ျဗိတိန္ႏုိင္ငံ လက္စတာၿမိဳ႕၌ ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္၊ ေျခာက္ဦး ဒဏ္ရာရရွိ

0
147

လက္စတာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း လက္စတာ၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ေပါက္ကဲြမႈတစ္ခုေၾကာင့္ ကုန္စံုဆိုင္တစ္ဆုိင္ႏွင့္ ေနအိမ္တစ္လံုးတို႔ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး လူေျခာက္ဦးထက္မနည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေပါက္ကဲြမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ရဲတပ္ဖဲြ႔ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ မီးေတာက္မ်ား ထြက္ေနပံုႏွင့္ အေဆာက္အအံုၿပိဳလဲပ်က္စီးေနပံုတို႔ကို ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဗီဒီယိုကို တြစ္တာလူမႈမီဒီယာတြင္ ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ မီးေလာင္ မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ၾကား ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ား မေတြ႕ရေသးေၾကာင္း လဲ့စတာ႐ႈိင္းယားရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လူႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ရရွိခဲ့ၿပီး ေလးဦးမွာ ဒဏ္ရာအနည္းငယ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသဆိုင္ရာေဆး႐ုံက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ကုန္စံုဆုိင္ တစ္ဆိုင္ႏွင့္ တိုက္ခန္းတစ္ခန္းပါေသာ အေဆာက္အအုံၿပိဳက် ပ်က္စီး ေနပုံကုိ လက္စတာမာက်ဴရီသတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္ပြားရာ အနီးအနားရွိ ေနအိမ္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕တုိ႔ အနည္းငယ္ထိ္ခို္က္ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ မီးမွာ ဆက္လက္ေလာင္ကၽြမ္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး မီးသတ္သမားမ်ားသည္ အပ်က္အစီးမ်ားကိုတူးေဖာ္ၿပီး ရွာေဖြ မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္။ အေဆာက္အအုံၿပိဳက်သြားၿပီးေနာက္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ေနထုိင္သူမ်ားသည္ အုတ္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ၿပီး ကယ္ဆယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္ပြားရာေနရာ၏ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေနအိမ္တြင္ေနထုိင္သည့္ အိန္ဂ်ယ္နာမာလာ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္ပြားရာအေဆာက္အအံုတြင္ ေနထုိင္ေသာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ ေယာက်္ားေလးတစ္ဦးကို ကယ္တင္ခဲ့ရေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကုန္စံုဆုိင္မွာ ပိုလန္မွ ၿဗိတိန္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ား ပိုင္ဆုိင္ေသာ ဆိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

လက္စတာ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း လက္စတာ၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၅ ရက္တြင္ ေပါက္ကဲြမႈတစ္ခုေၾကာင့္ ကုန္စံုဆိုင္တစ္ဆုိင္ႏွင့္ ေနအိမ္တစ္လံုးတို႔ ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး လူေျခာက္ဦးထက္မနည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေပါက္ကဲြမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ရဲတပ္ဖဲြ႔ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ မီးေတာက္မ်ား ထြက္ေနပံုႏွင့္ အေဆာက္အအံုၿပိဳလဲပ်က္စီးေနပံုတို႔ကို ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဗီဒီယိုကို တြစ္တာလူမႈမီဒီယာတြင္ ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ မီးေလာင္ မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ၾကား ဆက္စပ္မႈရွိသည့္ အေထာက္အထားမ်ား မေတြ႕ရေသးေၾကာင္း လဲ့စတာ႐ႈိင္းယားရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လူႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ရရွိခဲ့ၿပီး ေလးဦးမွာ ဒဏ္ရာအနည္းငယ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသဆိုင္ရာေဆး႐ုံက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ကုန္စံုဆုိင္ တစ္ဆိုင္ႏွင့္ တိုက္ခန္းတစ္ခန္းပါေသာ အေဆာက္အအုံၿပိဳက် ပ်က္စီး ေနပုံကုိ လက္စတာမာက်ဴရီသတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္ပြားရာ အနီးအနားရွိ ေနအိမ္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕တုိ႔ အနည္းငယ္ထိ္ခို္က္ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ မီးမွာ ဆက္လက္ေလာင္ကၽြမ္းေနဆဲျဖစ္ၿပီး မီးသတ္သမားမ်ားသည္ အပ်က္အစီးမ်ားကိုတူးေဖာ္ၿပီး ရွာေဖြ မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္။ အေဆာက္အအုံၿပိဳက်သြားၿပီးေနာက္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ေနထုိင္သူမ်ားသည္ အုတ္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ၿပီး ကယ္ဆယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္ပြားရာေနရာ၏ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ေနအိမ္တြင္ေနထုိင္သည့္ အိန္ဂ်ယ္နာမာလာ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေပါက္ကဲြမႈျဖစ္ပြားရာအေဆာက္အအံုတြင္ ေနထုိင္ေသာ အသက္ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ ေယာက်္ားေလးတစ္ဦးကို ကယ္တင္ခဲ့ရေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကုန္စံုဆုိင္မွာ ပိုလန္မွ ၿဗိတိန္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ား ပိုင္ဆုိင္ေသာ ဆိုင္ျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply