ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ေရေၾကာင္းမွဆန္တင္ပို႔သူမ်ား အရႈံးေပၚ

0
183

ရန္ကုန္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇၊၂၀၁၈

ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းျမင့္တက္မႈႏွင့္ ေဒၚလာေစ်းမ်ားက်ဆင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွတဆင့္ ဆန္တင္ပို႔သူမ်ား အရႈံးေပၚလ်ွက္ရွိေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသျကီး ဆန္ကုန္သည္မ်ားအသင္းမွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းေက်ာ္ကေျပာသည္။

“ျပည္ပကို ဆန္ပို႔ေနတာက နယ္စပ္နဲ႔ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကဆိုျပီး ၂ ခုရွိတယ္။ နယ္စပ္တင္ပို႔မႈက မရႈံးပါဘူး။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဘက္ တင္ပို႔မႈက ရႈံးေနတာပါ။ အဓိက ရႈံးတဲ့အေၾကာင္းက ဆန္ေစ်းတက္လို႔နဲ႔ ေဒၚလာေစ်းက်လို႔ ရႈံးတာပါ။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ အတြင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔နိုင္သည့္ စံခ်ိန္တင္နွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ဆန္စပါးေလာကတြင္ လိမ္လည္မႈ ႏွင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈ အႀကီးမားဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ သည့္ႏွစ္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုင္းေက်ာ္ကေျပာသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက ျပည္ပသို႔ဆန္တင္ပို႔ရာတြင္ နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းမွ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေနရၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔၍ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အျခားနိုင္ငံ မ်ားကို တိုးျမွင့္တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ရက္ထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္စပါးတင္ပို႔မႈသည ္ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၂ သန္းနီးပါးရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ လက္ရွိအခ်ိန္သည္ ၁ ဒသမ ၇ သန္းခန္႔ ပိုတင္ပို႔နိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ၂ ဆေက်ာ္ တင္ပို႔ႏိုင္ ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

လက္ရွိကာလတြင္ စပါးရိတ္သိမ္းစက္မ်ား ပိုမိုသံုးစြဲလာသည့္အတြက္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ အေလအလြင့္မ်ား မ်ားစြာေလ်ာ့က်လာေသာေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ဆန္မ်ားပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ေ၀ေ၀ၿဖိဳး

ရန္ကုန္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇၊၂၀၁၈

ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းျမင့္တက္မႈႏွင့္ ေဒၚလာေစ်းမ်ားက်ဆင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွတဆင့္ ဆန္တင္ပို႔သူမ်ား အရႈံးေပၚလ်ွက္ရွိေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသျကီး ဆန္ကုန္သည္မ်ားအသင္းမွ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုင္းေက်ာ္ကေျပာသည္။

“ျပည္ပကို ဆန္ပို႔ေနတာက နယ္စပ္နဲ႔ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကဆိုျပီး ၂ ခုရွိတယ္။ နယ္စပ္တင္ပို႔မႈက မရႈံးပါဘူး။ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဘက္ တင္ပို႔မႈက ရႈံးေနတာပါ။ အဓိက ရႈံးတဲ့အေၾကာင္းက ဆန္ေစ်းတက္လို႔နဲ႔ ေဒၚလာေစ်းက်လို႔ ရႈံးတာပါ။”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ယခုဘ႑ာႏွစ္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ အတြင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔နိုင္သည့္ စံခ်ိန္တင္နွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ဆန္စပါးေလာကတြင္ လိမ္လည္မႈ ႏွင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈ အႀကီးမားဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ သည့္ႏွစ္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုင္းေက်ာ္ကေျပာသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက ျပည္ပသို႔ဆန္တင္ပို႔ရာတြင္ နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္းမွ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေနရၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔၍ ၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အျခားနိုင္ငံ မ်ားကို တိုးျမွင့္တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၆ရက္ထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္စပါးတင္ပို႔မႈသည ္ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၂ သန္းနီးပါးရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ လက္ရွိအခ်ိန္သည္ ၁ ဒသမ ၇ သန္းခန္႔ ပိုတင္ပို႔နိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ၂ ဆေက်ာ္ တင္ပို႔ႏိုင္ ခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အျမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

လက္ရွိကာလတြင္ စပါးရိတ္သိမ္းစက္မ်ား ပိုမိုသံုးစြဲလာသည့္အတြက္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ အေလအလြင့္မ်ား မ်ားစြာေလ်ာ့က်လာေသာေၾကာင့္ ျပည္ပသို႔ ဆန္မ်ားပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ေ၀ေ၀ၿဖိဳး

Leave a Reply