ပါပူအာနယူးဂီနီ၌ အင္အားျပင္းငလ်င္လႈပ္ခတ္၊ လူ ၃၀ ေက်ာ္ေသဆံုး

0
155

အန္ဂါ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇

ပါပူအာနယူးဂီနီ၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ ရစ္ခ်္တာစေကး ၇ ဒသမ ၅ ပမာဏရွိငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ လူ ၃၀ ဦးေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ပါပူအာနယူးဂီနီ အန္ဂါခ႐ိုင္ရွိ ေပၚဂီရာမွ ေတာင္ဘက္ ၉၀ ကီလိုမီတာ အကြာတြင္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့ျခင္းၿပီး ယင္းေနာက္တြင္ ေနာက္ဆက္တဲြ ငလ်င္ႀကီးႏွစ္ခုဆက္လက္လႈပ္ခတ္ခဲ့သည္။ ဆက္သြယ္ေရးလုိင္း မ်ားျပတ္ေတာက္ခဲ့သည္။ လူေသဆံုးမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ဟဲလာခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဝီလ်ံဘန္ဒိုက ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ပင္အင္န္ဂ်ီပုိ႔စ္ သံေတာ္ဆင့္သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေတာင္ပုိင္းကုန္းျမင့္ေဒသ ၿမိဳ႕ေတာ္ မန္ဒီ၌ လူ ၁၃ ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ကူတူဘူႏွင့္ ကိုဆာဗီအရပ္မ်ားတြင္ လူ ၁၈ ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ လူ ၃၀၀ ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး အေဆာက္အအံုမ်ားပ်က္စီးခဲ့ကာ ေျမၿပိဳမႈမ်ားႏွင့္ ေျမကၽြံမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ လူ ၁၀ ဦးထက္မနည္းေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ကက္သလစ္ဘုန္းႀကီးပိုင္းယပ္စ္ဟယ္က ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ပါပူအာနယူးဂီနီေန႔စဥ္သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈအေျခအေနမ်ားကိုသိရွိေစရန္အတြက္ အစိုးရ၏ ငလ်င္အေျခအေနသံုးသပ္ေရးအဖဲြ႕ကို အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္သို႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ပ်က္စီးသြားသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကိုျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္အတြက္ စစ္တပ္ကုိ အကူအညီေတာင္းထားေၾကာင္း အတြင္းဝန္ခ်ဳပ္ အုိင္းဆက္လူပါရီ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဒသဆုိင္ရာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ေျမေအာက္ ၃၅ ကီလိုမီတာအနက္ကို ဗဟိုျပဳၿပီး လႈပ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ဘူမိတုိင္းတာေရးဌာနက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေနာက္ဆက္တဲြ ငလ်င္မ်ား၏ျပင္းအားသည္ ရစ္ခ်္တာစေကး ၆ ဒသမ ၀ ႏွင့္ ၆ ဒသမ ၃ ပမာဏအသီးသီးရွိခဲ့သည္။

ပါပူအာနယူးဂီနီ၌ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈမ်ားရွိေနသည္။ ေရနံကုမၸဏီႀကီး အက္ဇြန္မိုဘီး ပီအင္န္ဂ်ီက ၎တို႔၏လုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Source:AFP

႐ိုိးေျမ

အန္ဂါ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇

ပါပူအာနယူးဂီနီ၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၆ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ ရစ္ခ်္တာစေကး ၇ ဒသမ ၅ ပမာဏရွိငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ လူ ၃၀ ဦးေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ပါပူအာနယူးဂီနီ အန္ဂါခ႐ိုင္ရွိ ေပၚဂီရာမွ ေတာင္ဘက္ ၉၀ ကီလိုမီတာ အကြာတြင္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္ခဲ့ျခင္းၿပီး ယင္းေနာက္တြင္ ေနာက္ဆက္တဲြ ငလ်င္ႀကီးႏွစ္ခုဆက္လက္လႈပ္ခတ္ခဲ့သည္။ ဆက္သြယ္ေရးလုိင္း မ်ားျပတ္ေတာက္ခဲ့သည္။ လူေသဆံုးမႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း ဟဲလာခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဝီလ်ံဘန္ဒိုက ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ပင္အင္န္ဂ်ီပုိ႔စ္ သံေတာ္ဆင့္သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေတာင္ပုိင္းကုန္းျမင့္ေဒသ ၿမိဳ႕ေတာ္ မန္ဒီ၌ လူ ၁၃ ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ကူတူဘူႏွင့္ ကိုဆာဗီအရပ္မ်ားတြင္ လူ ၁၈ ဦးခန္႔ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ လူ ၃၀၀ ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး အေဆာက္အအံုမ်ားပ်က္စီးခဲ့ကာ ေျမၿပိဳမႈမ်ားႏွင့္ ေျမကၽြံမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ လူ ၁၀ ဦးထက္မနည္းေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ကက္သလစ္ဘုန္းႀကီးပိုင္းယပ္စ္ဟယ္က ေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ပါပူအာနယူးဂီနီေန႔စဥ္သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈအေျခအေနမ်ားကိုသိရွိေစရန္အတြက္ အစိုးရ၏ ငလ်င္အေျခအေနသံုးသပ္ေရးအဖဲြ႕ကို အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာသို႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္သို႔ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ပ်က္စီးသြားသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကိုျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္အတြက္ စစ္တပ္ကုိ အကူအညီေတာင္းထားေၾကာင္း အတြင္းဝန္ခ်ဳပ္ အုိင္းဆက္လူပါရီ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဒသဆုိင္ရာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ေျမေအာက္ ၃၅ ကီလိုမီတာအနက္ကို ဗဟိုျပဳၿပီး လႈပ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ဘူမိတုိင္းတာေရးဌာနက ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေနာက္ဆက္တဲြ ငလ်င္မ်ား၏ျပင္းအားသည္ ရစ္ခ်္တာစေကး ၆ ဒသမ ၀ ႏွင့္ ၆ ဒသမ ၃ ပမာဏအသီးသီးရွိခဲ့သည္။

ပါပူအာနယူးဂီနီ၌ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈမ်ားရွိေနသည္။ ေရနံကုမၸဏီႀကီး အက္ဇြန္မိုဘီး ပီအင္န္ဂ်ီက ၎တို႔၏လုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Source:AFP

႐ိုိးေျမ

Leave a Reply