“ႏွလံုးသားထဲကပုဂံ´´ဓာတ္ပံုျပပြဲမွ႐ွိသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ပုဂံေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရးအတြက္လွဴဒါန္းသြားမည္

0
164

မႏၲေလး၊ မတ္ ၂၊ ၂၀၁၈

ပုဂံေဒသ မင္းနန္သူေက်းရြာ ေလးမ်က္ႏွာဘုရားအနီးတြင္ ပုဂံေဒသကိုယူနက္စကိုဝင္ေရးအတြက္ က႑ေပါင္းစံုက ပါဝင္သည့္“ႏွလံုးသားထဲကပုဂံ´´ ဓာတ္ပံုျပပြဲကို မတ္လ ၂ ရက္ေန႔က စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္းျပပြဲမွရရွိသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ပုဂံေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရးအတြက္ လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းဓာတ္ပံုျပပြဲကို မတ္လ ၄ ရက္ေန႔ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ဆရာ (၁၀၀) ၏ ဓာတ္ပံုေပါင္း (၂၀၀) ကို ျပသထား ဓာတ္ပံုတစ္ပံုလွ်င္ တစ္သိန္းက်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးလွ်က္ရွိသည္။

“ရရွိလာတဲ့ ေငြေၾကးကို ေရွးေဟာင္း ကေနတစ္ဆင့္ ပုဂံေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရး အတြက္ ျပန္လည္လွဴဒါန္းမွာပါ ။ ဒီမွာ ျပတဲ့ ဓာတ္ပံုဆရာေတြက အျပင္မွာ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုကို ေလး ငါး နဲ႔ ေရာင္းေနတာ ခုဟာက တစ္သိန္းနဲ႔ ေရာင္းေပးေနေတာ့ ေရာင္းရမွာပါ ´´ ဟု ဓာတ္ပံုျပပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး တာဝန္ခံ ကိုမ်ိဳးေဆြသန္း က ေျပာသည္။

ပုဂံေဒသ ယူနက္စကိုဝင္ေရးလုပ္ေဆာင္ရာမွာ အားလံုးပါဝင္ဖို႔လိုအပ္ၿပီး ယခုျပဳလုပ္သည့္ ဓာတ္ပံုျပပြဲသည္ ပုဂံေဒသ၏ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအ ႏွစ္မ်ားကို ဓာတ္ပံုပညာျဖင့္ ပါဝင္ကူညီျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပုဂံေဒသကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ယူနက္စကို ကမ႓ာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ရန္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလထဲမွာ အေခ်ာသတ္အစီရင္ခံစာတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၂၊ ၂၀၁၈

ပုဂံေဒသ မင္းနန္သူေက်းရြာ ေလးမ်က္ႏွာဘုရားအနီးတြင္ ပုဂံေဒသကိုယူနက္စကိုဝင္ေရးအတြက္ က႑ေပါင္းစံုက ပါဝင္သည့္“ႏွလံုးသားထဲကပုဂံ´´ ဓာတ္ပံုျပပြဲကို မတ္လ ၂ ရက္ေန႔က စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ယင္းျပပြဲမွရရွိသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ပုဂံေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရးအတြက္ လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းဓာတ္ပံုျပပြဲကို မတ္လ ၄ ရက္ေန႔ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဓာတ္ဆရာ (၁၀၀) ၏ ဓာတ္ပံုေပါင္း (၂၀၀) ကို ျပသထား ဓာတ္ပံုတစ္ပံုလွ်င္ တစ္သိန္းက်ပ္ ႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးလွ်က္ရွိသည္။

“ရရွိလာတဲ့ ေငြေၾကးကို ေရွးေဟာင္း ကေနတစ္ဆင့္ ပုဂံေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရး အတြက္ ျပန္လည္လွဴဒါန္းမွာပါ ။ ဒီမွာ ျပတဲ့ ဓာတ္ပံုဆရာေတြက အျပင္မွာ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုကို ေလး ငါး နဲ႔ ေရာင္းေနတာ ခုဟာက တစ္သိန္းနဲ႔ ေရာင္းေပးေနေတာ့ ေရာင္းရမွာပါ ´´ ဟု ဓာတ္ပံုျပပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး တာဝန္ခံ ကိုမ်ိဳးေဆြသန္း က ေျပာသည္။

ပုဂံေဒသ ယူနက္စကိုဝင္ေရးလုပ္ေဆာင္ရာမွာ အားလံုးပါဝင္ဖို႔လိုအပ္ၿပီး ယခုျပဳလုပ္သည့္ ဓာတ္ပံုျပပြဲသည္ ပုဂံေဒသ၏ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအ ႏွစ္မ်ားကို ဓာတ္ပံုပညာျဖင့္ ပါဝင္ကူညီျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပုဂံေဒသကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ယူနက္စကို ကမ႓ာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ရန္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလထဲမွာ အေခ်ာသတ္အစီရင္ခံစာတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ က်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply