ကံတက္ကုန္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ေက်ာင္းတြင္ ငလ်င္ေဘးဆိုင္ရာ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္းျပဳလုပ္

0
143

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္ရွိ ကံတက္ကုန္း မစိုးရိမ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔ က ငလ်င္ေဘးဆိုင္ရာ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈကို ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင္ၿပီး မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၊ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔ နွင့္ ပရဟိတ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ တို႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး လူဦးေရ (၁၂၀) ေက်ာ္ပါဝင္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမွာ ပညာ သင္ၾကား ေနတဲ့သူ ၁၆၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ မေတာ္တဆမႈျဖစ္လာရင္ ကေလးေတြ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေရွာင္တိမ္းနိုင္ေအာင္ အသိပညာ ေပးတာ ေတြရွိတယ္။ ငလ်င္အႏၲရာယ္က အခ်ိန္မေရြးျဖစ္နိုင္တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြကိုယ္တိုင္ သိထား တတ္ထားေတာ့ ပိုအဆင္ေျပတယ္။´´ ဟု ကံတက္ကုန္းမစိုးရိမ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး သင္ ပညာေရးေက်ာင္း မွ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းလိွဳင္ က ေျပာသည္။

ငလ်င္ေဘးဆိုင္ရာ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္းအပါအဝင္ ေဘးအႏၲရာယ္ အတြင္းက်ေရာက္ေနသည့္ လူမ်ားအား ကယ္ဆယ္ျခင္း၊ ေဆးကုသမႈ မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းနွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတို႔လည္း ေလ့က်င့္ခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္ရွိ ကံတက္ကုန္း မစိုးရိမ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔ က ငလ်င္ေဘးဆိုင္ရာ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္မႈကို ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးစီးဌာနက ဦးေဆာင္ၿပီး မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၊ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔ နွင့္ ပရဟိတ ကူညီကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ တို႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး လူဦးေရ (၁၂၀) ေက်ာ္ပါဝင္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမွာ ပညာ သင္ၾကား ေနတဲ့သူ ၁၆၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ မေတာ္တဆမႈျဖစ္လာရင္ ကေလးေတြ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေရွာင္တိမ္းနိုင္ေအာင္ အသိပညာ ေပးတာ ေတြရွိတယ္။ ငလ်င္အႏၲရာယ္က အခ်ိန္မေရြးျဖစ္နိုင္တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြကိုယ္တိုင္ သိထား တတ္ထားေတာ့ ပိုအဆင္ေျပတယ္။´´ ဟု ကံတက္ကုန္းမစိုးရိမ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး သင္ ပညာေရးေက်ာင္း မွ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းလိွဳင္ က ေျပာသည္။

ငလ်င္ေဘးဆိုင္ရာ ဇာတ္တိုက္ေလ့က်င့္ျခင္းအပါအဝင္ ေဘးအႏၲရာယ္ အတြင္းက်ေရာက္ေနသည့္ လူမ်ားအား ကယ္ဆယ္ျခင္း၊ ေဆးကုသမႈ မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းနွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတို႔လည္း ေလ့က်င့္ခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply