မြန္ျပည္သစ္ပါတီအား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမွ ဂုဏ္ျပဳပဲြျပဳလုပ္မည္

0
217

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ၊ ၂၀၁၈

မြန္ျပည္နယ္ ၊ ဘီလူးကၽြန္း ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕၌ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္NCAတြင္လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSPအား ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီကဂုဏ္ျပဳေထာက္ခံပဲြတစ္ရပ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ရက္ေန႕တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းက ေျပာသည္။

“ဒီပဲြျပဳလုပ္ရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္က ကၽြန္ေတာ္တို႕ေခ်ာင္းဆံုမွာ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက NCAကိုမသိၾကဘူး ။ ဒီပဲြလုပ္ျခင္း အားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ဘာလဲ NCAက ဘာလဲဆိုတာ ပိုၿပီးသိလာ စိတ္၀င္စား လာေအာင္ လုပ္တာ”ဟု ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းကေျပာသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တက္ ေရာက္ရန္ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း၎ကဆို သည္။

“ဖိတ္တာေတာ့ဖိတ္ထားတယ္ တက္ေရာက္ႏိုင္မလား ဘယ္သူေတြ တက္မလဲဆိုတာေတာ့မသိေသးဘူး”ဟု ၎ကေျပာသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ယူနီယံ LDUတို႕သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ရက္ေန႕က NCAစာခ်ဳပ္တြင္လက္ မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ အဖဲြ႕မ်ားျဖစ္ၿပီး NCAစာခ်ဳပ္ တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္အဖဲြ႕ ၁၀ဖဲြ႕အထိရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ၊ ၂၀၁၈

မြန္ျပည္နယ္ ၊ ဘီလူးကၽြန္း ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕၌ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္NCAတြင္လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSPအား ျပည္ေထာင္စုႀကံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီကဂုဏ္ျပဳေထာက္ခံပဲြတစ္ရပ္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ရက္ေန႕တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းက ေျပာသည္။

“ဒီပဲြျပဳလုပ္ရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္က ကၽြန္ေတာ္တို႕ေခ်ာင္းဆံုမွာ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက NCAကိုမသိၾကဘူး ။ ဒီပဲြလုပ္ျခင္း အားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ဘာလဲ NCAက ဘာလဲဆိုတာ ပိုၿပီးသိလာ စိတ္၀င္စား လာေအာင္ လုပ္တာ”ဟု ဦးေအာင္ၾကည္သိန္းကေျပာသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တက္ ေရာက္ရန္ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း၎ကဆို သည္။

“ဖိတ္တာေတာ့ဖိတ္ထားတယ္ တက္ေရာက္ႏိုင္မလား ဘယ္သူေတြ တက္မလဲဆိုတာေတာ့မသိေသးဘူး”ဟု ၎ကေျပာသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ယူနီယံ LDUတို႕သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ရက္ေန႕က NCAစာခ်ဳပ္တြင္လက္ မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ အဖဲြ႕မ်ားျဖစ္ၿပီး NCAစာခ်ဳပ္ တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္အဖဲြ႕ ၁၀ဖဲြ႕အထိရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply