ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရထုတ္ေဝသည့္ ဂ်ာနယ္ကို ျပည္နယ္အေျခစိုက္ မီဒီယာမ်ား ေဝဖန္

0
170

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈။ ၂၀၁၈

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရထုတ္ေဝသည့္ ေတာင္ဇလပ္တိုင္းမ္ဂ်ာနယ္ကို ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အေျခစိုက္ လုပ္ကိုင္ ေနသည့္ မီဒီယာ ၁၃ခုက ကန္႔ကြက္ၿပီး အျပင္းအထန္ေဝဖန္ၾကသည္။

ေတာင္ဇလပ္တိုင္းမ္ဂ်ာနယ္ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ တစ္လတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ေဝၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“ အြန္လိုင္းမွာ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရရဲ႕ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ေရးလို႔ရတယ္။ ေနာက္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္မွာ အေျခစိုက္ထားတဲ့ မီဒီယာေတြရွိေနတယ္။ သတင္းေတြေပးခ်င္တယ္ဆိုရင္ မီဒီယာေတြကို ဖိတ္ၿပီး သတင္းေတြေပးလို႔ရတယ္။ ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ထုတ္ေဝတယ္ ဆိုေတာ့ ေက်းရြာေတြမွာေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြ ဖတ္လို႔မရဘူး။ “ ဟု Chin World မီဒီယာ၏ တာဝန္ခံ အယ္ဒီတာ ဆလိုင္း ဟုန္းထြန္းေဂ က ေျပာသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရကိုယ္တိုင္ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝျခင္းသည္ မီဒီယာမ်ားကို အားမေပးသည့္ အေနအထားျဖစ္သကဲ့ သို႔ ခ်င္းမီဒီယာမ်ားကိုလည္း ေလးစားမႈမရွိသည့္သေဘာေရာက္ရွိသြားၿပီး လြတ္လပ္သည့္ သတင္းဌာနမ်ားသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရန္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ခ်င္းျပည္နယ္အေျခစိုက္သည့္ မီဒီယာမ်ားပူးေပါင္းၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝမည့္ အစား ခ်င္းမီဒီယာမ်ားကို သတင္း လြတ္လပ္စြာ ရယူႏိုင္ေရးအတြက္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ ေပးသင့္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ယင္းကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူူ ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္ က “ ဒီဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝတာ ခ်င္းမီဒီယာေတြကို ေဈးကြက္အရ ယွဥ္ၿပိဳင္တာမဟုတ္ပါဘူး။ အစိုးရ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ အတြင္းမွာ ဘာေတြလုပ္ခဲ့တယ္။ ဘာေတြ လုပ္ေန တယ္။ ဘာေတြလုပ္ဦးမလဲဆိုတာေတြကို ခ်င္းတိုင္းရင္းသားေတြ သိရွိေအာင္ပါ။ ေက်းလက္ေနသူေတြလည္း သိရွိေအာင္ ထုတ္ေဝတာပါ။ အခ်ိန္အကန္႔ အသတ္တစ္ခုထိ ထုတ္ေဝမွာပါ။ “ ဟု ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ မီဒီယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အဖြဲ႔ ၁၃ ခုထိရွိၿပီး အဆိုပါ အဖြဲ႔မ်ားပူးေပါင္းၿပီး Chin Media Network ဖြ႔ဲစည္းထားၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝမႈကိုလည္း အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈။ ၂၀၁၈

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရထုတ္ေဝသည့္ ေတာင္ဇလပ္တိုင္းမ္ဂ်ာနယ္ကို ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အေျခစိုက္ လုပ္ကိုင္ ေနသည့္ မီဒီယာ ၁၃ခုက ကန္႔ကြက္ၿပီး အျပင္းအထန္ေဝဖန္ၾကသည္။

ေတာင္ဇလပ္တိုင္းမ္ဂ်ာနယ္ကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ တစ္လတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ေဝၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရ၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“ အြန္လိုင္းမွာ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရရဲ႕ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ေရးလို႔ရတယ္။ ေနာက္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္မွာ အေျခစိုက္ထားတဲ့ မီဒီယာေတြရွိေနတယ္။ သတင္းေတြေပးခ်င္တယ္ဆိုရင္ မီဒီယာေတြကို ဖိတ္ၿပီး သတင္းေတြေပးလို႔ရတယ္။ ျမန္မာဘာသာနဲ႔ ထုတ္ေဝတယ္ ဆိုေတာ့ ေက်းရြာေတြမွာေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြ ဖတ္လို႔မရဘူး။ “ ဟု Chin World မီဒီယာ၏ တာဝန္ခံ အယ္ဒီတာ ဆလိုင္း ဟုန္းထြန္းေဂ က ေျပာသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရကိုယ္တိုင္ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝျခင္းသည္ မီဒီယာမ်ားကို အားမေပးသည့္ အေနအထားျဖစ္သကဲ့ သို႔ ခ်င္းမီဒီယာမ်ားကိုလည္း ေလးစားမႈမရွိသည့္သေဘာေရာက္ရွိသြားၿပီး လြတ္လပ္သည့္ သတင္းဌာနမ်ားသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးရန္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ခ်င္းျပည္နယ္အေျခစိုက္သည့္ မီဒီယာမ်ားပူးေပါင္းၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝမည့္ အစား ခ်င္းမီဒီယာမ်ားကို သတင္း လြတ္လပ္စြာ ရယူႏိုင္ေရးအတြက္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ ေပးသင့္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ယင္းကန္႔ကြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူူ ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္ က “ ဒီဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝတာ ခ်င္းမီဒီယာေတြကို ေဈးကြက္အရ ယွဥ္ၿပိဳင္တာမဟုတ္ပါဘူး။ အစိုးရ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ အတြင္းမွာ ဘာေတြလုပ္ခဲ့တယ္။ ဘာေတြ လုပ္ေန တယ္။ ဘာေတြလုပ္ဦးမလဲဆိုတာေတြကို ခ်င္းတိုင္းရင္းသားေတြ သိရွိေအာင္ပါ။ ေက်းလက္ေနသူေတြလည္း သိရွိေအာင္ ထုတ္ေဝတာပါ။ အခ်ိန္အကန္႔ အသတ္တစ္ခုထိ ထုတ္ေဝမွာပါ။ “ ဟု ပဥၥမလိႈင္းမီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ မီဒီယာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အဖြဲ႔ ၁၃ ခုထိရွိၿပီး အဆိုပါ အဖြဲ႔မ်ားပူးေပါင္းၿပီး Chin Media Network ဖြ႔ဲစည္းထားၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝမႈကိုလည္း အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply