ပဲခူးတြင္ တိုင္းရင္းသား စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပမည္

0
169

ပဲခူး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈၊ ၂ဝ၁၈

ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ တိုင္းရင္းသားစာေပ၊ ယာဥ္ေက်းမႈ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲျပဳ လုပ္သြားရန္စီစဥ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ကရင္စာေပႏွင့္ ယာဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီထံမွ သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါ တုိင္းရင္းသား စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို လာမည့္ မတ္လအတြင္း ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ အမွတ္(၅ )အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေက်ာင္းတြင္က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေတြၿပီးတဲ့ အခ်ိန္ မတ္လထဲမွာ လုပ္ သြားမယ္။ ႏွစ္ရက္လုပ္မယ္၊ ေလာ ေလာဆယ္ မတ္ ၂၀၊ ၂၁ ရက္ လ်ာထားတယ္။ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ၫိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးမွာ ေဆြးေႏြးအ တည္ျပဳဖုိ႔ရွိတယ္။ ပဲခူးတုိင္းထဲက တုိင္းရင္းသား ေျခာက္မ်ိဳးရဲ႕ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြပါ ဝင္မယ္” ဟု ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ေစာၾသဂတ္စတင္းခူး ကေျပာသည္။

အဆိုပါ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စာေပ၊ စကား၊ အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႐ိုးရာဓေလ့ ထံုး တမ္း အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာႏွင့္ သမိုင္းအေမြအႏွစ္တုိ႔ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အဓိက ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုး ညီညြတ္ေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားေရး၊ ႐ိုင္း ပင္းကူညီေရးတုိ႔ တုိးတက္ျဖစ္ ထြန္းေစရန္ ရည္ရြယ္၍က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး ႏွစ္ရက္ၾကာျပဳလုပ္မည့္ အဆိုပါတုိင္းရင္းသား စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ကရင္၊ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကယား(ကရင္နီ)၊ မြန္၊ ပအိုဝ္းစသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္း အစီအစဥ္ မ်ား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဆိုင္သည့္ စာတမ္းမ်ားဖတ္ၾကားျခင္း အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး မြန္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ဥကၠဌ ႏုိင္စိုးသိန္းက “ မတ္လမွာ က်င္းပမဲ့ ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီးရဲ႕ တုိင္းရင္းသားစာေပႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲမွာ ပဲခူးတုိင္းမွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသား ေျခာက္မ်ိဳးပါမယ္ ဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ မြန္ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီကိုလည္း ဖိတ္ေခၚထားတယ္။ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲက်ရင္ မြန္လူမ်ိဳး ေတြရဲ႕စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမုိင္းဆုိင္ရာ သမုိင္းဆိုတဲ့ ေနရာမြန္ေက်ာက္စာေတြဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စာတမ္း ဖတ္မယ္၊ ယဥ္ေက်းမႈပုိင္း ဖလွယ္တာေတြလုပ္သြားဖုိ႔ စီစဥ္ေနတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားအျပင္ ကရင္လူမ်ိဳး ႏွစ္သိန္းေက်ာ္၊ ရွမ္းႏွင့္ ခ်င္းလူမ်ိဳး ေလးေသာင္း ေက်ာ္ေနထုိင္ၾကျပီး ကယား(ကရင္နီ)၊ မြန္၊ ပအိုဝ္းစသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားလည္း ေနထုိင္ၾကသည္။တုိင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႔တြင္ ကရင္တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး တစ္ဦးပါဝင္ၿပီး ဝန္ႀကီးက ဦးေဆာင္ကာ ယခုလို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

မိုးေျမ

ပဲခူး၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈၊ ၂ဝ၁၈

ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္ တိုင္းရင္းသားစာေပ၊ ယာဥ္ေက်းမႈ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲျပဳ လုပ္သြားရန္စီစဥ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ကရင္စာေပႏွင့္ ယာဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီထံမွ သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါ တုိင္းရင္းသား စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို လာမည့္ မတ္လအတြင္း ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ အမွတ္(၅ )အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေက်ာင္းတြင္က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေတြၿပီးတဲ့ အခ်ိန္ မတ္လထဲမွာ လုပ္ သြားမယ္။ ႏွစ္ရက္လုပ္မယ္၊ ေလာ ေလာဆယ္ မတ္ ၂၀၊ ၂၁ ရက္ လ်ာထားတယ္။ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ၫိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးမွာ ေဆြးေႏြးအ တည္ျပဳဖုိ႔ရွိတယ္။ ပဲခူးတုိင္းထဲက တုိင္းရင္းသား ေျခာက္မ်ိဳးရဲ႕ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြပါ ဝင္မယ္” ဟု ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ေစာၾသဂတ္စတင္းခူး ကေျပာသည္။

အဆိုပါ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စာေပ၊ စကား၊ အႏုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႐ိုးရာဓေလ့ ထံုး တမ္း အမ်ိဳးသားေရးလကၡဏာႏွင့္ သမိုင္းအေမြအႏွစ္တုိ႔ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အဓိက ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုး ညီညြတ္ေရး၊ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားေရး၊ ႐ိုင္း ပင္းကူညီေရးတုိ႔ တုိးတက္ျဖစ္ ထြန္းေစရန္ ရည္ရြယ္၍က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး ႏွစ္ရက္ၾကာျပဳလုပ္မည့္ အဆိုပါတုိင္းရင္းသား စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ကရင္၊ ရွမ္း၊ ခ်င္း၊ ကယား(ကရင္နီ)၊ မြန္၊ ပအိုဝ္းစသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္း အစီအစဥ္ မ်ား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဆိုင္သည့္ စာတမ္းမ်ားဖတ္ၾကားျခင္း အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး မြန္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ဥကၠဌ ႏုိင္စိုးသိန္းက “ မတ္လမွာ က်င္းပမဲ့ ပဲခူးတုိင္း ေဒသႀကီးရဲ႕ တုိင္းရင္းသားစာေပႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲမွာ ပဲခူးတုိင္းမွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသား ေျခာက္မ်ိဳးပါမယ္ ဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ မြန္ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီကိုလည္း ဖိတ္ေခၚထားတယ္။ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲက်ရင္ မြန္လူမ်ိဳး ေတြရဲ႕စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမုိင္းဆုိင္ရာ သမုိင္းဆိုတဲ့ ေနရာမြန္ေက်ာက္စာေတြဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စာတမ္း ဖတ္မယ္၊ ယဥ္ေက်းမႈပုိင္း ဖလွယ္တာေတြလုပ္သြားဖုိ႔ စီစဥ္ေနတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားအျပင္ ကရင္လူမ်ိဳး ႏွစ္သိန္းေက်ာ္၊ ရွမ္းႏွင့္ ခ်င္းလူမ်ိဳး ေလးေသာင္း ေက်ာ္ေနထုိင္ၾကျပီး ကယား(ကရင္နီ)၊ မြန္၊ ပအိုဝ္းစသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားလည္း ေနထုိင္ၾကသည္။တုိင္း ေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႔တြင္ ကရင္တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး တစ္ဦးပါဝင္ၿပီး ဝန္ႀကီးက ဦးေဆာင္ကာ ယခုလို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

မိုးေျမ

Leave a Reply