ေညာင္ဦးၿမိဳ႕အနီးတြင္ ခရီးသြားမ်ားဆြဲေဆာင္နိုင္သည့္ ဆင္စခန္း တစ္ခုဖြင့္လွစ္သြားမည္

0
193

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေညာင္ဦးၿမိဳ႕မွ (၅) မိုင္ခန္႔အကြာ၊ ျမင္းၿခံ – ပခုကၠဴ – ေညာင္ဦး ကားလမ္းနွင့္ (၂) ဖာလံုခန္႔ကြာေဝးေသာ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းေဘးတြင္ ခရီးသြားမ်ားဆြဲေဆာင္နိုင္သည့္ ပလင္း ကမ္းသာယာဆင္စခန္း အျဖစ္ ဆင္စခန္း တစ္ခု မတ္လ တတိယပတ္ အတြင္း ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း က သိရ သည္။

ပလင္းကမ္းသာယာဆင္စခန္းကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလထဲက စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဧရိယာ ၄.၁၈ ဧကေပၚတြင္ ဆင္ (၆) ေကာင္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ဆင္စခန္းကို လုပ္ေနတာ အားလံုးနီးပါးၿပီးစီးေနၿပီ ။ ဆင္ အစာအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေနတာေတြ လုပ္တာပဲက်န္ေတာ့တယ္ ။ အဲ့ဒီဘက္က ဆင္အစာ ရွားေတာ့ စိုက္ေနရတယ္”ဟု ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး က ေျပာသည္။

ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားရပ္နားလိုက္သည့္အတြက္ ဆင္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ယခုအခါ ခရီးသြားက႑တြင္ ဝင္ေရာက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာနွစ္အတြင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၌ ခရီးသြားမ်ားဆြဲေဆာင္နိုင္သည့္ ဆင္စခန္း (၃) ခု ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕အနီး ျပင္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံု သြားကားလမ္းေဘးတြင္ ဒီးဒုတ္ေရတံခြန္ ဆင္စခန္း၊ ဝါးနက္ဆင္ စခန္းႏွင့္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕အနီး ပလင္းကမ္းသာယာဆင္စခန္းတို႔ျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၁၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေညာင္ဦးၿမိဳ႕မွ (၅) မိုင္ခန္႔အကြာ၊ ျမင္းၿခံ – ပခုကၠဴ – ေညာင္ဦး ကားလမ္းနွင့္ (၂) ဖာလံုခန္႔ကြာေဝးေသာ ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းေဘးတြင္ ခရီးသြားမ်ားဆြဲေဆာင္နိုင္သည့္ ပလင္း ကမ္းသာယာဆင္စခန္း အျဖစ္ ဆင္စခန္း တစ္ခု မတ္လ တတိယပတ္ အတြင္း ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း က သိရ သည္။

ပလင္းကမ္းသာယာဆင္စခန္းကို ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလထဲက စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဧရိယာ ၄.၁၈ ဧကေပၚတြင္ ဆင္ (၆) ေကာင္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ဆင္စခန္းကို လုပ္ေနတာ အားလံုးနီးပါးၿပီးစီးေနၿပီ ။ ဆင္ အစာအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေနတာေတြ လုပ္တာပဲက်န္ေတာ့တယ္ ။ အဲ့ဒီဘက္က ဆင္အစာ ရွားေတာ့ စိုက္ေနရတယ္”ဟု ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး က ေျပာသည္။

ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားရပ္နားလိုက္သည့္အတြက္ ဆင္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ ယခုအခါ ခရီးသြားက႑တြင္ ဝင္ေရာက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။

၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာနွစ္အတြင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၌ ခရီးသြားမ်ားဆြဲေဆာင္နိုင္သည့္ ဆင္စခန္း (၃) ခု ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕အနီး ျပင္ဦးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံု သြားကားလမ္းေဘးတြင္ ဒီးဒုတ္ေရတံခြန္ ဆင္စခန္း၊ ဝါးနက္ဆင္ စခန္းႏွင့္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕အနီး ပလင္းကမ္းသာယာဆင္စခန္းတို႔ျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply