က်ံဳးပတ္လည္တြင္ မ႑ပ္ႀကီး (၂၄) ခု တည္ေဆာက္မည္

0
147

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ က်ံဳးပတ္လည္တြင္ သႀကၤန္ကာလ၌ မ႑ပ္ႀကီး (၂၄)ခုကို ေနရာ ခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမ႑ပ္ႀကီးမ်ား ေဆာက္လုပ္ နိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သိရသည္။

မ႑ပ္ႀကီးမ်ားမွာ ေပ ၁၀၀ × ၂၅ ေပရွိၿပီး ခ်ထားေပးသြားမည့္ေနရာမ်ား မွာ က်ံဳးအေရွ႕ဘက္ ၆၆ လမ္း (၁၂ လမ္းမွ ၁၉ လမ္း) အထိ မ႑ပ္ႀကီး (၅) ေနရာ၊ က်ံဳးအေနာက္ဘက္ လမ္း ၈၀ (၁၉ လမ္းမွ ၂၆ လမ္း) အထိ မ႑ပ္ႀကီး (၉) ေနရာ နွင့္ က်ံဳးေျမာက္ဘက္ ၁၂ လမ္း (၆၆လမ္း မွ လမ္း ၈၀) အထိ မ႑ပ္ႀကီး (၁၀)ေနရာ ခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

“လက္ရွိမွာ သတင္းစာထဲကေန လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ဖိတ္ေခၚထားတယ္ ။ ေနရာအလိုက္ အိတ္ဖြင့္ေလလံစနစ္နဲ႔ ခ်ထားေပးသြားမယ္။ ေလွ်ာက္လႊာ ေတြကို ေနာက္လ ၅ ရက္ေန႔ကေန ၁၄ ရက္ေန႔အထိ လက္ခံသြားမယ္” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ က်ံဳးေတာင္ဘက္ ၂၆ လမ္းေပၚတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ လမ္းေလွ်ာက္ သႀကၤန္၌ ေပ ၃၀ × ၁၂ ေပ ေရစားမ႑ပ္ (၅၁) ေနရာ၊ ေပ ၂၀ × ၁၂ ေပ ေရကစားမ႑ပ္ (၁၅) ေနရာ နွင့္ ၁၀ ေပ × ၁၂ ေပ ေရကစားမ႑ပ္ (၁၉)ေနရာတို႔ကို ခ်ထားေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

၆၆ လမ္း ၊၁၉ လမ္း နွင့္ ၂၄ လမ္းၾကားတြင္ နိုင္ငံျခား ခရီးသြားမ်ား အတြက္ စြဲေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေစရန္ ျမန္မာမႈ ျမန္မာ့ရိုးရာ အစားအစာ မ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျမန္မာ့ရိုးရာရုပ္ေသးပြဲ၊ ေရွးယခင္ကဲ့သို႔ ပိတ္ကား ရုပ္ရွင္ျပသျခင္းစသည့္ ေတာဓေလ့ရိုးရာမ်ား ပါဝင္သည့္ ေတာသႀကၤန္ ညေစ်း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ က်ံဳးပတ္လည္တြင္ သႀကၤန္ကာလ၌ မ႑ပ္ႀကီး (၂၄)ခုကို ေနရာ ခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းမ႑ပ္ႀကီးမ်ား ေဆာက္လုပ္ နိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သိရသည္။

မ႑ပ္ႀကီးမ်ားမွာ ေပ ၁၀၀ × ၂၅ ေပရွိၿပီး ခ်ထားေပးသြားမည့္ေနရာမ်ား မွာ က်ံဳးအေရွ႕ဘက္ ၆၆ လမ္း (၁၂ လမ္းမွ ၁၉ လမ္း) အထိ မ႑ပ္ႀကီး (၅) ေနရာ၊ က်ံဳးအေနာက္ဘက္ လမ္း ၈၀ (၁၉ လမ္းမွ ၂၆ လမ္း) အထိ မ႑ပ္ႀကီး (၉) ေနရာ နွင့္ က်ံဳးေျမာက္ဘက္ ၁၂ လမ္း (၆၆လမ္း မွ လမ္း ၈၀) အထိ မ႑ပ္ႀကီး (၁၀)ေနရာ ခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

“လက္ရွိမွာ သတင္းစာထဲကေန လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ဖိတ္ေခၚထားတယ္ ။ ေနရာအလိုက္ အိတ္ဖြင့္ေလလံစနစ္နဲ႔ ခ်ထားေပးသြားမယ္။ ေလွ်ာက္လႊာ ေတြကို ေနာက္လ ၅ ရက္ေန႔ကေန ၁၄ ရက္ေန႔အထိ လက္ခံသြားမယ္” ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ က်ံဳးေတာင္ဘက္ ၂၆ လမ္းေပၚတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ လမ္းေလွ်ာက္ သႀကၤန္၌ ေပ ၃၀ × ၁၂ ေပ ေရစားမ႑ပ္ (၅၁) ေနရာ၊ ေပ ၂၀ × ၁၂ ေပ ေရကစားမ႑ပ္ (၁၅) ေနရာ နွင့္ ၁၀ ေပ × ၁၂ ေပ ေရကစားမ႑ပ္ (၁၉)ေနရာတို႔ကို ခ်ထားေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

၆၆ လမ္း ၊၁၉ လမ္း နွင့္ ၂၄ လမ္းၾကားတြင္ နိုင္ငံျခား ခရီးသြားမ်ား အတြက္ စြဲေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေစရန္ ျမန္မာမႈ ျမန္မာ့ရိုးရာ အစားအစာ မ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျမန္မာ့ရိုးရာရုပ္ေသးပြဲ၊ ေရွးယခင္ကဲ့သို႔ ပိတ္ကား ရုပ္ရွင္ျပသျခင္းစသည့္ ေတာဓေလ့ရိုးရာမ်ား ပါဝင္သည့္ ေတာသႀကၤန္ ညေစ်း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply