ျမန္မာ့ဆန္စပါးဥပေဒမူၾကမ္း အမ်ားျပည္သူသို႔ ခ်ျပမည္

0
190

ရန္ကုန္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆၊၂၀၁၈

ျမန္မာ့ဆန္စပါးဥပေဒ ပထမမူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေဆြးေႏြး ေနျပီး တတိယမူၾကမ္းအထိ ေရးဆဲြၿပီးပါက အမ်ားျပည္သူထံ ခ်ျပ သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွသိရသည္။

ဆန္စပါးက႑တြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ စနစ္တက်ျဖစ္နိုင္ေစေရးအတြက္ ယင္းဥပေဒအား ေရးဆဲြျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ဆန္စပါး ဥပေဒျပဌာန္းနိုင္ေရးကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္နိုင္ေစရန္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေတာင္စုေရွ႕ေန ခ်ဳပ္ရံုး တို႕နွင့္ ညွိႏွုိင္းေဆြးေႏြးေနေႀကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္ကေျပာသည္။

“ဥပေဒျပဳေရးက လႊတ္ေတာ္ရဲ႕တာ၀န္ျဖစ္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ျပီးလုပ္ရတာပါ။ ဒီဥပေဒကို မႏွစ္ကထဲက စဆဲြတာ အခု ပထမမူၾကမ္းေတာ့ျပီးျပီ။ ဒုတိယနဲ႔တတိယမူၾကမ္းၿပီးသြားရင္ ျပည္သူကိုခ်ျပသြားမွာပါ။”ဟု၎ကေျပာသည္။

ယင္းဥပေဒထဲတြင္ သီးႏွံအာမခံစနစ္၊ သိုေလွာင္ရံု အာမခံစနစ္၊ အကိ်ဳးတူ ကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္၊ လက္လီလက္ကားေရာင္းခ်သည့္ပံုစံမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးစီးပြားရွိမည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္
စက္ပိုင္ကုန္သည္မ်ားအတြက္လိုအပ္မည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ စနစ္တက် မွတ္ပံုတင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“အေရာင္းအ၀ယ္ေတြမ်ားလာလို႔လူေတြမ်ားမ်ားပါ၀င္ပတ္သတ္လာၿပီဆိုရင္ လိမ္လည္မႈျဖစ္တာ၊ အရည္အေသြးမမွန္မကန္ျဖစ္တာ၊စည္းကမ္း ေဖာက္ တာတို႔ျဖစ္လာနိုင္္တယ္။ဒါေတြျဖစ္လာရင္ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔အေရးယူမလဲဆိုတာေတြပါမယ္။ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားမႈေတြျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ လိမ္သြားတဲ့ သူေတြကထြက္ေျပးၿပီး က်န္တဲ့သူက ဒီအက်ိဳးဆက္ကိုခံရတဲ့အျပင္ တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီလိုဟာေတြေၾကာင့္ ျပန္ျပန္ၿပီးျပဳတ္က်တတ္တဲ့သေဘာေတြရွိတယ္။ဒါေၾကာင့္ေရွ႕ဆက္သြားဖို႔ဆိုရင္ ခိုင္မာတဲ့ဥပေဒတစ္ရပ္ ရွိဖို႔လိုပါတယ္။”ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာ့ဆန္စပါးဥပေဒကို ျမန္မာနိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ ေရးဆဲြခဲ႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒ ထြက္ရွိလာပါက အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားပိုမို ထိေရာက္လာျခင္း၊ လက္လီလက္ကားေရာင္း၀ယ္မႈမ်ား၊ မွတ္ပံုတင္ စနစ္မ်ား၊ အေရာင္းအ၀ယ္ပံုစံမ်ား၊ အရည္အေသြးမ်ား စသည့္ ဆန္စပါးႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္က႑မ်ားအားလံုး ေကာင္းလာနိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေ၀ေ၀ၿဖိဳး

ရန္ကုန္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆၊၂၀၁၈

ျမန္မာ့ဆန္စပါးဥပေဒ ပထမမူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေဆြးေႏြး ေနျပီး တတိယမူၾကမ္းအထိ ေရးဆဲြၿပီးပါက အမ်ားျပည္သူထံ ခ်ျပ သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွသိရသည္။

ဆန္စပါးက႑တြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ စနစ္တက်ျဖစ္နိုင္ေစေရးအတြက္ ယင္းဥပေဒအား ေရးဆဲြျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ဆန္စပါး ဥပေဒျပဌာန္းနိုင္ေရးကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္နိုင္ေစရန္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေတာင္စုေရွ႕ေန ခ်ဳပ္ရံုး တို႕နွင့္ ညွိႏွုိင္းေဆြးေႏြးေနေႀကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္ကေျပာသည္။

“ဥပေဒျပဳေရးက လႊတ္ေတာ္ရဲ႕တာ၀န္ျဖစ္တဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ျပီးလုပ္ရတာပါ။ ဒီဥပေဒကို မႏွစ္ကထဲက စဆဲြတာ အခု ပထမမူၾကမ္းေတာ့ျပီးျပီ။ ဒုတိယနဲ႔တတိယမူၾကမ္းၿပီးသြားရင္ ျပည္သူကိုခ်ျပသြားမွာပါ။”ဟု၎ကေျပာသည္။

ယင္းဥပေဒထဲတြင္ သီးႏွံအာမခံစနစ္၊ သိုေလွာင္ရံု အာမခံစနစ္၊ အကိ်ဳးတူ ကန္ထရိုက္လယ္ယာစနစ္၊ လက္လီလက္ကားေရာင္းခ်သည့္ပံုစံမ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးစီးပြားရွိမည့္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္
စက္ပိုင္ကုန္သည္မ်ားအတြက္လိုအပ္မည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ စနစ္တက် မွတ္ပံုတင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“အေရာင္းအ၀ယ္ေတြမ်ားလာလို႔လူေတြမ်ားမ်ားပါ၀င္ပတ္သတ္လာၿပီဆိုရင္ လိမ္လည္မႈျဖစ္တာ၊ အရည္အေသြးမမွန္မကန္ျဖစ္တာ၊စည္းကမ္း ေဖာက္ တာတို႔ျဖစ္လာနိုင္္တယ္။ဒါေတြျဖစ္လာရင္ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔အေရးယူမလဲဆိုတာေတြပါမယ္။ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားမႈေတြျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ လိမ္သြားတဲ့ သူေတြကထြက္ေျပးၿပီး က်န္တဲ့သူက ဒီအက်ိဳးဆက္ကိုခံရတဲ့အျပင္ တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီလိုဟာေတြေၾကာင့္ ျပန္ျပန္ၿပီးျပဳတ္က်တတ္တဲ့သေဘာေတြရွိတယ္။ဒါေၾကာင့္ေရွ႕ဆက္သြားဖို႔ဆိုရင္ ခိုင္မာတဲ့ဥပေဒတစ္ရပ္ ရွိဖို႔လိုပါတယ္။”ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာ့ဆန္စပါးဥပေဒကို ျမန္မာနိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ ေရးဆဲြခဲ႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒ ထြက္ရွိလာပါက အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားပိုမို ထိေရာက္လာျခင္း၊ လက္လီလက္ကားေရာင္း၀ယ္မႈမ်ား၊ မွတ္ပံုတင္ စနစ္မ်ား၊ အေရာင္းအ၀ယ္ပံုစံမ်ား၊ အရည္အေသြးမ်ား စသည့္ ဆန္စပါးႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္က႑မ်ားအားလံုး ေကာင္းလာနိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေ၀ေ၀ၿဖိဳး

Leave a Reply