အင္အား ျပင္းထန္မႈမရွိသည့္ ငလ်င္မ်ား ဆက္တိုက္လႈပ္ေနျခင္းကို အမ်ားျပည္သူမ်ား မစိုးရိမ္သင့္

0
154

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာနိုင္ငံအနွံ႔တြင္ အင္အား ျပင္းထန္မႈမရွိသည့္ ငလ်င္မ်ား ဆက္တိုက္ လႈပ္ေနျခင္းကို အမ်ားျပည္သူမ်ား မစိုးရိမ္သင့္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မတီဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔က ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအနွံ႔တြင္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္က ငလ်င္တိုင္းတာေရး စက္ (၃၆) လံုး တပ္ဆင္လိုက္ၿပီးေနာက္တြင္ မိုးေလဝသနွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဖမ္းမိသည့္ ငလ်င္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးသည့္အတြက္ ငလ်င္ဆက္တိုက္လႈပ္မႈကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိရျခင္းျဖစ္သည္။

“ခု ငလ်င္တိုင္းစက္ေတြကို ပိုမိုတပ္ဆင္လိုက္တဲ့အတြက္ ကြန္ယက္က က်ယ္ျပန္႔လာတယ္။ ေနာက္ၿပီး ျပင္းအား အဆင့္ တစ္ေလာက္ရွိတဲ့ ဟာေတြကို တိုင္းတာရလာတယ္ ။ အရင္တုန္းကလည္း လႈပ္ခဲ့ေကာင္း လႈပ္ခဲ့နိုင္တယ္ ။ ေျပာခ်င္တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ငလ်င္တိုင္းတဲ့ စက္ေတြ မ်ားလာေတာ့ ပိုၿပီးသိလာတယ္ ။ ဒါကိုလည္း မိုးေလဝသနွင့္ ဇလေဗဒ က ထုတ္ျပန္ေပးေတာ့ ျပည္သူေတြ သတိထားမိလာတယ္” ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ငလ်င္တိုင္းတာေရးစက္မ်ားမွာ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈအေျခအေနမ်ား သိရသည့္အတြက္ အနာဂတ္တြင္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈကို သုေတသန ျပဳလုပ္ခန္႔မွန္းရာတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ငလ်င္လွဳပ္ခတ္ရာတြင္ ေျမအမ်ိဳး အစားေပၚမူတည္၍ ျပင္းအားသက္ေရာက္မႈသည္ အေျပာင္း အလဲရွိႏိုင္သည့္အတြက္ ေျမအမ်ိဳးအစားကို ေလ့လာနိုင္ျခင္း စသည့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေကာင္းတဲ့အခ်က္ရွိသလို ဆိုးတဲ့အခ်က္လည္းရွိတယ္ ။ ဒါကေတာ့ အမ်ားျပည္သူက သိလာၿပီး ဒီလို ငလ်င္ေသးေသးေလးေတြ လႈပ္ရင္ ျပင္းတဲ့ ငလ်င္ေတြလည္း လႈပ္လာနိုင္တယ္လို႔ စိုးရိမ္ၾကတယ္ ။ ဒါကို စိုးရိမ္စရာမလိုပါဘူး ။ ကမာၻေပၚမွာ လႈပ္ခဲ့တဲ့ ငလ်င္ႀကီးတိုင္းက ေရွ႕ေျပးငလ်င္မလႈပ္ပါဘူး ။ ေရွ႕ေျပးငလ်င္ေလးေတြလွဳပ္ခဲ့တဲ့ ငလ်င္ႀကီး ေတြ လည္းရွိပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ျပတ္ေရြ႕တစ္ခုတည္းမွာပဲ ငလ်င္ ေလးေတြ ဆက္တိုက္လႈပ္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ငလွ်င္ႀကီးလႈပ္နိုင္ဖို႔ အလားအလာမ်ားတယ္” ဟု ျမန္မာနိုင္ငံငလ်င္ေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔က ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ အနွံ႔အျပားတြင္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ တတိယပတ္အထိ အင္အားျပင္းထန္သည့္ ငလ်င္ေလးမ်ား အႀကိမ္ (၃၀) ထက္မနည္း လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ျပတ္ေရြ႕တစ္ခုတည္းတြင္ လႈပ္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာနိုင္ငံအနွံ႔တြင္ အင္အား ျပင္းထန္မႈမရွိသည့္ ငလ်င္မ်ား ဆက္တိုက္ လႈပ္ေနျခင္းကို အမ်ားျပည္သူမ်ား မစိုးရိမ္သင့္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ ငလ်င္ေကာ္မတီဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔က ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအနွံ႔တြင္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္က ငလ်င္တိုင္းတာေရး စက္ (၃၆) လံုး တပ္ဆင္လိုက္ၿပီးေနာက္တြင္ မိုးေလဝသနွင့္ ဇလေဗဒ ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ဖမ္းမိသည့္ ငလ်င္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးသည့္အတြက္ ငလ်င္ဆက္တိုက္လႈပ္မႈကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိရျခင္းျဖစ္သည္။

“ခု ငလ်င္တိုင္းစက္ေတြကို ပိုမိုတပ္ဆင္လိုက္တဲ့အတြက္ ကြန္ယက္က က်ယ္ျပန္႔လာတယ္။ ေနာက္ၿပီး ျပင္းအား အဆင့္ တစ္ေလာက္ရွိတဲ့ ဟာေတြကို တိုင္းတာရလာတယ္ ။ အရင္တုန္းကလည္း လႈပ္ခဲ့ေကာင္း လႈပ္ခဲ့နိုင္တယ္ ။ ေျပာခ်င္တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ငလ်င္တိုင္းတဲ့ စက္ေတြ မ်ားလာေတာ့ ပိုၿပီးသိလာတယ္ ။ ဒါကိုလည္း မိုးေလဝသနွင့္ ဇလေဗဒ က ထုတ္ျပန္ေပးေတာ့ ျပည္သူေတြ သတိထားမိလာတယ္” ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ငလ်င္တိုင္းတာေရးစက္မ်ားမွာ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈအေျခအေနမ်ား သိရသည့္အတြက္ အနာဂတ္တြင္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈကို သုေတသန ျပဳလုပ္ခန္႔မွန္းရာတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ငလ်င္လွဳပ္ခတ္ရာတြင္ ေျမအမ်ိဳး အစားေပၚမူတည္၍ ျပင္းအားသက္ေရာက္မႈသည္ အေျပာင္း အလဲရွိႏိုင္သည့္အတြက္ ေျမအမ်ိဳးအစားကို ေလ့လာနိုင္ျခင္း စသည့္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေကာင္းတဲ့အခ်က္ရွိသလို ဆိုးတဲ့အခ်က္လည္းရွိတယ္ ။ ဒါကေတာ့ အမ်ားျပည္သူက သိလာၿပီး ဒီလို ငလ်င္ေသးေသးေလးေတြ လႈပ္ရင္ ျပင္းတဲ့ ငလ်င္ေတြလည္း လႈပ္လာနိုင္တယ္လို႔ စိုးရိမ္ၾကတယ္ ။ ဒါကို စိုးရိမ္စရာမလိုပါဘူး ။ ကမာၻေပၚမွာ လႈပ္ခဲ့တဲ့ ငလ်င္ႀကီးတိုင္းက ေရွ႕ေျပးငလ်င္မလႈပ္ပါဘူး ။ ေရွ႕ေျပးငလ်င္ေလးေတြလွဳပ္ခဲ့တဲ့ ငလ်င္ႀကီး ေတြ လည္းရွိပါတယ္ ။ ဒါေပမယ့္ ျပတ္ေရြ႕တစ္ခုတည္းမွာပဲ ငလ်င္ ေလးေတြ ဆက္တိုက္လႈပ္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ငလွ်င္ႀကီးလႈပ္နိုင္ဖို႔ အလားအလာမ်ားတယ္” ဟု ျမန္မာနိုင္ငံငလ်င္ေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔က ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ အနွံ႔အျပားတြင္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ တတိယပတ္အထိ အင္အားျပင္းထန္သည့္ ငလ်င္ေလးမ်ား အႀကိမ္ (၃၀) ထက္မနည္း လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ျပတ္ေရြ႕တစ္ခုတည္းတြင္ လႈပ္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply