အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္ခံရျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စီမံခ်က္ခ်ေဆာင္ရြက္ေန

0
136

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၈

အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္ခံရျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး အသိပညာေပးမႈမ်ားကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ စီမံခ်က္ခ် ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး တပ္ဖြဲ႕ခြဲ(မႏၱေလး)က သိရသည္။

ယင္းစီမံခ်က္ကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ မွ ဇြန္လ အထိ ေျခာက္လစီမံ ခ်က္ ေရးဆြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ေနကာ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး တပ္ဖြဲ႕၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီ ၊ အမ်ိဳး သမီး ေရးရာအဖြဲ႔ ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန နွင့္ NGO , INGO မ်ား စသည္တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အရင္လူကုန္တားစီမံခ်က္ေတြကေတာ့ ျဖစ္နိုင္ေခ်မ်ားတဲ့ ေနရာေတြမွာပဲ အသိပညာေပးတာေတြလုပ္တယ္။ ေနရာတိုင္းေတာ့ျဖစ္နိုင္တယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ လူကုန္ကူးမႈက ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြျဖစ္တာမရွိသေလာက္ပဲ။ ခုဟာက အြန္လိုင္းနဲ႔ ပတ္သတ္တာဆိုေတာ့ ေနရာအနွံ႔မွာ ျပဳလုပ္တယ္။ အားလံုးပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တယ္” ဟု လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး တပ္ဖြဲ႕ခြဲ(မႏၱေလး) က ရဲမွဴးမ်ိဳးဇင္က ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေျပာဆိုဆက္ဆံမႈျပဳကာ ေကာင္မေလးအား ခိုးယူခဲ့သည့္ အမႈနွင့္ ဆက္စပ္၍ ယင္းစီမံခ်က္ကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရထံတင္ျပၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းစီမံခ်က္ကာလအတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ေနရာ (၁၀) ေနရာ ေက်ာ္အား အသိပညာေပးေဟာေျပာမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈနွင့္ပတ္သက္၍ လူကုန္တားရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ လာေရာက္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားလည္းရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၈

အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈက်ဴးလြန္ခံရျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး အသိပညာေပးမႈမ်ားကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ စီမံခ်က္ခ် ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး တပ္ဖြဲ႕ခြဲ(မႏၱေလး)က သိရသည္။

ယင္းစီမံခ်က္ကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ မွ ဇြန္လ အထိ ေျခာက္လစီမံ ခ်က္ ေရးဆြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ေနကာ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး တပ္ဖြဲ႕၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသမီးေရးရာ ေကာ္မတီ ၊ အမ်ိဳး သမီး ေရးရာအဖြဲ႔ ၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန နွင့္ NGO , INGO မ်ား စသည္တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အရင္လူကုန္တားစီမံခ်က္ေတြကေတာ့ ျဖစ္နိုင္ေခ်မ်ားတဲ့ ေနရာေတြမွာပဲ အသိပညာေပးတာေတြလုပ္တယ္။ ေနရာတိုင္းေတာ့ျဖစ္နိုင္တယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ လူကုန္ကူးမႈက ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြျဖစ္တာမရွိသေလာက္ပဲ။ ခုဟာက အြန္လိုင္းနဲ႔ ပတ္သတ္တာဆိုေတာ့ ေနရာအနွံ႔မွာ ျပဳလုပ္တယ္။ အားလံုးပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တယ္” ဟု လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး တပ္ဖြဲ႕ခြဲ(မႏၱေလး) က ရဲမွဴးမ်ိဳးဇင္က ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေျပာဆိုဆက္ဆံမႈျပဳကာ ေကာင္မေလးအား ခိုးယူခဲ့သည့္ အမႈနွင့္ ဆက္စပ္၍ ယင္းစီမံခ်က္ကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရထံတင္ျပၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းစီမံခ်က္ကာလအတြင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္းရွိ ေနရာ (၁၀) ေနရာ ေက်ာ္အား အသိပညာေပးေဟာေျပာမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈနွင့္ပတ္သက္၍ လူကုန္တားရဲတပ္ဖြဲ႔သို႔ လာေရာက္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားလည္းရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply