ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီးကို လုပ္ႀကံရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈရွိခဲ့ဟု လွ်ိဳ႕ဝွက္မွတ္တမ္း ေဖာ္ျပ

0
157

ဝယ္လင္တန္ မတ္ ၁

ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီး ဒုတိယေျမာက္ အဲလိဇဘက္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ နယူးဇီလန္သို႔သြားေရာက္စဥ္ စိတ္က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ဦးက ၎ကို လုပ္ႀကံရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း နယူးဇီလန္ေထာက္လွမ္းေရးဌာန( အက္စ္အုိင္အက္စ္) က မတ္ ၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

နယူးဇီလန္ ေဆာက္အုိင္းလန္းကၽြန္းရွိ ဒူနဲဒင္ၿမိဳ႕၌ ဘုရင္မႀကီး လုိက္ပါလာသည့္ ယာဥ္တန္းသြားလာေနစဥ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ခရစၥတိုဖာလူးဝစ္သည္ ဘုရင္မႀကီးလိုက္ပါလာေသာ ယာဥ္ကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတြင္ေဖာျ္ပထားသည္။

ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူမရွိခဲ့ေခ်။ ေသနတ္သံၾကားေသာေၾကာင့္ ေမးျမန္းသည့္ ေတာ္ဝင္မိသားစုဝင္တခ်ိဳ႕အား ေျဗာက္အုိးေဖာက္သံ ဟုသာ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္က အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိ လူးဝစ္သည္ လက္နက္ကိုင္ ဓားျပတိုက္မႈ တစ္ခုက်ဴးလြန္ၿပီး ေနာက္ အဖမ္းခံခဲ့ရကာ ဘုရင္မႀကီးကို လုပ္ႀကံရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္။

ဘုရင္မႀကီးကို လုပ္ႀကံရန္အတြက္ ခရစၥတိုဖာ ေနရာယူခဲ့သည့္ တိုက္ခန္း တြင္ ပြိဳင့္ ၂၂ ႐ိုင္ဖယ္တစ္လက္ႏွင့္ က်ည္ကပ္တို႔ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ခရစၥတိုဖာက ၎သည္ အမ်ိဳးသားေတာ္ဝင္ေျမာက္က်ားတပ္အမည္ရွိ လက္ယာဝါဒီအဖဲြ႕တြင္ အဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယင္းအဖဲြ႕တြင္ အဖဲြ႕ဝင္သံုးဦးသာရွိခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္။

ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ ခရစၥတိုဖာက စိတ္က်န္းမာေရးမေကာင္း မြန္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ႀကံရန္ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ တရားစဲြဆုိျခင္း မရွိခဲ့ေသ္ာလည္း လက္နက္ကိုင္ေဆာင္မႈ၊ ဓားျပတိုက္မႈမ်ားျဖင့္ တရားစဲြဆုိခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ လုပ္ႀကံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူစိုးရိမ္မည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ဖံုးဖိထားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာ၏ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည့္ အက္စ္အုိင္အက္စ္မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ေတာ္ဝင္မိသားစုဝင္မ်ား နယူးဇီလန္သို႔ ထပ္မံ မလာေရာက္မည္ကို အာဏာပိုင္မ်ားက စုိးရိမ္ခဲ့သည္။ လူးဝစ္သည္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားစြာကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး လူသတ္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရခ်ိန္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ဝယ္လင္တန္ မတ္ ၁

ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီး ဒုတိယေျမာက္ အဲလိဇဘက္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ နယူးဇီလန္သို႔သြားေရာက္စဥ္ စိတ္က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ျခင္းမရွိသည့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္တစ္ဦးက ၎ကို လုပ္ႀကံရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း နယူးဇီလန္ေထာက္လွမ္းေရးဌာန( အက္စ္အုိင္အက္စ္) က မတ္ ၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

နယူးဇီလန္ ေဆာက္အုိင္းလန္းကၽြန္းရွိ ဒူနဲဒင္ၿမိဳ႕၌ ဘုရင္မႀကီး လုိက္ပါလာသည့္ ယာဥ္တန္းသြားလာေနစဥ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ခရစၥတိုဖာလူးဝစ္သည္ ဘုရင္မႀကီးလိုက္ပါလာေသာ ယာဥ္ကို ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းတြင္ေဖာျ္ပထားသည္။

ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူမရွိခဲ့ေခ်။ ေသနတ္သံၾကားေသာေၾကာင့္ ေမးျမန္းသည့္ ေတာ္ဝင္မိသားစုဝင္တခ်ိဳ႕အား ေျဗာက္အုိးေဖာက္သံ ဟုသာ ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားက ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ယင္းအခ်ိန္က အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိ လူးဝစ္သည္ လက္နက္ကိုင္ ဓားျပတိုက္မႈ တစ္ခုက်ဴးလြန္ၿပီး ေနာက္ အဖမ္းခံခဲ့ရကာ ဘုရင္မႀကီးကို လုပ္ႀကံရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္။

ဘုရင္မႀကီးကို လုပ္ႀကံရန္အတြက္ ခရစၥတိုဖာ ေနရာယူခဲ့သည့္ တိုက္ခန္း တြင္ ပြိဳင့္ ၂၂ ႐ိုင္ဖယ္တစ္လက္ႏွင့္ က်ည္ကပ္တို႔ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ခရစၥတိုဖာက ၎သည္ အမ်ိဳးသားေတာ္ဝင္ေျမာက္က်ားတပ္အမည္ရွိ လက္ယာဝါဒီအဖဲြ႕တြင္ အဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယင္းအဖဲြ႕တြင္ အဖဲြ႕ဝင္သံုးဦးသာရွိခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္။

ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားသည္ ခရစၥတိုဖာက စိတ္က်န္းမာေရးမေကာင္း မြန္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ႀကံရန္ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ တရားစဲြဆုိျခင္း မရွိခဲ့ေသ္ာလည္း လက္နက္ကိုင္ေဆာင္မႈ၊ ဓားျပတိုက္မႈမ်ားျဖင့္ တရားစဲြဆုိခဲ့သည္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕သည္ လုပ္ႀကံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူစိုးရိမ္မည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ဖံုးဖိထားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း မီဒီယာ၏ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့သည့္ အက္စ္အုိင္အက္စ္မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ေတာ္ဝင္မိသားစုဝင္မ်ား နယူးဇီလန္သို႔ ထပ္မံ မလာေရာက္မည္ကို အာဏာပိုင္မ်ားက စုိးရိမ္ခဲ့သည္။ လူးဝစ္သည္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားစြာကို က်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး လူသတ္မႈျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရခ်ိန္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သတ္ေသခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply