အင္းေတာ္ႀကီးအိုင္အတြင္း စက္ေလွတိမ္းေမွာက္ေၾကာင့္ ရွစ္တန္း ေက်ာင္းသား/သူ ၈ ဦးႏွင့္ အရပ္သူ ၁ ဦးေသဆံုး

0
158

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆။ ၂၀၁၈

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္ အင္းေတာ္ႀကီးအိုင္အတြင္း ေက်ာင္းသား /သူမ်ားကို တင္ေဆာင္ လာသည့္ စက္ေလွသည္ ယမန္ေန႔ ည ၈ နာရီခန္႔ တြင္ တိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသူ/သား ၈ ဦးႏွင့္ အရပ္သူ ၁ ဦး အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၉ ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္ေလွတိမ္းေမွာက္ၿပီး ေသဆံုးခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ လံုးစန္႔ရြာမွ အ႒မတန္းတက္ေရာက္ ေျဖဆိုေနသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အင္းေတာ္ႀကီး ဘုရားဖူးအျပန္တြင္ စက္ေလွတိမ္းေမွာက္ မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

အင္းေတာ္ႀကီးအိုင္အတြင္း တိမ္းေမွာက္ခဲ့သည့္ စက္ေလွေပၚတြင္ ၈ တန္း ေက်ာင္သူ/သား ၁၅ ဦး၊ အလယ္တန္းျပ ဆရာမ ၁ ဦး ႏွင့္ စက္ေလွ ေမာင္းသည့္သူတစ္ဦးႏွင့္ သူ၏ သမီးတစ္ဦး စုစုေပါင္း ၁၈ ဦး လုိက္ ပါလာခဲ့ၾကၿပီး ေက်ာင္းသား/သူ ၈ ဦးႏွင့္ စက္ေလွေမာင္းသူ၏ သမီးျဖစ္သူ စုစုေပါင္း ၉ ဦး ေသဆံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“ ကေလးေတြက ေက်ာင္းပိတ္ေတာ့ အင္းေတာ္ႀကီး အေရွ႕အေနာက္ကို စက္ေလွနဲ႔လာၾကတယ္။ အေရွ႕ နဲ႔ အေနာက္က ၆ မိုင္ ၇ မိုင္ေလာက္ေဝး တယ္။ အျပန္ကိုလည္း ညေန ေျခာက္နာရီေလာက္မွာ ျပန္ၾကတယ္။ လိႈင္းထတဲ့အခ်ိန္လည္းျဖစ္၊ စက္ေလွကလည္း ေသးေတာ့ ကမ္းကပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ လိႈင္းလံုးနဲ႔ထိၿပီး ေမွာက္သြားတာ။” ဟု နန္႔မြန္းေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိုးျမင့္က ေျပာသည္။

စက္ေလွတိမ္းေမွာက္သည့္ သတင္းကို ၾကားရၿပီးေနာက္ ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး စက္ေလွေမာင္းသူ တစ္ဦး အပါအဝင္ ၉ ဦးတို႔ကို ကယ္ဆယ္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသား ၂၊ ေက်ာင္းသူ ၆၊ အရပ္သူ ၁ ဦးတို႔မွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီး ယေန႔မနက္ပိုင္းတြင္မွ ဆယ္ယူရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စက္ေလွတိမ္းေမွာက္မႈကို ဘုရားပြဲမွ မီးသတ္သတ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ရွာေဖြကယ္ဆယ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၈ တန္းေက်ာင္းသား ၃ ဦး၊ ေက်ာင္းသူ ၄ ဦး၊ ဆရာမ ၁ ဦးႏွင့္ စက္ေလွေမာင္းသူ တို႔ကို ရွာေဖြကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆။ ၂၀၁၈

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္ အင္းေတာ္ႀကီးအိုင္အတြင္း ေက်ာင္းသား /သူမ်ားကို တင္ေဆာင္ လာသည့္ စက္ေလွသည္ ယမန္ေန႔ ည ၈ နာရီခန္႔ တြင္ တိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသူ/သား ၈ ဦးႏွင့္ အရပ္သူ ၁ ဦး အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၉ ဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္ေလွတိမ္းေမွာက္ၿပီး ေသဆံုးခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ လံုးစန္႔ရြာမွ အ႒မတန္းတက္ေရာက္ ေျဖဆိုေနသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အင္းေတာ္ႀကီး ဘုရားဖူးအျပန္တြင္ စက္ေလွတိမ္းေမွာက္ မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

အင္းေတာ္ႀကီးအိုင္အတြင္း တိမ္းေမွာက္ခဲ့သည့္ စက္ေလွေပၚတြင္ ၈ တန္း ေက်ာင္သူ/သား ၁၅ ဦး၊ အလယ္တန္းျပ ဆရာမ ၁ ဦး ႏွင့္ စက္ေလွ ေမာင္းသည့္သူတစ္ဦးႏွင့္ သူ၏ သမီးတစ္ဦး စုစုေပါင္း ၁၈ ဦး လုိက္ ပါလာခဲ့ၾကၿပီး ေက်ာင္းသား/သူ ၈ ဦးႏွင့္ စက္ေလွေမာင္းသူ၏ သမီးျဖစ္သူ စုစုေပါင္း ၉ ဦး ေသဆံုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“ ကေလးေတြက ေက်ာင္းပိတ္ေတာ့ အင္းေတာ္ႀကီး အေရွ႕အေနာက္ကို စက္ေလွနဲ႔လာၾကတယ္။ အေရွ႕ နဲ႔ အေနာက္က ၆ မိုင္ ၇ မိုင္ေလာက္ေဝး တယ္။ အျပန္ကိုလည္း ညေန ေျခာက္နာရီေလာက္မွာ ျပန္ၾကတယ္။ လိႈင္းထတဲ့အခ်ိန္လည္းျဖစ္၊ စက္ေလွကလည္း ေသးေတာ့ ကမ္းကပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ လိႈင္းလံုးနဲ႔ထိၿပီး ေမွာက္သြားတာ။” ဟု နန္႔မြန္းေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိုးျမင့္က ေျပာသည္။

စက္ေလွတိမ္းေမွာက္သည့္ သတင္းကို ၾကားရၿပီးေနာက္ ရွာေဖြ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး စက္ေလွေမာင္းသူ တစ္ဦး အပါအဝင္ ၉ ဦးတို႔ကို ကယ္ဆယ္ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသား ၂၊ ေက်ာင္းသူ ၆၊ အရပ္သူ ၁ ဦးတို႔မွာ ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီး ယေန႔မနက္ပိုင္းတြင္မွ ဆယ္ယူရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စက္ေလွတိမ္းေမွာက္မႈကို ဘုရားပြဲမွ မီးသတ္သတ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ရွာေဖြကယ္ဆယ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၈ တန္းေက်ာင္းသား ၃ ဦး၊ ေက်ာင္းသူ ၄ ဦး၊ ဆရာမ ၁ ဦးႏွင့္ စက္ေလွေမာင္းသူ တို႔ကို ရွာေဖြကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

သ်ွင္ရဲထြဋ္

Leave a Reply