ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ KNPPေတြ႕ဆံုရန္ရွိ

0
157

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၁ ၊ ၂၀၁၈

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီKNPPတို႕အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ထံ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႕ထားေၾကာင္း KNPP အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႔က ေျပာသည္။

“ေတြ႕ဆံုဖို႕အတြက္အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႕ထားတယ္။ ေနရာနဲ႔ ရက္ကိုေတာ့မဆံုးျဖတ္ရေသးဘူး ” ဟု ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႔ကဆိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ရက္ ေန႔က KNPP ဗဟိုေကာ္မတီအဖဲြ႕၀င္မ်ားအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

“NCAမွာလက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔က ေတြ႕ဆံုညိွႏိႈင္းမႈေတြကေနဘယ္ေလာက္ တိုးတက္မႈရလဲဆိုတာပဲမူတည္ပါတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယခုအတစ္ႀကိမ္အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈကို UNFC အဖဲြ႕၀င္ အေနျဖင့္ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပဲ KNPPအေနျဖင့္သာ ေတြ႕ဆံု သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေရႊ႔မ်ိဳးသန္႔ကဆိုသည္။

KNPPသည္UNFCအဖဲြ႕၀င္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး UNFCအဖဲြ႕၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီNMSPႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ယူနီယံ LDUတို႕မွာ တစ္ႏိုင္ငံ လံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးNCAစာခ်ဳပ္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးေနာက္ UNFCတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီႏွင့္အတူ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၁ ၊ ၂၀၁၈

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီKNPPတို႕အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ထံ အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႕ထားေၾကာင္း KNPP အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႔က ေျပာသည္။

“ေတြ႕ဆံုဖို႕အတြက္အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႕ထားတယ္။ ေနရာနဲ႔ ရက္ကိုေတာ့မဆံုးျဖတ္ရေသးဘူး ” ဟု ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႔ကဆိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ရက္ ေန႔က KNPP ဗဟိုေကာ္မတီအဖဲြ႕၀င္မ်ားအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

“NCAမွာလက္မွတ္ေရးထိုးဖို႔က ေတြ႕ဆံုညိွႏိႈင္းမႈေတြကေနဘယ္ေလာက္ တိုးတက္မႈရလဲဆိုတာပဲမူတည္ပါတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယခုအတစ္ႀကိမ္အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးမႈကို UNFC အဖဲြ႕၀င္ အေနျဖင့္ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပဲ KNPPအေနျဖင့္သာ ေတြ႕ဆံု သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေရႊ႔မ်ိဳးသန္႔ကဆိုသည္။

KNPPသည္UNFCအဖဲြ႕၀င္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး UNFCအဖဲြ႕၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီNMSPႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ယူနီယံ LDUတို႕မွာ တစ္ႏိုင္ငံ လံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးNCAစာခ်ဳပ္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီးေနာက္ UNFCတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီႏွင့္အတူ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply