မဟာေအာင္ေျမေက်ာက္ဝိုင္း ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ားကို မတ္လ ဒုတိယပတ္အတြင္းေနရာခ်ထားေပးမည္

0
176

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မဟာေအာင္ေျမ ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းဝယ္ေရးစခန္း (ေက်ာက္ဝိုင္း) ရွိ ပ်ံက်ေက်ာက္စိမ္း ေစ်းသည္မ်ားကို မတ္လ ဒုတိယပတ္အတြင္း ေနရာခ်ထား ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

ယခင္က ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကို ပ်ံက်အခင္းပံုစံျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနရာမွ ေစ်းပံုစံျဖင့္ ဆိုင္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးၿပီး ေနရာခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ အခန္းေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီဆိုင္ခန္းေတြကို ခ်ေပးရာမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းေတြနဲ႔ ခ်ေပးမယ္။ စည္းကမ္းေတြကိုေတာ့ ေကာ္မတီကို တင္ျပၿပီးမွ အတည္ျပဳမွာပါ။ ဒီဆိုင္ခန္းေတြကို ေရာင္းစားလို႔မရေအာင္ ငွားစားလို႔ မရေအာင္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္က ေျပာသည္။

ယင္းဆိုင္ခန္းမ်ားတြင္ေနရာခ်ေပးရာတြင္ ယခင္ပ်ံက် အခင္းပံုစံျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနသူ ၅၈၂ ေယာက္ကို ေနရာမ်ားသတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ကာ က်န္ဆိုင္ခန္း (၃၀) ေက်ာ္ကို မဲႏိႈက္ခ်ထားေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

မဟာေအာင္ေျမေက်ာက္ဝိုင္း ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ားအတြက္ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အေဆာက္အအံုနွင့္ ကုန္ရံုဌာနမွ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ကာ က်ပ္သိန္း ၁၂၀၀ အကုန္အက်ခံတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မဟာေအာင္ေျမ ေက်ာက္မ်က္ေရာင္းဝယ္ေရးစခန္း (ေက်ာက္ဝိုင္း) ရွိ ပ်ံက်ေက်ာက္စိမ္း ေစ်းသည္မ်ားကို မတ္လ ဒုတိယပတ္အတြင္း ေနရာခ်ထား ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

ယခင္က ေက်ာက္စိမ္းမ်ားကို ပ်ံက်အခင္းပံုစံျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနရာမွ ေစ်းပံုစံျဖင့္ ဆိုင္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးၿပီး ေနရာခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ အခန္းေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီဆိုင္ခန္းေတြကို ခ်ေပးရာမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းေတြနဲ႔ ခ်ေပးမယ္။ စည္းကမ္းေတြကိုေတာ့ ေကာ္မတီကို တင္ျပၿပီးမွ အတည္ျပဳမွာပါ။ ဒီဆိုင္ခန္းေတြကို ေရာင္းစားလို႔မရေအာင္ ငွားစားလို႔ မရေအာင္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္က ေျပာသည္။

ယင္းဆိုင္ခန္းမ်ားတြင္ေနရာခ်ေပးရာတြင္ ယခင္ပ်ံက် အခင္းပံုစံျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနသူ ၅၈၂ ေယာက္ကို ေနရာမ်ားသတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္ကာ က်န္ဆိုင္ခန္း (၃၀) ေက်ာ္ကို မဲႏိႈက္ခ်ထားေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

မဟာေအာင္ေျမေက်ာက္ဝိုင္း ပ်ံက်ေစ်းသည္မ်ားအတြက္ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အေဆာက္အအံုနွင့္ ကုန္ရံုဌာနမွ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ကာ က်ပ္သိန္း ၁၂၀၀ အကုန္အက်ခံတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply