ရာသီဥတုအာမခံစနစ္စတင္မည္ဆိုပါကပ်ွမ္းမ်ွမိုးေရခ်ိန္အေပၚတြင္အေျခခံ၍လုပ္ေဆာင္မည္ဟုဆို

0
195

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းက စီစဥ္လ်က္ရွိသည့္ရာသီဥတုအာမခံစနစ္ (Weather Index Insurance)ကို စတင္မည္ဆိုပါက ထားရွိမည့္ သူေနထိုင္ေသာ ေဒသ၏ပ်ွမ္းမ်ွမိုးေရခ်ိန္အေပၚအေျခခံ၍ သတ္မွတ္ႏႈန္း ထားမ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေလာေလာဆယ္Weather Index Insurance အတြကျ္ပည္နဲ႔ေရႊဘို မွာ pilot projectအေနနဲ႔ေဆာင္ရြက္ပါမယ္။ ရာသီဥတု အာမခံစနစ္က စျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ပိုမိုလြယ္ကူၿပီးေတာ့ ေလ်ာေၾကး ေပးတဲ့ ကိစၥမွာေရာ ၊ဆာေဗးစစ္တဲ႔ေနရာမွာေရာ ဒီေဒသမွာ သာမာန္ အားျဖင့္ မိုးေရခ်ိန္လက္မ၆၀ရြာတယ္။ လက္မ၆၀ထက္ ပိုရြာသြားရင္နဲ႔ လက္မ ၆၀ေအာက္ေလ်ာ့ၿပီးရြာမယ္ဆိုရင္ ပ်က္စီးမွု ပမာဏကို မတိုင္း ေတာ႔ပဲနဲ႔ အာမခံထားတဲ့ အတိုင္းအတာအတိုင္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ရိုးရွင္းလြယ္ကူတဲ့ နည္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။”
ဟုျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။

ရာသီဥတုအာမခံထားရွိသည္႔ေဒသ၏ ပ်ွမ္းမ်ွမိုးေရခ်ိန္ကို တိုင္းတာမည္ ဆိုရာတြင္ ယင္းေဒသတြင္ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ႏွင့္ ၁၅ႏွစ္ ကာလမ်ားက ရရွိခဲ့သည့္ မိုးေရခ်ိန္ပမာဏမ်ားကိုreserchမ်ားလုပ္ထားျခင္း မ်ားရွိၿပီး မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ဦးစီးဌာန ၏အခ်က္အလက္ေဒတာမ်ားသည္လည္း အဓိက က်မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သိရသည္။

“အာမခံထားရွိမႈ အမ်ားဆုံး က မီးအာမခံပါ။ ဘာလို႔မီးအာမခံ ထားတာ မ်ားလဲဆိုေတာ့ ဘဏ္ေခ်းေငြထားတာမ်ားလို႔ ထားၾကတယ္။ ဒါကေတာ့ ဘဏ္ေခ်းေငြအတြက္ကမထားမေနရ အာမခံပါ။ေနာက္ႀကီးမားတဲ႔စက္ရုံ အလုပ္ရုံေတြထားၾကတယ္။ မီးအတြက္ကေတာ့ မၾကာခဏေလာင္တာ ျဖစ္လို႔စိုးရိမ္ၿပီးထားၾကတယ္။ ဒါေတာင္မွ ထားတာကနည္းပါးပါေသးတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ နဲ႔ပိုထားေစခ်င္ ပါတယ္.။ေနာက္ဒုတိယ အမ်ား ဆုံးက ေမာ္ေတာ္ကားပဲ။ ေမာ္ေတာ္ကား ကႏွစ္စဥ္ယာဥ္တိုက္ မႈေတြျဖစ္ေန တယ္။လူေတြေသဆုံးတယ္၊ ဒဏ္ရာရတယ္။ ကားတိုက္လို႔ အျခား အေဆာက္အအုံေတြဓာတ္တိုင္က အစလမ္းေဘးမွာရွိတဲ႔ပစၥည္းေတြ ပ်က္စီးၾကတယ္။ အဲ႔ဒီပ်က္စီးဆုံးရွုံးမႈေတြကအာမခံထားလို႔ရွိရင္ေတာ့ အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေပးတယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔ အလုံးစုံေမာ္ေတာ္ယာဥ္
အာမခံထားတဲ့ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ေတြက စိတ္ေအးရပါတယ္။ အာမခံထားျခင္း အားျဖင္႔အကာအကြယ္ ခ်က္ျခင္းရတယ္လို႔မက္ေဆ့ေပးျခင္းပါတယ္။” ဟု ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

အာမခံလုပ္ငန္းအေနႏွင္႔ အာမခံအမ်ိဳးအစားအသစ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ ရာတြင္ရာသီဥတုအာမခံစနစ္အျပင္ သီးႏွံ အာမခံစနစ္ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ သြားရန္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းက စီစဥ္လ်က္ရွိသည့္ရာသီဥတုအာမခံစနစ္ (Weather Index Insurance)ကို စတင္မည္ဆိုပါက ထားရွိမည့္ သူေနထိုင္ေသာ ေဒသ၏ပ်ွမ္းမ်ွမိုးေရခ်ိန္အေပၚအေျခခံ၍ သတ္မွတ္ႏႈန္း ထားမ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြား
မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေလာေလာဆယ္Weather Index Insurance အတြကျ္ပည္နဲ႔ေရႊဘို မွာ pilot projectအေနနဲ႔ေဆာင္ရြက္ပါမယ္။ ရာသီဥတု အာမခံစနစ္က စျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ပိုမိုလြယ္ကူၿပီးေတာ့ ေလ်ာေၾကး ေပးတဲ့ ကိစၥမွာေရာ ၊ဆာေဗးစစ္တဲ႔ေနရာမွာေရာ ဒီေဒသမွာ သာမာန္ အားျဖင့္ မိုးေရခ်ိန္လက္မ၆၀ရြာတယ္။ လက္မ၆၀ထက္ ပိုရြာသြားရင္နဲ႔ လက္မ ၆၀ေအာက္ေလ်ာ့ၿပီးရြာမယ္ဆိုရင္ ပ်က္စီးမွု ပမာဏကို မတိုင္း ေတာ႔ပဲနဲ႔ အာမခံထားတဲ့ အတိုင္းအတာအတိုင္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ရိုးရွင္းလြယ္ကူတဲ့ နည္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။”
ဟုျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။

ရာသီဥတုအာမခံထားရွိသည္႔ေဒသ၏ ပ်ွမ္းမ်ွမိုးေရခ်ိန္ကို တိုင္းတာမည္ ဆိုရာတြင္ ယင္းေဒသတြင္ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ႏွင့္ ၁၅ႏွစ္ ကာလမ်ားက ရရွိခဲ့သည့္ မိုးေရခ်ိန္ပမာဏမ်ားကိုreserchမ်ားလုပ္ထားျခင္း မ်ားရွိၿပီး မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒ ဦးစီးဌာန ၏အခ်က္အလက္ေဒတာမ်ားသည္လည္း အဓိက က်မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သိရသည္။

“အာမခံထားရွိမႈ အမ်ားဆုံး က မီးအာမခံပါ။ ဘာလို႔မီးအာမခံ ထားတာ မ်ားလဲဆိုေတာ့ ဘဏ္ေခ်းေငြထားတာမ်ားလို႔ ထားၾကတယ္။ ဒါကေတာ့ ဘဏ္ေခ်းေငြအတြက္ကမထားမေနရ အာမခံပါ။ေနာက္ႀကီးမားတဲ႔စက္ရုံ အလုပ္ရုံေတြထားၾကတယ္။ မီးအတြက္ကေတာ့ မၾကာခဏေလာင္တာ ျဖစ္လို႔စိုးရိမ္ၿပီးထားၾကတယ္။ ဒါေတာင္မွ ထားတာကနည္းပါးပါေသးတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာ နဲ႔ပိုထားေစခ်င္ ပါတယ္.။ေနာက္ဒုတိယ အမ်ား ဆုံးက ေမာ္ေတာ္ကားပဲ။ ေမာ္ေတာ္ကား ကႏွစ္စဥ္ယာဥ္တိုက္ မႈေတြျဖစ္ေန တယ္။လူေတြေသဆုံးတယ္၊ ဒဏ္ရာရတယ္။ ကားတိုက္လို႔ အျခား အေဆာက္အအုံေတြဓာတ္တိုင္က အစလမ္းေဘးမွာရွိတဲ႔ပစၥည္းေတြ ပ်က္စီးၾကတယ္။ အဲ႔ဒီပ်က္စီးဆုံးရွုံးမႈေတြကအာမခံထားလို႔ရွိရင္ေတာ့ အာမခံေလ်ာ္ေၾကးေပးတယ္။ဒါေၾကာင့္မို႔ အလုံးစုံေမာ္ေတာ္ယာဥ္
အာမခံထားတဲ့ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ေတြက စိတ္ေအးရပါတယ္။ အာမခံထားျခင္း အားျဖင္႔အကာအကြယ္ ခ်က္ျခင္းရတယ္လို႔မက္ေဆ့ေပးျခင္းပါတယ္။” ဟု ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

အာမခံလုပ္ငန္းအေနႏွင္႔ အာမခံအမ်ိဳးအစားအသစ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ ရာတြင္ရာသီဥတုအာမခံစနစ္အျပင္ သီးႏွံ အာမခံစနစ္ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ သြားရန္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply