ေဘာလီးဝုဒ္နာမည္ေက်ာ္သ႐ုပ္ေဆာင္ ဆရီေဒဝီ ဟိုတယ္ေရခ်ိဳး ကန္ထဲတြင္ သတိလစ္သြားၿပီးေနာက္ ေရနစ္ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ဟုဆို

0
169

ဒူဘုိင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇

ေဘာလီးဝုဒ္နာမည္ေက်ာ္သ႐ုပ္ေဆာင္ ဆရီေဒဝီကာပူးသည္ ဒူဘုိင္းရွိ ဟိုတယ္တစ္္ခု၏ေရခ်ိဳးကန္ထဲတြင္ ေရနစ္ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒူဘုိင္းရွိ မႈခင္းေဆးပညာစစ္ေဆးခ်က္အရ သိရသည္။

အသက္ ၅၄ ႏွစ္အရြယ္ ဆရီေဒဝီသည္ သတိလစ္သြားၿပီးေနာက္ ဟိုတယ္ေရခ်ိဳးကန္ထဲတြင္ ေရနစ္ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္တြင္ ဆရီေဒဝီသည္ ႏွလံုး႐ုတ္တရက္ေဖာက္ျပန္ၿပီး ေသဆံုးခဲ့ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားက အေစာပိုင္းတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဆရီေဒဝီသည္ တူျဖစ္သူ၏လက္ထပ္ပဲြတစ္ခုသို႔တက္ေရာက္ရန္ ဒူဘုိင္း၌ ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေဘာလီးဝုဒ္နာမည္ေက်ာ္မ်ား၊ အားကစားနာမည္ေက်ာ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ဆရီေဒဝီေသဆံုးမႈ အတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

မြမ္ဘုိင္းရွိ ဆရီေဒဝီ၏ေနအိမ္ေရွ႕တြင္ ပရိသတ္မ်ားစုေဝးၿပီး ဝမ္းနည္းေၾကာင္း အထိမ္းအမွတ္ေနရာသတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဆရီေဒဝီသည္ Mr India၊ Chandni၊ ChaalBaaz ႏွင့္ Sadma ကဲ့သို႔ နာမည္ေက်ာ္ ႐ုုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဆရီေဒဝီသည္ အသက္ေလးႏွစ္အရြယ္မွ စၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ ကာ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္တြင္ လူႀကီးအျဖစ္ ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

အိႏိၵယအစိုးရသည္ ဆရီေဒဝီအား စတုတၳေျမာက္အျမင့္ဆံုးဆုျဖစ္သည့္ ပဒုမၼာသီရိ ဆုတံဆိပ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ဒူဘုိင္း ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇

ေဘာလီးဝုဒ္နာမည္ေက်ာ္သ႐ုပ္ေဆာင္ ဆရီေဒဝီကာပူးသည္ ဒူဘုိင္းရွိ ဟိုတယ္တစ္္ခု၏ေရခ်ိဳးကန္ထဲတြင္ ေရနစ္ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒူဘုိင္းရွိ မႈခင္းေဆးပညာစစ္ေဆးခ်က္အရ သိရသည္။

အသက္ ၅၄ ႏွစ္အရြယ္ ဆရီေဒဝီသည္ သတိလစ္သြားၿပီးေနာက္ ဟိုတယ္ေရခ်ိဳးကန္ထဲတြင္ ေရနစ္ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္တြင္ ဆရီေဒဝီသည္ ႏွလံုး႐ုတ္တရက္ေဖာက္ျပန္ၿပီး ေသဆံုးခဲ့ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားက အေစာပိုင္းတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဆရီေဒဝီသည္ တူျဖစ္သူ၏လက္ထပ္ပဲြတစ္ခုသို႔တက္ေရာက္ရန္ ဒူဘုိင္း၌ ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေဘာလီးဝုဒ္နာမည္ေက်ာ္မ်ား၊ အားကစားနာမည္ေက်ာ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ဆရီေဒဝီေသဆံုးမႈ အတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

မြမ္ဘုိင္းရွိ ဆရီေဒဝီ၏ေနအိမ္ေရွ႕တြင္ ပရိသတ္မ်ားစုေဝးၿပီး ဝမ္းနည္းေၾကာင္း အထိမ္းအမွတ္ေနရာသတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဆရီေဒဝီသည္ Mr India၊ Chandni၊ ChaalBaaz ႏွင့္ Sadma ကဲ့သို႔ နာမည္ေက်ာ္ ႐ုုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဆရီေဒဝီသည္ အသက္ေလးႏွစ္အရြယ္မွ စၿပီး သ႐ုပ္ေဆာင္လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ ကာ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္တြင္ လူႀကီးအျဖစ္ ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

အိႏိၵယအစိုးရသည္ ဆရီေဒဝီအား စတုတၳေျမာက္အျမင့္ဆံုးဆုျဖစ္သည့္ ပဒုမၼာသီရိ ဆုတံဆိပ္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply