စီမံခ်က္ကာလ တစ္လေက်ာ္အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ ေစ်းဆိုင္ (၂၀၀၀) ေက်ာ္ ဖယ္ရွားနိုင္ခဲ့

0
161

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ အတြင္း ေရေျမာင္းမ်ားနွင့္ ပလပ္ေဖာင္းမ်ားေပၚ က်ဴးေက်ာ္၍ ေစ်းဆိုင္ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်သူမ်ားကို စီမံခ်က္ခ် ဖယ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စီမံခ်က္ကာလ တစ္လေက်ာ္အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ ေစ်းဆိုင္ (၂၀၀၀) ေက်ာ္ ဖယ္ရွားနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ က သိရသည္။

က်ဴးေက်ာ္ ေစ်းဆိုင္ဖြင့္သူမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္အတြက္ စည္ပင္သာယာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ၊ စည္ပင္ အခြန္႒ာန ၊ အေဆာက္အအံုနွင့္ ကုန္ရံုဌာန ၊ လမ္းတံတားဌာန ၊ သန္႔ရွင္းေရးဌာန နွင့္ အထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန တို႔ ပူးေပါင္းဖယ္ရွားခဲ့ၿပီး စီမံခ်က္ကို ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ က စတင္ခဲ့သည္။

“ခုလို ဖယ္ရွားတာဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္သာယာလွပေရးအတြက္ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဖြင့္မယ္ဆို ေသခ်ာစနစ္တက် လွည္းနဲ႔ ဆိုင္ထြက္ရင္ အစဥ္ေျပပါတယ္ ။ ခုဖယ္ရွားတဲ့ ဆိုင္ေတြကလည္း ေနာင္မွာ လူေတြေနထိုင္လာၿပီး ႀကီးလာ မွာစိုးလို႔ႀကိဳတင္ဖယ္ရွားတာပါ ။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ကိုေက်ာ္ေဇာေအာင္က ေျပာသည္။

ဖယ္ရွားလိုက္ေသာ ဆိုင္မ်ားကို ဒဏ္ေငြ တစ္ေသာင္းက်ပ္မွ ငါးေသာင္း ထိ အေရးယူမႈရွိၿပီး ထပ္မံ၍ က်ဴးေက်ာ္ဆိုင္ခန္းဖြင့္လာပါက စည္ပင္ ဥပေဒျဖင့္ တရားရံုးဆြဲတင္အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔အျပင္ က်ူးေက်ာ္သည့္ ေစ်းဆိုင္အႀကီးမ်ားကို လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ပိတ္သိမ္းျခင္းမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ က သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ အတြင္း ေရေျမာင္းမ်ားနွင့္ ပလပ္ေဖာင္းမ်ားေပၚ က်ဴးေက်ာ္၍ ေစ်းဆိုင္ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်သူမ်ားကို စီမံခ်က္ခ် ဖယ္ရွားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး စီမံခ်က္ကာလ တစ္လေက်ာ္အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ ေစ်းဆိုင္ (၂၀၀၀) ေက်ာ္ ဖယ္ရွားနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ က သိရသည္။

က်ဴးေက်ာ္ ေစ်းဆိုင္ဖြင့္သူမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္အတြက္ စည္ပင္သာယာ ရဲတပ္ဖြဲ႔ ၊ စည္ပင္ အခြန္႒ာန ၊ အေဆာက္အအံုနွင့္ ကုန္ရံုဌာန ၊ လမ္းတံတားဌာန ၊ သန္႔ရွင္းေရးဌာန နွင့္ အထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန တို႔ ပူးေပါင္းဖယ္ရွားခဲ့ၿပီး စီမံခ်က္ကို ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔ က စတင္ခဲ့သည္။

“ခုလို ဖယ္ရွားတာဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္သာယာလွပေရးအတြက္ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဖြင့္မယ္ဆို ေသခ်ာစနစ္တက် လွည္းနဲ႔ ဆိုင္ထြက္ရင္ အစဥ္ေျပပါတယ္ ။ ခုဖယ္ရွားတဲ့ ဆိုင္ေတြကလည္း ေနာင္မွာ လူေတြေနထိုင္လာၿပီး ႀကီးလာ မွာစိုးလို႔ႀကိဳတင္ဖယ္ရွားတာပါ ။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ကိုေက်ာ္ေဇာေအာင္က ေျပာသည္။

ဖယ္ရွားလိုက္ေသာ ဆိုင္မ်ားကို ဒဏ္ေငြ တစ္ေသာင္းက်ပ္မွ ငါးေသာင္း ထိ အေရးယူမႈရွိၿပီး ထပ္မံ၍ က်ဴးေက်ာ္ဆိုင္ခန္းဖြင့္လာပါက စည္ပင္ ဥပေဒျဖင့္ တရားရံုးဆြဲတင္အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔အျပင္ က်ူးေက်ာ္သည့္ ေစ်းဆိုင္အႀကီးမ်ားကို လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ပိတ္သိမ္းျခင္းမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ က သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply