နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားကို က်န္းမာေရး ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ ျပဳလုပ္မည္

0
157

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ား၏ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းတို႔ကို ကူညီရန္အတြက္ မတ္လကုန္မွ စတင္ကာ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား က်န္းမာေရး ကူညီေစာင့္ ေရွာက္မႈျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရယူလိုမႈ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားမပါဘဲ နိုင္ငံနွင့္လူမ်ိဳး အက်ိဳးအတြက္ သမိုင္း တစ္ေကြ႔တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေနကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည့္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား နာမက်န္း ျဖစ္သည့္အခါ ေဖးမ ၊ ေႏြးေထြး ၊ စာနာမႈေပးၿပီးကူညီအားေပးနိုင္ေရး အတြက္ “နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား က်န္းမာေရး ကူညီ ေစာင့္ ေရွာက္မႈ´´အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အဓိက ကေတာ့ မနာမက်န္းျဖစ္လာရင္ ကူညီဖို႔ရာ အတြက္ လုပ္တာပါ ။ မနာမက်န္းျဖစ္လို႔ ေဆးရံုတတ္ရတဲ့ အခါမွာ လိုအပ္တာေတြ ေထာက္ပံ့ နိုင္ဖို႔ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေထာင္ထည့္လို႔ရမယ့္ ကဒ္ေတြေဝၿပီး ရန္ပံုေငြ ေကာက္ခံသြားမယ္”ဟု နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား က်န္းမာေရး ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးမင္းထက္ၿငိမ္းခ်မ္း က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာတြင္ မနာမက်န္းျဖစ္ပါက ၅၀၀၀၀ က်ပ္မွ စ၍ ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ ရန္ပံုေငြရရွိသည့္ အေပၚ မူတည္ၿပီးတိုးေပးသြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ လိုအပ္ပါကလည္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ ႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား သာမက အျခားေနရာေဒသမ်ားရွိ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ကိုလည္း ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ေဟာင္းမ်ား၏ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းတို႔ကို ကူညီရန္အတြက္ မတ္လကုန္မွ စတင္ကာ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား က်န္းမာေရး ကူညီေစာင့္ ေရွာက္မႈျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရယူလိုမႈ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားမပါဘဲ နိုင္ငံနွင့္လူမ်ိဳး အက်ိဳးအတြက္ သမိုင္း တစ္ေကြ႔တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေနကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည့္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား နာမက်န္း ျဖစ္သည့္အခါ ေဖးမ ၊ ေႏြးေထြး ၊ စာနာမႈေပးၿပီးကူညီအားေပးနိုင္ေရး အတြက္ “နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား က်န္းမာေရး ကူညီ ေစာင့္ ေရွာက္မႈ´´အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အဓိက ကေတာ့ မနာမက်န္းျဖစ္လာရင္ ကူညီဖို႔ရာ အတြက္ လုပ္တာပါ ။ မနာမက်န္းျဖစ္လို႔ ေဆးရံုတတ္ရတဲ့ အခါမွာ လိုအပ္တာေတြ ေထာက္ပံ့ နိုင္ဖို႔ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေထာင္ထည့္လို႔ရမယ့္ ကဒ္ေတြေဝၿပီး ရန္ပံုေငြ ေကာက္ခံသြားမယ္”ဟု နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား က်န္းမာေရး ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္ မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးမင္းထက္ၿငိမ္းခ်မ္း က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ က်န္းမာေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရာတြင္ မနာမက်န္းျဖစ္ပါက ၅၀၀၀၀ က်ပ္မွ စ၍ ကူညီေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ ရန္ပံုေငြရရွိသည့္ အေပၚ မူတည္ၿပီးတိုးေပးသြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ လိုအပ္ပါကလည္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ ႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား သာမက အျခားေနရာေဒသမ်ားရွိ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ကိုလည္း ကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply