က်န္းမာေရးအာမခံဥပေဒတစ္ရပ္​ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ​ေဆြး​ေႏြး

0
154

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ၊၂၀၁၈

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္နိုင္သည့္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး အာမခံဥပေဒတစ္ရပ္​ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ျမန္မာအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ေနျပည္​​ေတာ္​၊ သဂၤဟဟိုတယ္​တြင္​ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ျမန္မာနိုင္ငံမွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေငြေၾကး အခက္အခဲ မရွိပဲနဲ႔ အာမခံေပးနိုင္ရမယ့္ အာမခံစနစ္တစ္ခု လိုအပ္ေနတာေပါ့။ က်န္းမာေရးကို အားလံုးလႊမ္းျခံဳနိုင္တဲ့ က်န္းမာေရးစနစ္ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ အားလံုးအေပၚ မွ်မွ်တတ နဲ႔ ​ေရာက္ဖို႔အတြက္ကို ဥပေဒနဲ႔ အာမခံေပးထားနိုင္တဲ့ ဥပေဒတစ္​ရပ္လိုတယ္ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ က်န္းမာေရး အာမခံဥပေဒလို႔ လည္းေခၚ ၾကတယ္ တခ်ိဳ႕ကလည္း အားလံုးလက္လွမ္းမီတဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလို႔လည္း ​ေခၚၾကတယ္။ အဓိကကေတာ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး သူေတြကို ဒီဥပေဒနဲ႔ ဘာေတြ အကာအကြယ္ ေပးရမလဲဆိုတဲ့ စနစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္“ဟု ျပည္ႀကီးခင္အဖြဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာေဒၚႏြယ္ဇင္၀င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ က်န္းမာေရးနွင့္ လူမႈက႑ဆိုင္ရာအစည္းအေ၀းကို ေထာင္စုနွစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔(3MDG)ကူညီမႈျဖင့္​ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္​း ျဖစ္သည္​။

က်န္းမာေရးအာမခံစနစ္တစ္​ခုကို နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင္​့ အျမန္ဆံုးေပၚေပါက္လာေအာင္တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ စံေရႊ၀င္းမွ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ နွစ္ဦးပိုင္းတြင္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး အဆိုအား က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ လက္ခံခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

အဆိုတင္သြင္းခဲ့မႈအေပၚက်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း မရွိ​ေသး သျဖင္​့ ျမန္မာအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“အခုခ်ိန္ထိဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးေနတာကို မၾကားရမသိရဘူး။ဒီေလာက္ထိ အေရးႀကီးတဲ့ ဥပေဒကို ေဆြးေႏြးတာကို မျမင္ရမေတြ႔ရေသးလို႔ ဒါေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒၚႏြယ္ဇင္၀င္းက ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးမႈတြင္ နိုင္ငံတစ္၀န္းက်န္းမာေရးမွ်တမႈျဖင့္ လႊမ္းျခံဳေပးေရး ပန္းတိုင္နွင့္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္း၊ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး အာမခံဥပေဒတစ္ခုေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကြန္ယက္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲအား ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းအသီးသီးမွ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ (၇၉) ဦးမွ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္အထိ (၂) ရက္တာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ၊၂၀၁၈

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္နိုင္သည့္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး အာမခံဥပေဒတစ္ရပ္​ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ျမန္မာအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ေနျပည္​​ေတာ္​၊ သဂၤဟဟိုတယ္​တြင္​ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“ျမန္မာနိုင္ငံမွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ေငြေၾကး အခက္အခဲ မရွိပဲနဲ႔ အာမခံေပးနိုင္ရမယ့္ အာမခံစနစ္တစ္ခု လိုအပ္ေနတာေပါ့။ က်န္းမာေရးကို အားလံုးလႊမ္းျခံဳနိုင္တဲ့ က်န္းမာေရးစနစ္ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ အားလံုးအေပၚ မွ်မွ်တတ နဲ႔ ​ေရာက္ဖို႔အတြက္ကို ဥပေဒနဲ႔ အာမခံေပးထားနိုင္တဲ့ ဥပေဒတစ္​ရပ္လိုတယ္ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ က်န္းမာေရး အာမခံဥပေဒလို႔ လည္းေခၚ ၾကတယ္ တခ်ိဳ႕ကလည္း အားလံုးလက္လွမ္းမီတဲ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလို႔လည္း ​ေခၚၾကတယ္။ အဓိကကေတာ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး သူေတြကို ဒီဥပေဒနဲ႔ ဘာေတြ အကာအကြယ္ ေပးရမလဲဆိုတဲ့ စနစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္“ဟု ျပည္ႀကီးခင္အဖြဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာေဒၚႏြယ္ဇင္၀င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ က်န္းမာေရးနွင့္ လူမႈက႑ဆိုင္ရာအစည္းအေ၀းကို ေထာင္စုနွစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔(3MDG)ကူညီမႈျဖင့္​ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္​း ျဖစ္သည္​။

က်န္းမာေရးအာမခံစနစ္တစ္​ခုကို နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင္​့ အျမန္ဆံုးေပၚေပါက္လာေအာင္တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ စံေရႊ၀င္းမွ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ နွစ္ဦးပိုင္းတြင္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး အဆိုအား က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ လက္ခံခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

အဆိုတင္သြင္းခဲ့မႈအေပၚက်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း မရွိ​ေသး သျဖင္​့ ျမန္မာအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“အခုခ်ိန္ထိဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးေနတာကို မၾကားရမသိရဘူး။ဒီေလာက္ထိ အေရးႀကီးတဲ့ ဥပေဒကို ေဆြးေႏြးတာကို မျမင္ရမေတြ႔ရေသးလို႔ ဒါေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးရျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေဒၚႏြယ္ဇင္၀င္းက ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးမႈတြင္ နိုင္ငံတစ္၀န္းက်န္းမာေရးမွ်တမႈျဖင့္ လႊမ္းျခံဳေပးေရး ပန္းတိုင္နွင့္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးစီမံကိန္း၊ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး အာမခံဥပေဒတစ္ခုေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကြန္ယက္ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲအား ျပည္နယ္နွင့္ တိုင္းအသီးသီးမွ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ (၇၉) ဦးမွ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္အထိ (၂) ရက္တာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply