သစ္​​ထုတ္​ကုန္​မ်ားကို စီးပြားျဖစ္​​ေရာင္​းခ်ပါက ဝင္​​ေငြခြန္​​ေကာက္​ခံမည္​

0
145

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇၊၂၀၁၈

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖဲြ႔ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း(CF)မွ ထြက္ရွိသည့္ သစ္ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေက်းရြာျပင္ပတြင္​ စီးပြားျဖစ္ေရာင္းခ်ပါက ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ သစ္ေတာနည္းဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ နည္းဥပေဒ၌ ယင္း​ကိစၥမ်ားပါဝင္​ၿပီး လက္ရွိ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၌
အခြန္ေငြေကာက္ခံရာတြင္ သစ္ထုတ္လုပ္​ေရးအတြက္ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္၊ ေဒသခံသုံးေကာက္ခံသည့္အခြန္ႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ဟူ၍ ၃မ်ိဳး သတ္မွတ္ထားကာ ေဒသခံျပည္ သူအစုဖဲြ႔ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းမွ ေကာက္ခံမည့္ အခြန္ပမာဏမွာ အင္မတန္နည္းပါးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သစ္​ေ​တာဦးစီးဌာန လက္​​ေထာက္ ​ၫႊန္ၾက​ား​ေရးမွဴ း ဦးစိန္​မိုးက ​ေျပာသည္​။

“အခုထိေတာ့ စီးပြားျဖစ္ေရာင္းခ်တာ မရွိေသးတ့ဲအတြက္ အခြန္ ေတာ္ေငြ ​ေကာက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္တာကို သစ္ေတာဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ မရွိေသးပါဘူး။ ဒါကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ဖို႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္သြားပါမယ္။ဒါေပမယ့္ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနရဲ႕အခြန္ကေတာ့ အင္မတန္နည္းပါးတ့ဲ ပမာဏပါ။ ေဒသခံျပည္သူေတြအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ ပိုးမျဖစ္ႏိုင္ပါ ဘူး။”ဟု၎က​ေျပာသည္​။

သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ နည္းပညာ အေထာက္အပ့ံႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းတို႔ကို ပ့ံပိုးျခင္း၊ အသုံးျပဳသူမ်ား အစုအဖဲြ႔သို႔ ေျမအသုံးခ်ခြင့္ ႏွစ္ ၃၀ ေပးအပ္ထားျခင္း၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက တည္ေထာင္ခ့ဲသည့္ ေက်းရြာသုံး ထင္းစိုက္ခင္းမွ ခုတ္လဲွ၊ ရိတ္သိမ္းသည့္အခါ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမႈအတြက္ျဖစ္လွ်င္ သတ္​မွတ္ထားေသာ အခြန္ ကို ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာလူထုမွ စုေပါင္းလုပ္အားျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးထိန္းသိမ္း သုံးစဲြေသာ ​ေက်းရြာပိုင္ထင္းစိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ခုတ္လွဲ၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္၌ ေက်းရြာလူထုအေနျဖင့္ ထင္းမ်ားကို မိမိသုံးအတြက္ အခမဲ့ ထုတ္ယူ သုံးစဲြႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္သစ္ေတာနည္းဥပေဒ၌ ေျမေနရာ သတ္မွတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြျခင္း၊ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးျခင္းတို႔၌ ေဒသခံျပည္သူ မ်ား ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သလို ပထမႏွစ္အ အတြက္လိုအပ္ေသာပ်ဳိးပင္မ်ားကို သစ္ ေတာဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ပ့ံရမည္ျဖစ္​သည္​။

“မိမိသုံးကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုံးဝအ ခြန္မေကာက္ဘူး။ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ အဖဲြ႔တြင္းသုံးမယ္။ ေဒသတြင္းမွာ သုံးမယ္။ ေက်းရြာ အတြင္းမွာ သုံးမယ္ဆိုရင္ အ ခြန္မေကာက္ပါဘူး။ ေက်းရြာျပင္ပမွာ စီးပြားျဖစ္ ေရာင္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခြန္ေကာက္ပါမယ္လို႔ သတ္မွတ္ ထားတာ ရွိပါတယ္​။”ဟု ဦးစိန္​မိုးက ဆက္​လက္​​ေျပာဆိုသည္​။

ေဒသခံျပည္သူအစုဖဲြ႔ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းမွ ထြက္ရွိေသာ သစ္ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အစုဖဲြ႔ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားမွ သစ္ေကာင္း၊ ဝါးေကာင္းမ်ားထြက္ရွိမႈ နည္းပါးေန​ေသး​ေသာ​ေၾကာင္​့ ယင္းလုပ္ငန္းအား လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း
မရွိေသး​ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခြင့္ျပဳေပးသြား မည္ျဖစ္​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

ႏိုင္ငံေတာ္မွ Recoftc ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာ လုပ္ငန္း ဧက ၅ သိန္းေက်ာ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းထိ ၅ ႏွစ္ စီမံကိန္းျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝ တီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔႐ွိ
​ေက်းရြာေပါင္း ၁၀၃ ရြာတြင္​ ႏွစ္ ၃၀ စီမံကိန္းအျဖစ္ သစ္ေတာဧရိယာ ဧက ၂ ဒသမ ၂၇ သန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္​ေဆာင္​ရြက္​ထား​ေၾကာင္​းသိရသည္​။

​ေဝ​ေဝၿဖိဳး

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇၊၂၀၁၈

ေဒသခံျပည္သူအစုအဖဲြ႔ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္း(CF)မွ ထြက္ရွိသည့္ သစ္ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေက်းရြာျပင္ပတြင္​ စီးပြားျဖစ္ေရာင္းခ်ပါက ဝင္ေငြခြန္ေကာက္ခံ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ သစ္ေတာနည္းဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ နည္းဥပေဒ၌ ယင္း​ကိစၥမ်ားပါဝင္​ၿပီး လက္ရွိ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၌
အခြန္ေငြေကာက္ခံရာတြင္ သစ္ထုတ္လုပ္​ေရးအတြက္ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္၊ ေဒသခံသုံးေကာက္ခံသည့္အခြန္ႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ဟူ၍ ၃မ်ိဳး သတ္မွတ္ထားကာ ေဒသခံျပည္ သူအစုဖဲြ႔ပိုင္သစ္ေတာလုပ္ငန္းမွ ေကာက္ခံမည့္ အခြန္ပမာဏမွာ အင္မတန္နည္းပါးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သစ္​ေ​တာဦးစီးဌာန လက္​​ေထာက္ ​ၫႊန္ၾက​ား​ေရးမွဴ း ဦးစိန္​မိုးက ​ေျပာသည္​။

“အခုထိေတာ့ စီးပြားျဖစ္ေရာင္းခ်တာ မရွိေသးတ့ဲအတြက္ အခြန္ ေတာ္ေငြ ​ေကာက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္တာကို သစ္ေတာဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ မရွိေသးပါဘူး။ ဒါကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ဖို႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္သြားပါမယ္။ဒါေပမယ့္ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနရဲ႕အခြန္ကေတာ့ အင္မတန္နည္းပါးတ့ဲ ပမာဏပါ။ ေဒသခံျပည္သူေတြအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ ပိုးမျဖစ္ႏိုင္ပါ ဘူး။”ဟု၎က​ေျပာသည္​။

သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ နည္းပညာ အေထာက္အပ့ံႏွင့္ စစ္ေဆးျခင္းတို႔ကို ပ့ံပိုးျခင္း၊ အသုံးျပဳသူမ်ား အစုအဖဲြ႔သို႔ ေျမအသုံးခ်ခြင့္ ႏွစ္ ၃၀ ေပးအပ္ထားျခင္း၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက တည္ေထာင္ခ့ဲသည့္ ေက်းရြာသုံး ထင္းစိုက္ခင္းမွ ခုတ္လဲွ၊ ရိတ္သိမ္းသည့္အခါ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမႈအတြက္ျဖစ္လွ်င္ သတ္​မွတ္ထားေသာ အခြန္ ကို ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်းရြာလူထုမွ စုေပါင္းလုပ္အားျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးထိန္းသိမ္း သုံးစဲြေသာ ​ေက်းရြာပိုင္ထင္းစိုက္ခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ခုတ္လွဲ၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္၌ ေက်းရြာလူထုအေနျဖင့္ ထင္းမ်ားကို မိမိသုံးအတြက္ အခမဲ့ ထုတ္ယူ သုံးစဲြႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္သစ္ေတာနည္းဥပေဒ၌ ေျမေနရာ သတ္မွတ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆဲြျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြျခင္း၊ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကပ္စစ္ေဆးျခင္းတို႔၌ ေဒသခံျပည္သူ မ်ား ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သလို ပထမႏွစ္အ အတြက္လိုအပ္ေသာပ်ဳိးပင္မ်ားကို သစ္ ေတာဦးစီးဌာနမွ ေထာက္ပ့ံရမည္ျဖစ္​သည္​။

“မိမိသုံးကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုံးဝအ ခြန္မေကာက္ဘူး။ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ အဖဲြ႔တြင္းသုံးမယ္။ ေဒသတြင္းမွာ သုံးမယ္။ ေက်းရြာ အတြင္းမွာ သုံးမယ္ဆိုရင္ အ ခြန္မေကာက္ပါဘူး။ ေက်းရြာျပင္ပမွာ စီးပြားျဖစ္ ေရာင္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အခြန္ေကာက္ပါမယ္လို႔ သတ္မွတ္ ထားတာ ရွိပါတယ္​။”ဟု ဦးစိန္​မိုးက ဆက္​လက္​​ေျပာဆိုသည္​။

ေဒသခံျပည္သူအစုဖဲြ႔ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းမွ ထြက္ရွိေသာ သစ္ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အစုဖဲြ႔ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ငန္းမ်ားမွ သစ္ေကာင္း၊ ဝါးေကာင္းမ်ားထြက္ရွိမႈ နည္းပါးေန​ေသး​ေသာ​ေၾကာင္​့ ယင္းလုပ္ငန္းအား လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း
မရွိေသး​ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခြင့္ျပဳေပးသြား မည္ျဖစ္​ေၾကာင္​း သိရသည္​။

ႏိုင္ငံေတာ္မွ Recoftc ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႔ပိုင္ သစ္ေတာ လုပ္ငန္း ဧက ၅ သိန္းေက်ာ္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္းထိ ၅ ႏွစ္ စီမံကိန္းျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝ တီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔႐ွိ
​ေက်းရြာေပါင္း ၁၀၃ ရြာတြင္​ ႏွစ္ ၃၀ စီမံကိန္းအျဖစ္ သစ္ေတာဧရိယာ ဧက ၂ ဒသမ ၂၇ သန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္​ေဆာင္​ရြက္​ထား​ေၾကာင္​းသိရသည္​။

​ေဝ​ေဝၿဖိဳး

Leave a Reply