ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရုံႀကီး ၌ေဆးရုံစာစစ္ဌာနအတြက္ကုတင္၆ခုႏွင့္ စာသင္ခုံမ်ားျပင္ဆင္ထားဟုဆို

0
171

ရန္ကုန္ ၊မတ္၁၊၂၀၁၈

မတ္လ၇ရက္ေန႔တြင္စစ္ေဆးမည့္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲႀကီးအတြက္ ရန္ကုန္ျပည္သူေဆးရုံႀကီး ရွိ ေဆးရုံစာစစ္ဌာနတြင္ လူနာကုတင္၆ခု ႏွင့္စာေမးပြဲေျဖဆို ႏိုင္မည့္စာသင္ခုံစားပြဲ ႏွင့္ကုလားထိုင္မ်ား ျပင္ဆင္ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီးမွသိရသည္။

က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား ေၾကာင့္စာေမးပြဲေျဖဆို ရန္အခက္ အခဲရွိသူမ်ား အတြက္ယခု၂၀၁၈ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲႀကီး စစ္ေဆးရာတြင္ေဆးရုံစာစစ္ဌာနမ်ားအား ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး တြင္ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရုံႀကီး၊ ရန္ကုန္ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီး ေဆးရုံႀကီး ၊ေျမာက္ဥကၠလာပေဆးရုံႀကီးႏွင္႔ ေျမာက္ဥကၠလာေ၀ဘာဂီေဆးရုံႀကီးမ်ား တြင္ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ဟုသတင္းရရွိသည္။

“အခုေလာေလာဆယ္ေဆးရုံႀကီး ရဲ႕စာစစ္ဌာန လာေျဖမယ့္ သူကေတာ့ ၄ဦး စာရင္းေပးထားပါတယ္။ကုတင္၆ကုတင္စီစဥ္ထားၿပီး ထိုင္ခုံ ၁၀ခုံ ကေန၁၅ခုံေလာက္ကိုလသာ၂ကေနလာမယ္႔တနလၤာေန႔မွာလာပို႔ပါလိမ့္မယ္”ဟုရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရုံႀကီးမွဒုတိယေဆးရုံအုပ္ေဒါက္တာေဒၚခင္သီဂၤီျမင့္ကေျပာသည္။

လတ္တေလာေဆးရုံႀကီးစာစစ္ဌာနတြင္စာေမးပြဲ လာေရာက္ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၄ဦး သည္ ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီးတြင္ လက္ႏွင့္ ေျခေထာက္ ဒဏ္ရာရရွိထားသူ၂ဦး၊ ျပင္ပလူနာဌာနမွ ၂ဦးတို႔စာရင္း ေပးထားေၾကာင္းႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္၂၀၁၇ခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ တြင္ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရုံႀကီးစာစစ္ဌာန ၌ စာေမးပြဲ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိသူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၂၁ဦးရွိခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္ ၊မတ္၁၊၂၀၁၈

မတ္လ၇ရက္ေန႔တြင္စစ္ေဆးမည့္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲႀကီးအတြက္ ရန္ကုန္ျပည္သူေဆးရုံႀကီး ရွိ ေဆးရုံစာစစ္ဌာနတြင္ လူနာကုတင္၆ခု ႏွင့္စာေမးပြဲေျဖဆို ႏိုင္မည့္စာသင္ခုံစားပြဲ ႏွင့္ကုလားထိုင္မ်ား ျပင္ဆင္ ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီးမွသိရသည္။

က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား ေၾကာင့္စာေမးပြဲေျဖဆို ရန္အခက္ အခဲရွိသူမ်ား အတြက္ယခု၂၀၁၈ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲႀကီး စစ္ေဆးရာတြင္ေဆးရုံစာစစ္ဌာနမ်ားအား ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး တြင္ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရုံႀကီး၊ ရန္ကုန္ ဗဟိုအမ်ိဳးသမီး ေဆးရုံႀကီး ၊ေျမာက္ဥကၠလာပေဆးရုံႀကီးႏွင္႔ ေျမာက္ဥကၠလာေ၀ဘာဂီေဆးရုံႀကီးမ်ား တြင္ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမည္ဟုသတင္းရရွိသည္။

“အခုေလာေလာဆယ္ေဆးရုံႀကီး ရဲ႕စာစစ္ဌာန လာေျဖမယ့္ သူကေတာ့ ၄ဦး စာရင္းေပးထားပါတယ္။ကုတင္၆ကုတင္စီစဥ္ထားၿပီး ထိုင္ခုံ ၁၀ခုံ ကေန၁၅ခုံေလာက္ကိုလသာ၂ကေနလာမယ္႔တနလၤာေန႔မွာလာပို႔ပါလိမ့္မယ္”ဟုရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရုံႀကီးမွဒုတိယေဆးရုံအုပ္ေဒါက္တာေဒၚခင္သီဂၤီျမင့္ကေျပာသည္။

လတ္တေလာေဆးရုံႀကီးစာစစ္ဌာနတြင္စာေမးပြဲ လာေရာက္ေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ၄ဦး သည္ ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီးတြင္ လက္ႏွင့္ ေျခေထာက္ ဒဏ္ရာရရွိထားသူ၂ဦး၊ ျပင္ပလူနာဌာနမွ ၂ဦးတို႔စာရင္း ေပးထားေၾကာင္းႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္၂၀၁၇ခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ တြင္ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရုံႀကီးစာစစ္ဌာန ၌ စာေမးပြဲ၀င္ေရာက္ေျဖဆုိသူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၂၁ဦးရွိခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply