လုပ္ငန္းအခြင့္အေရးလိုင္စင္မ်ား ေလလံခ်ေပးရာတြင္ ၾကမ္းခင္းေလလံေဈး ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း တုိးျမွင့္

0
169

မႏၱေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၈

မႏၱေလးၿမိဳ႕အတြင္းရွိ လုပ္ငန္းအခြင့္အေရးလိုင္စင္မ်ား ေလလံခ်ေပးရာတြင္ ၾကမ္းခင္းေလလံေဈး ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း တုိးျမွင့္သတ္မွတ္သြား မည္ျဖစ္
ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

ခ်ထားေပးသြားမည့္ အခြင့္အေရးလိုင္စင္မ်ားမွာ ေရခ်ိဳးရံု အိမ္သာ ေကာက္ခံခြင့္ (၄၉) ခု၊ စက္ဘီးဆိုင္ကယ္ ကား အပ္နွံခေကာက္ခံခြင့္ (၄၅) ခု၊ အေပါင္ဆိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ (၅၇) ခု၊ ထီးတိုင္စိုက္ထူခ ေကာက္ခံခြင့္ (၁) ခု၊ ယာဥ္ရပ္နား ေကာက္ခံခြင့္ (ကန္႔သတ္) (၆) ခု၊ (၆) ၿမိဳ႕နယ္ လမ္းေဘးေစ်းေကာက္၊ ဆိပ္ကမ္းခြန္ေကာက္လုပ္ငန္း (၂) ခု ၊ မိေက်ာင္းတက္ ကူးတို႔လုပ္ကိုင္ခြင့္ (၁) ခု၊ တည္းခိုခန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ (၂) ခု နွင့္ ျပည္ႀကီးမဂၤလာကုန္တင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္း ဂိုေတာင္ငွားရမ္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ (၁) ခု တို႔ကို ခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ (၆) လဘတ္ဂ်က္ နွင့္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၃၁) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ စုစုေပါင္း တစ္နွစ္ခြဲ လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကမ္းခင္းေလလံေစ်း ဆယ္ရာခိုင္နွဳန္းတိုးတာက အခြန္ပိုမိုရခ်င္လို့ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စည္ပင္သာယာအေနနဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးလုပ္ရာမွာ တစ္နွစ္နဲ႔ တစ္နွစ္ လုပ္ရတဲ့ အလုပ္ေတြကလည္း ပိုမ်ားလာတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ တင္ဒါေၾကးကို တိုးရ တာျဖစ္တယ္။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္ က ေျပာသည္။

၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္း ၄၄၇ ခု ေလလံခ် ထားေပးခဲ့ကာ တင္ဒါေၾကး ရရွိမႈအေနျဖင့္ ဝက္သားဆုိင္လုပ္ငန္းမွ ၂၁ သန္းေက်ာ္၊ ဆိတ္သားဆုိင္လုပ္ငန္းမွ ၁၂ သန္းေက်ာ္၊ အမဲသားဆိုင္ လုပ္ငန္းမွ သန္း ၂၀ ေက်ာ္၊ ယာဥ္ရပ္နားခြင့္လုပ္ငန္းမွ ၁၉၂၁ သန္းေက်ာ္ စသည္ျဖင့္ တင္ဒါေၾကး သန္းေပါင္း ေသာင္းရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အခြန္ဌာန ၏ စာရင္းမ်ား အရသိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၈

မႏၱေလးၿမိဳ႕အတြင္းရွိ လုပ္ငန္းအခြင့္အေရးလိုင္စင္မ်ား ေလလံခ်ေပးရာတြင္ ၾကမ္းခင္းေလလံေဈး ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း တုိးျမွင့္သတ္မွတ္သြား မည္ျဖစ္
ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

ခ်ထားေပးသြားမည့္ အခြင့္အေရးလိုင္စင္မ်ားမွာ ေရခ်ိဳးရံု အိမ္သာ ေကာက္ခံခြင့္ (၄၉) ခု၊ စက္ဘီးဆိုင္ကယ္ ကား အပ္နွံခေကာက္ခံခြင့္ (၄၅) ခု၊ အေပါင္ဆိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ (၅၇) ခု၊ ထီးတိုင္စိုက္ထူခ ေကာက္ခံခြင့္ (၁) ခု၊ ယာဥ္ရပ္နား ေကာက္ခံခြင့္ (ကန္႔သတ္) (၆) ခု၊ (၆) ၿမိဳ႕နယ္ လမ္းေဘးေစ်းေကာက္၊ ဆိပ္ကမ္းခြန္ေကာက္လုပ္ငန္း (၂) ခု ၊ မိေက်ာင္းတက္ ကူးတို႔လုပ္ကိုင္ခြင့္ (၁) ခု၊ တည္းခိုခန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ (၂) ခု နွင့္ ျပည္ႀကီးမဂၤလာကုန္တင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္း ဂိုေတာင္ငွားရမ္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ (၁) ခု တို႔ကို ခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ (၃၀) ရက္ေန႔အထိ (၆) လဘတ္ဂ်က္ နွင့္ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၃၁) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ စုစုေပါင္း တစ္နွစ္ခြဲ လုပ္ကိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကမ္းခင္းေလလံေစ်း ဆယ္ရာခိုင္နွဳန္းတိုးတာက အခြန္ပိုမိုရခ်င္လို့ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စည္ပင္သာယာအေနနဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရးလုပ္ရာမွာ တစ္နွစ္နဲ႔ တစ္နွစ္ လုပ္ရတဲ့ အလုပ္ေတြကလည္း ပိုမ်ားလာတယ္ ။ ဒါ့ေၾကာင့္ တင္ဒါေၾကးကို တိုးရ တာျဖစ္တယ္။´´ ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္ က ေျပာသည္။

၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္း ၄၄၇ ခု ေလလံခ် ထားေပးခဲ့ကာ တင္ဒါေၾကး ရရွိမႈအေနျဖင့္ ဝက္သားဆုိင္လုပ္ငန္းမွ ၂၁ သန္းေက်ာ္၊ ဆိတ္သားဆုိင္လုပ္ငန္းမွ ၁၂ သန္းေက်ာ္၊ အမဲသားဆိုင္ လုပ္ငန္းမွ သန္း ၂၀ ေက်ာ္၊ ယာဥ္ရပ္နားခြင့္လုပ္ငန္းမွ ၁၉၂၁ သန္းေက်ာ္ စသည္ျဖင့္ တင္ဒါေၾကး သန္းေပါင္း ေသာင္းရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အခြန္ဌာန ၏ စာရင္းမ်ား အရသိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply