မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ​ေရးၿမိဳ႕တြင္​ က်င္​းပမည္​

0
175

ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၈

မြန္ျပည္နယ္၊ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူမ်ိးအလိုက္က်င္းပသည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)မွ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“မြန္ျပည္သစ္ပါတီရဲ႕ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ကိုေတာ့ မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ UPDJC ကေန သေဘာတူတယ္။ မြန္ျပည္သစ္က အသစ္ဆိုေတာ့ နံပါတ္(၁) က အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ဖို႔ UPDJC ရဲ႕ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္လိုတယ္။သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္ရွိၿပီဆိုရင္ က်င္းပခြင့္ရတဲ့အဖြဲ႔အစည္းက အသင့္ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္ၿပီးရင္ က်င္းပမယ့္ ေန႔ရက္ေပါ့ ။ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ SOE လုပ္တာ SOE အတိုင္းတင္ျပရမွာေပါ့။ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဖြဲ႔ေပးမယ္။ တစ္​ဆင္​့တစ္​ဆင့္အဲ့ဒီအစီအစဥ္အတိုင္း လုပ္သြားဖို႔ စနစ္တက် အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ဆက္လုပ္သြားဖို႔ေပါ့ “ ဟု ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ၫႊန့္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန(NRPC)ရံုးတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC) အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအား ဦးေဇာ္ေဌးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္သစ္ႏွင္​့ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုးတို႔အား UPDJCမွ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ လက္ခံထားရွိၿပီး အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းက႑ အသီးသီးတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရရွိ ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ထားေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(RCSS)မွလည္​း အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အား အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ဘက္မွ တင္ျပထားရွိမႈအေပၚ အဆိုပါနည္းလမ္းအား RCSS ဘက္မွ ဌာနခ်ဳပ္အား တင္ျပထားေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ UPDJC အစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ (၄) ခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါ (၄)ခ်က္အား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း(JICM)တြင္ အတည္ျပဳသြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇၊ ၂၀၁၈

မြန္ျပည္နယ္၊ေရးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ အမ်ိဳးသားအဆင့္ လူမ်ိးအလိုက္က်င္းပသည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)မွ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“မြန္ျပည္သစ္ပါတီရဲ႕ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ကိုေတာ့ မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ဖို႔ဆိုၿပီးေတာ့ UPDJC ကေန သေဘာတူတယ္။ မြန္ျပည္သစ္က အသစ္ဆိုေတာ့ နံပါတ္(၁) က အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ဖို႔ UPDJC ရဲ႕ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္လိုတယ္။သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္ရွိၿပီဆိုရင္ က်င္းပခြင့္ရတဲ့အဖြဲ႔အစည္းက အသင့္ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္ၿပီးရင္ က်င္းပမယ့္ ေန႔ရက္ေပါ့ ။ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ SOE လုပ္တာ SOE အတိုင္းတင္ျပရမွာေပါ့။ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဖြဲ႔ေပးမယ္။ တစ္​ဆင္​့တစ္​ဆင့္အဲ့ဒီအစီအစဥ္အတိုင္း လုပ္သြားဖို႔ စနစ္တက် အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ဆက္လုပ္သြားဖို႔ေပါ့ “ ဟု ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ၫႊန့္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန(NRPC)ရံုးတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC) အစည္းအေ၀းအၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအား ဦးေဇာ္ေဌးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မြန္ျပည္သစ္ႏွင္​့ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုးတို႔အား UPDJCမွ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ လက္ခံထားရွိၿပီး အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းက႑ အသီးသီးတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရရွိ ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ထားေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(RCSS)မွလည္​း အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အား အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ဘက္မွ တင္ျပထားရွိမႈအေပၚ အဆိုပါနည္းလမ္းအား RCSS ဘက္မွ ဌာနခ်ဳပ္အား တင္ျပထားေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ယေန႔က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ UPDJC အစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ (၄) ခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါ (၄)ခ်က္အား ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း(JICM)တြင္ အတည္ျပဳသြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply