုက္ကိုဖြင့္လွစ္သြားႏိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမွု ၀န္ၾကီးဌာနမွသိရသည္။

၁၉၆၂ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသားအႏုပညာျပတိုက္ကို တည္ေဆာက္ရန္အစီအစဥ္ျဖင္႔ ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ား စုေဆာင္းခဲ႔ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားနည္းခဲ႔ၿပီး ယင္းစုေဆာင္းခဲ႔သည့္ပန္းခ်ီကား မ်ားမွာလည္း အမ်ိဳးသားျပတိုက္၏ ပန္းခ်ီခန္းမေဆာင္ ျပခန္းတစ္ခန္း အတြက္သာစုေဆာင္းမႈအျဖစ္ေရာက္ရွိသြားခဲ႔သျဖင့္ အသစ္ထပ္မံဖြင့္လွစ္ရန္ႀကိဳးပမ္း ေနသည့္အႏုပညာျပတိုက္ အတြက္ နာမည္ေက်ာ္ ပန္းခ်ီဆရာၾကီး မ်ား၏ လက္ရာ မ်ားကို ျပပြဲျပိဳင္ပြဲ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ႔ျပီး ေရြးခ်ယ္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ပန္းခ်ီ ကားေတြထဲက လက္ရာေျမာက္တဲ့ အရည္အေသြးမွီတဲ့ ပန္းခ်ီကားမ်ား ကို အမ်ိဳးသားအႏုပညာျပတိုက္အတြက္ပဲဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ထားၿပီး က်ြန္ေတာ္ဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးရမယ့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္အႏုပညာျပတိုက္ ကိုျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ႀကိဳးပမ္း ရမယ္ဆိုတာအသိေပးေနပါၿပီ။ ေခတ္ ၿပိဳင္ပန္းခ်ီအေကာင္းဆုံးပန္းခ်ီမ်ားကိုစုေဆာင္း ျခင္းသည္ ေနာင္ေပၚေပါက္လာမယ့္ အမ်ိဳးသားအႏုပညာျပတိုက္ရဲ႕ေျခလွမ္းျဖစ္ေႀကာင္း လည္းတင္ျပလိုပါတယ္။”ဟု သာသာနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမွု၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုကေျပာသည္။

အမ်ိဳးသာအႏုပညာ ျပတိုက္ အတြက္ႏိုင္ငံေက်ာ္ပန္းခ်ီဆရာႀကီးမ်ား ႏွင္႔ သက္ဆိုက္ရာ ၀န္ႀကီဌာနမွတာ၀န္ ရွိသူမ်ား ပူးေပါင္း၍ နာမည္ႀကီး ပန္းခ်ီပညာရွင္မ်ား ၏လက္ရာမ်ား အားေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက အမ်ိဳးသားျပတိုက္ လႈပ္႐ွားမႈပန္းခ်ီျပပြဲ က်င္းပကာ စုစုေပါင္းပန္းခ်ီကား ၇၃ကားရွိရာမွ ၂၄ ကားကိုေရြးခ်ယ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာ႔ နာမည္ေက်ာ္ ပန္းခ်ီဆရာႀကီးမ်ား၏ လက္ရာမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာအဆင္႔တန္းမွီေၾကာင္း ျပည္ပမွပန္းခ်ီကား စုေဆာင္းသူမ်ားက သိရွိၾကၿပီး မိမိတို႔ႏိုင္ငံ ရွိ ျပတိုက္ မ်ားတြင္ ပန္းခ်ီဆရာႀကီး မ်ား၏လက္ရာမ်ားမရွိဘဲ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ား ေရာက္ရွိသြား ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚ ေန၍ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ပန္းခ်ီကားစုေဆာင္းမႈမွာႏွစ္ေပါင္း၂၀ခန္႕ ျပတ္လပ္ေနၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ျပန္လည္စုေဆာင္း ႏိုင္ရန္ ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ား စုေဆာင္းသည့္ျပိဳင္ပြဲ ကိုတစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုသတင္းရရွိသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ၂၆ ၊၂၀၁၈

ႏိုင္ငံေက်ာ္ပန္းခ်ီဆရာႀကီး မ်ားေရးဆြဲထားသည့္ ပန္းခ်ီကားလက္ရာ မ်ားအား ေခတ္အဆက္ဆက္ထိန္းသိမ္း ျပသြားႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ အမ်ိဳးသားအႏုပညာျပတိုက္ကိုဖြင့္လွစ္သြားႏိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမွု ၀န္ၾကီးဌာနမွသိရသည္။

၁၉၆၂ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသားအႏုပညာျပတိုက္ကို တည္ေဆာက္ရန္အစီအစဥ္ျဖင္႔ ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ား စုေဆာင္းခဲ႔ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားနည္းခဲ႔ၿပီး ယင္းစုေဆာင္းခဲ႔သည့္ပန္းခ်ီကား မ်ားမွာလည္း အမ်ိဳးသားျပတိုက္၏ ပန္းခ်ီခန္းမေဆာင္ ျပခန္းတစ္ခန္း အတြက္သာစုေဆာင္းမႈအျဖစ္ေရာက္ရွိသြားခဲ႔သျဖင့္ အသစ္ထပ္မံဖြင့္လွစ္ရန္ႀကိဳးပမ္း ေနသည့္အႏုပညာျပတိုက္ အတြက္ နာမည္ေက်ာ္ ပန္းခ်ီဆရာၾကီး မ်ား၏ လက္ရာ မ်ားကို ျပပြဲျပိဳင္ပြဲ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ႔ျပီး ေရြးခ်ယ္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“ပန္းခ်ီ ကားေတြထဲက လက္ရာေျမာက္တဲ့ အရည္အေသြးမွီတဲ့ ပန္းခ်ီကားမ်ား ကို အမ်ိဳးသားအႏုပညာျပတိုက္အတြက္ပဲဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ထားၿပီး က်ြန္ေတာ္ဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ေပးရမယ့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္အႏုပညာျပတိုက္ ကိုျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ႀကိဳးပမ္း ရမယ္ဆိုတာအသိေပးေနပါၿပီ။ ေခတ္ ၿပိဳင္ပန္းခ်ီအေကာင္းဆုံးပန္းခ်ီမ်ားကိုစုေဆာင္း ျခင္းသည္ ေနာင္ေပၚေပါက္လာမယ့္ အမ်ိဳးသားအႏုပညာျပတိုက္ရဲ႕ေျခလွမ္းျဖစ္ေႀကာင္း လည္းတင္ျပလိုပါတယ္။”ဟု သာသာနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမွု၀န္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုကေျပာသည္။

အမ်ိဳးသာအႏုပညာ ျပတိုက္ အတြက္ႏိုင္ငံေက်ာ္ပန္းခ်ီဆရာႀကီးမ်ား ႏွင္႔ သက္ဆိုက္ရာ ၀န္ႀကီဌာနမွတာ၀န္ ရွိသူမ်ား ပူးေပါင္း၍ နာမည္ႀကီး ပန္းခ်ီပညာရွင္မ်ား ၏လက္ရာမ်ား အားေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက အမ်ိဳးသားျပတိုက္ လႈပ္႐ွားမႈပန္းခ်ီျပပြဲ က်င္းပကာ စုစုေပါင္းပန္းခ်ီကား ၇၃ကားရွိရာမွ ၂၄ ကားကိုေရြးခ်ယ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ျမန္မာ႔ နာမည္ေက်ာ္ ပန္းခ်ီဆရာႀကီးမ်ား၏ လက္ရာမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာအဆင္႔တန္းမွီေၾကာင္း ျပည္ပမွပန္းခ်ီကား စုေဆာင္းသူမ်ားက သိရွိၾကၿပီး မိမိတို႔ႏိုင္ငံ ရွိ ျပတိုက္ မ်ားတြင္ ပန္းခ်ီဆရာႀကီး မ်ား၏လက္ရာမ်ားမရွိဘဲ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ား ေရာက္ရွိသြား ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚ ေန၍ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ပန္းခ်ီကားစုေဆာင္းမႈမွာႏွစ္ေပါင္း၂၀ခန္႕ ျပတ္လပ္ေနၿပီ ျဖစ္သျဖင့္ ျပန္လည္စုေဆာင္း ႏိုင္ရန္ ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ား စုေဆာင္းသည့္ျပိဳင္ပြဲ ကိုတစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ က်င္းပႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုသတင္းရရွိသည္။

ေမစု

Leave a Reply